PROGRAMUL BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY - 2007
4/4023
calendar_month 14 Aug 2007, 00:00
Tema din aceasta editie a scolii de vara gazduita de Academia de Studii Economice din Bucuresti are ca tema "Strategii globale de investitii in noua realitate economica" isi propune ca, in contextul noii situatii economice internationale, sa dezvolte perspectivele profesionale ale participantilor prin dialog si dezbateri cu specialisti atat din mediul academic, cat si din mediul de afaceri. Printre lectorii invitati ai scolii de vara din acest an se numara Eduardo Ley - economist la Banca Mondiala.

Planul academic al "Bucharest Summer University - 2007" cuprinde module precum "Eficienta proiectelor de investitii la nivel microeconomic", "Managementul riscului in procesul investitional", "Investitii directe si cresterea economica" si "Surse de finantare pentru proiecte investitionale".

In acest an, la scoala de vara sunt inscrisi 70 de studenti din tari ca Germania, Italia, Franta, Suedia, Spania, Turcia, Polonia, Macedonia, Slovenia, Ungaria, Ucraina, Azerbaidjan, Republica Moldova si, desigur, Romania. La sfarsitul celor trei saptamani de cursuri (6-26 august), participantii vor sustine un test in urma caruia vor obtine 6 puncte - credite transferabile in regim ECTS.

PRIMA SAPTAMANA (6 – 10 August):

1. Introducere in Microeconomia Proiectelor de Investitii - aceasta tema trebuie sa acopere notiuni fundamentale pentru metodele cantitative de analiza a proiectelor de investitii la nivel de companie cum ar fi NPV, IRR, raportulbeneficiu – cost actualizat; indicatori statici si dinamici; calculul indicilor statistici generali; utilizarea instrumente de baza in evaluarea eficientei economice a proiectelor de investitii (studii de fezabilitate si planuri de afaceri)

- fata de structura standard a Scolii de Vara, curs – seminar, cursul poate suferi modificari in sensul ca pot fi prezentate 6 ore de curs cu exemple practice in cadrul acestuia.

2. Fundamentele Analizei Financiare si Evaluarea afacerilor

- aceasta tema trebuie sa furnizeze studentilor cunostiinte referitoare la analiza financiara ale companiei, si notiuni de evaluare financiara pentru diferitele tipuri de active cum ar fi : cladiri, terenuri, utilaje, echipamente, obligatiuni, actiuni, capital etc.; seminarul trebuie sa furnizeze studentilor 1-5 exemple practice si se va finaliza cu realizarea unei teme cu complexitate ridicata

3. Introducere in studiul Pietelor Financiare; Interpretarea indicatorilor bursieri

- tema este alocata explicarii principalelor caracteristici ale pietelor financiare, rolul si caracteristicile acestora; o parte importanta a cursului trebuie alocata interpretarii indicilor bursieri; seminarul prezinta studentilor cateva exemple practice relevante si sa se incheie cu o tema de complexitate ridicata; datorita complexitatii ridicate a cunostiintelor care trebuie prezentate, se accepta si o structura a cursului de 4 ore prezentare teoretica si 2 ore seminar

4. Introducere in Ingineria Financiara

- aceasta trma este destinata acomodarii studentilor cu notiuni fundamentale/medii despre matematica utilizata in ingineria financiara, precum si notiuni fundamentale despre tranzactionarea produselor derivate in piata secundara de capital.

5. Analiza si Managementul Riscului in procesul investitional (risc de exploatare, risc financiar, risc economic, risc commercial); Risc vs. incasari- aceasta tema este destinata acomodarii studentilor cu notiuni legate de managementul riscului in procesul investitional, metode specifice de evaluare a riscului, influenta riscului asupra deciziei manageriale; managementul portofoliilor de active, imunizarea portofoliilor, hedging-ul riscurilor de portofoliu etc.

A DOUA SAPTAMANA (13 – 17 August):

1. Taxare

- aceasta tema trebuie sa acopere notiuni legate atat de microeconomia cat si de macroeconomia taxarii; datorita complexitatii ridicate a notiunilor care trebuie prezentate este indicat sa se utilizeze o structura de tipul 3 ore curs – 2 ore seminar – 3 ore curs – 2 ore seminar; prima parte a cursului va fi acoperita de catre domnul Dan Schwartz actionarul principal al Scot & Company Consulting Romania

2. Analiza si adoptarea deciziilor de investitii; Strategii de Investitii Internationale

- aceasta tema este destinata aplicarii notiunilor practice dedicate analizei complexe a pietelor financiare, analizei sectoriale si previziunea complexa a comportamentului pietelor financiare.

3. Analiza Macroeconomica; Fundamentele deciziei bazate pe analiza macroeconomica

- tema este destinata familiarizarii studentilor cu concepte legate de analiza macroeconomica avansata, statistica macroeconomica, sistemul conturilor nationale(va fi inclusa si procedura ESA 2000)

4. Due diligence

- aceasta tema este destinata prezentarii unor notiuni legate de procesul de due diligence precum si analiza fuziunilor si achizitiilor de companii.

5. Geopolitica si Geostrategie

- aceasta tema va acoperi problematica strategiilor geopolitice precum si a geostrategiei in decizia de investitii; de asemenea trebuie acoperita si problematica legata de conflictele internationale si implicatiile acestora asupra pietelor financiare si de capital.

A TREIA SAPTAMANA (20 – 24 August):

1. Negocieri Internationale si Psihologia Negocierilor si a Investitiilor

- aceasta parte a curriculei BSU 2007 poate fi organizata atat ca o conferinta cat si ca un curs complex referitor la problematica negocierii si a psihologiei din spatele acestora; tinta cursului este sa acopere partile practice esentiale ale unei negocieri avand drept lectori experti/profesori din diferite zone geografice ale lumii

3. Mediul politic si influenta sa asupra procesului investitional

- aceasta parte a curriculei este destinata a fi o conferinta tip debate cu cativa practicieni reputati in domeniu. Tinta, din punct de vedere al marketingului general al Scolii de Vara este sa avem o conferinta televizata de catre principalul partener de media sau un broadcast live pe internet.

4. Examenul Final

CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CURRICULEI

- fiecare zi va avea un program predefinit, constand intr-un curs, in care sa fie prezentate notiunile teoretice, si un seminar, in care sa fie prezentate aspectele practice ale notiunilor teoretice din curs;

- in fiecare zi, pentru o buna intelegere a elementelor prezentate, fiecare sponsor va avea un seminar de 2-3 ore in care isi va prezenta experienta internationala in domeniul investitiilor;

- in total, activitatile Scolii de Vara 2007 vor acoperi 150 ore de studiu,

echivalente cu 6 puncte transferabile ECTS.