BURSE DE STUDII 'THEODOR AMAN'
3/3271
calendar_month 16 Iul 2007, 00:00
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Centrul National pentru Burse de Studii in Strainatate, a lansat concursul national pentru acordarea bursei de studii postuniversitare "Theodor Aman", editia 2007.

Este vorba de burse de studii postuniversitare pentru anul universitar 2007-2008, in domeniul artelor plastice.


Pentru a obtine o asemenea bursa, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sunt cetateni romani cu

domiciliul stabil in Romania provin din institutii de invatamant universitar de profil din Romania si au, dupa caz, urmatoarea calitate: sunt absolventi de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta, de masterat sau studii aprofundate, sunt studenti la programele de master/cursanti la studii aprofundate, doctoranzi la institutii de invatamant superior organizatoare de scoli doctorale din Romania/doctori in arte plastice, artisti consacrati, cadre didactice titulare la institutii de invatamant superior de stat sau particular acreditate, din reteaua MECT, membri ai Uniunii Artistilor Plastici cunosc cel putin o limba de circulatie internationala fac dovada acceptarii de institutii de invatamant superior din strainatate la studii postuniversitare (acceptarea este rezultatul demersului personal al fiecarui candidat).

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente redactate in romana: formular tip de inscriere la concurs Curriculum vitae copie BI/CI proiect de studiu si/sau creatie artistica, ce va justifica in 2-10 pagini activitatea pe durata stagiului pentru care se solicita bursa de studii, precum si aplicabilitatea acestuia in Romania dupa terminarea stagiului de studii in strainatate acordul conducerii universitatii de profil din Romania/institutiei din Romania unde isi desfasoara activitatea pentru candidatura la bursa "Theodor Aman" recomandari din partea a doi profesori universitari sau a doua personalitati din domeniul artelor plastice, vizate de conducatorul universitatii/institutiei din care provine (rector/director) lista de lucrari comunicate in tara si in strainatate, diplome, cataloage etc. copii legalizate ale actelor de studii atestat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala adeverinta medicala adeverinta care atesta calitatea candidatului in anul universitar in curs scrisoarea oficiala de confirmare a primirii pentru efectuarea stagiului de studii/specializare la universitatea/institutia de profil din strainatate, precum si date privind cheltuielile estimative de intretinere copie certificat de nastere si, eventual, de casatorie copia chitantei privind plata taxei pentru procesarea, evaluarea academica a dosarului de inscriere la concurs.

Dosarul de candidatura complet se depune sau se transmite cu confirmare de primire pana pe 27 iulie, data postei, la Registratura MECT, strada Spiru Haret nr. 10, sector 1, Bucuresti.

Cuantumul bursei este stabilit anual, in functie de tara pentru care s-a obtinut bursa, in functie de cheltuielile estimate si bugetul aprobat. Bursa va acoperi cheltuielile de intretinere (cazare, hrana, transport international, rechizite, taxe scolare etc.) in timpul stagiului de studii in strainatate.