Admitere doctorat 2007 - 2008

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE MARKETING - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE MARKETING - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

\\n Contact Facultatea de Marketing: \\n Adresa Facultatea de Marketing Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti \\n Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00  interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469 \\n Relatii cu publicul - E-mail facultate

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

\\n Contact Facultatea de Economie Generala \\n Adresa: Piata Romana nr.6, sector 1 \\nTelefon : 004.01.211.26.55/106 sau 364; 004.01.211.26.50/106 sau 364; 004.01.212.86.24; \\nFax :312.95.49 ; 212.86.24 \\nE-mail: decanat@ecg.ase.ro \\n Descriere doctorat: \\n Durata:  3

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE HORTICULTURA, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE HORTICULTURA, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI

\\n 1. Admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de\\nforma in care se organizeaza, se face prin concurs, pe domenii de doctorat,\\norganizat de I.O.S.U.D., de regula, inainte de inceperea anului universitar. \\n 2. Numarul locurilor, pe forme de\\ninvatamant, se repartizeaza

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

\\n Contact Contabilitate si Informatica de Gestiune \\n Adresa : Decanatul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune se afla in cladirea Ion N. Angelescu (Piata Romana nr. 6, Sector 1, cod 010374, O.P. 22, Bucuresti), parter. \\nTelefon decan: 00-40-21-319.19.89,

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE AGRICULTURA, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI

\\n 1. Admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de\\nforma in care se organizeaza, se face prin concurs, pe domenii de doctorat,\\norganizat de I.O.S.U.D., de regula, inainte de inceperea anului universitar. \\n 2. Numarul locurilor, pe forme de\\ninvatamant, se repartizeaza

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE COMERT - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE COMERT - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

\\n Contact Facultatea de Comert \\n Adresa : Bd. Dacia nr. 41, Sector 1, Bucuresti , Romania \\n Telefon : Centrala : 0040 21 319.19.00/ interior 202, 340, 187 ; \\nDirect/fax  : 0040 21 319.19.96 \\nE-mail: gabriela_stanciulescu@yahoo.com , gabriela.stanciulescu@com.ase.ro \\n

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE TEXTILE PIELARIE, UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI

\\n Inscrierea va avea loc in perioada 1.09 - 15.09 2007. \\nColocviul de admitere va avea loc in perioada 20.09 - 30.09 2007. \\nActe necesare: \\nCerere de inscriere (formular existent la Rectorat si pe site la ANEXE)\\ninregistrata la registratura; \\nFisa de inscriere (formular

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

\\n Contact Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica: Cladirea Virgil Madgearu Calea Dorobantilor, nr. 15-17 , sector 1 , Bucuresti, cod 010552 \\nTelefoane: (021) 319.19.00 si (021) 319.19.01 \\nInterioare: 119, 281, 331 \\nE-mail: Decanat@csie.ase.ro \\n

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR, UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR, UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI

\\n Inscrierea va avea loc in perioada 1.09 - 15.09 2007. \\nColocviul de admitere va avea loc in perioada 20.09 - 30.09 2007. \\nActe necesare: \\nCerere de inscriere (formular existent la Rectorat si pe site la ANEXE)\\ninregistrata la registratura; \\nFisa de inscriere (formular

CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE MECANICA, UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI

\\n Inscrierea va avea loc in perioada 1.09 - 15.09 2007. \\nColocviul de admitere va avea loc in perioada 20.09 - 30.09 2007. \\nActe necesare: \\nCerere de inscriere (formular existent la Rectorat si pe site la ANEXE)\\ninregistrata la registratura; \\nFisa de inscriere (formular

Cele mai citite

LISTA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ACREDITATE - INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DE STAT

Lista studii universitare de master acreditate pentru Institutiile de Invatamant Superior De Stat.

Lucrarea de disertatie

Disertatia trebuie sa demonstreze cunoasterea stiintifica avansata a temei abordate, sa contina elemente de originalitat...

PROGRAMMES IN ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE

IUSM is a vocational university, the only Italian state university dedicated to sports and movement sciences. It was cre...