ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
calendar_month 19 Aug 2008, 00:00
1. Domeniile in care Universitatea Babes-Bolyai organizeaza studii doctorale sunt urmatoarele: Matematica, Informatica, Fizica, Inginerie Chimica, Chimie, Biologie, Geologie, Geografie, Istorie, Filosofie, Relatii internationale si Studii Europene, Sociologie, Psihologie, Stiinte ale educatiei, Drept, Filologie, Contabilitate, Cibernetica si statistica, Economie, Finante, Management, Economie si afaceri internationale , Teologie.
2. Admiterea la studii doctorale
1.Admiterea la studii doctorale se face prin concurs organizat, de regula, inainte de inceputul anului universitar respectiv, in urma promovarii concursului de admitere, cetatenii straini pot fi inmatriculati numai daca poseda scrisoarea de acceptare la studii in Romania sau o aprobare emisa de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia Relatii Internationale.
Persoanele care au sustinut examenul de licenta inainte de 1995 sau in 1995 se pot inscrie la concursul de admitere in baza diplomei de licenta. Diplomele absolventilor invatamantului universitar de lunga durata, eliberate pana in anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplome de licenta.
Un absolvent de dupa 1995 al unei institutii de invatamant superior, care nu si-a facut studiile in conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, poate participa la concursul de admitere numai daca are o diploma de licenta pentru studii cu durata de cel putin 4 ani si se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
1. are diploma de studii aprofundate sau de masterat;
2. a absolvit cel putin doua semestre la o specializare de masterat;
3. are diploma de licenta intr-o a doua specializare sau este student in ultimul an la o a doua specializare de licenta;
4. a finalizat studii postuniversitare avand o durata de cel putin un an, care, la propunerea conducatorului de doctorat si cu avizul Consiliului profesoral al facultatii, la care conducatorul de doctorat isi desfasoara activitatea sau este profesor asociat, au fost echivalate de Colegiul Senatului, fie cu studii aprofundate, fie cu studii de masterat;
5. dispune de o experienta practica relevanta de cel putin doi ani, dobandita la institutii sau firme de prestigiu, pe baza careia a obtinut aprobarea Colegiului Senatului de a se inscrie la concursul de admitere, acordata pe baza de probe, la propunerea conducatorului de doctorat si cu avizul Consiliului profesoral al facultatii la care conducatorul de doctorat isi desfasoara activitatea sau este profesor asociat.
Absolventii studiilor universitare de licenta, desfasurate in conformitate cu Legea nr. 288/2004, au dreptul sa participe la concursul de admitere numai in urma absolvirii cu diploma a studiilor de masterat.
3. Date importante
Perioada de inscriere la concursul de admitere: 1 februarie - 12 septembrie 2008 ;
Desfasurarea concursului de admitere: 19 - 26 septembrie 2008;
Inmatricularea doctoranzilor/inceperea cursurilor la scolile doctorale: 1 octombrie 2008.
4. Actele necesare pentru inscrierea la concurs
- fisa de inscriere;
- curriculum vitae;
- lista lucrarilor stiintifice publicate;
- dovada competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala;
- copie legalizata dupa certificatul de nastere;
- copie legalizata dupa certificatul de casatorie (in cazul schimbarii numelui de nastere prin casatorie);
- copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;
- copie legalizata dupa diploma de licenta (cu anexele corespunzatoare) si copie dupa foaia matricola de la studiile de lunga durata;
- copie legalizata dupa diploma de studii aprofundate sau de master si copie dupa foaia matricola corespunzatoare , in cazul candidatilor care au absolvit astfel de studii. Diplomele si foile matricole aferente pot fi inlocuite, pentru absolventii recenti, de adeverintele de studii, tipizate, provizorii.
- dovada (chitanta) platii taxelor de inscriere la concursul de admitere ;
- dosar plic.
Taxele de inscriere la concursul de admitere se platesc concomitent la Casieria Universitatii, str. I.C. Bratianu, nr. 14 dupa; cum urmeaza:
- Taxa de procesare a dosarului: 30 lei
- Taxa de admitere: 130 lei
5. Informatii suplimentare
Universitatea Babes-Bolyai, Serviciul Doctorate si Studii Postuniversitare,
Tel. 40-264-405362, 40-264-405379, 40-264-405363
email; doctorat@staff.ubbcluj.ro
web: http://www.ubbcluj.ro/ro/pr-acad/doctorat.html