ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA DIN ORADEA
calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Oradea
Universitatea: din Oradea
Contact: str. Universitatii nr. 1, cod 410087 Oradea
TEL : 0259-408113
Email:rectorat@uoradea.ro

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


- 01 iulie - 31 iulie si 25 august - 10 septembrie 2008 - inscrierea si sustinerea testului de limba - la Facultatea de Litere, conform programului afisat la decanat
- 08 - 17 septembrie 2008 - inscrierea pentru admitere la doctorat - la secretariatul Scolii Doctorale
- 18 - 27 septembrie 2008 - Colocviul de admitere la doctorat - la facultatile care au domenii de doctorat, conform programului afisat la decanate

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


DOSAR PLIC;
- certificat de competenta lingvistica;
- cerere de inscriere (se completeaza la depunerea dosarului);
- diploma de bacalaureat (copie legalizata);
- diploma de licenta + foaie matricola (copie legalizata);
- diploma de masterat sau studii postuniversitare (copie legalizata);
- certificat de nastere (copie legalizata);
- act de schimbare a numelui (copie legalizata);
- buletin / carte de identitate (copie xerox);
- curriculum vitae;
- memoriu de activitate profesional - stiintifica;
- lista de lucrari comunicate sau publicate;
Mentionam faptul ca actele in copie legalizata se depun in doua exemplare.

* Inscrierea candidatilor se va face la secretariatele facultatilor sau in locuri special amenajate anuntate prin afisare in perioada stabilita.
Orarul zilnic pentru perioada inscrierilor la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2008 (perioada 01-12 septembrie 2008):
Luni - Vineri 8-16
Sambata, Duminica 9-13

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE


Planificarea datelor de examinare
Iulie 2008, 25 august - 10 septembrie
Limba engleza: 22.07; 25.08; 01.09; 05.09 orele 12
Limba franceza: 15.07; 22.07; 25.08; 01.09; 02.09; 03.09 orele 10
Limba germana: 25.08; 03.09 orele 10
Taxa de examinare in valoare de 100 lei se achita la Serviciul Taxe.

Pentru concursul de admitere 2008 s-au stabilit urmatoarele taxe:
- Taxa de inscriere concurs admitere: - 100 lei
- Taxa pentru contestatii: - 100 lei
- Taxa de inmatriculare: - 35 lei
Taxa inscriere la examen de doctorat pentru candidatii care nu sunt angajati ai Universitatii din Oradea: - 300 lei
- Taxa inscriere la examen de doctorat pentru candidatii angajati ai Universitatii din Oradea: - 100 lei
- Taxa pentru sustinerea testului de limba: - 100 lei