CONDITII DE ADMITERE DOCTORAT 2008 - FACULTATEA DE ARTE - UNIVERSITATEA DE VEST
calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Timisoara
Universitatea: Universitatea de Vest
Facultatea: de Arte
Contact: Str. Oituz nr. 4, 300086 Timisoara
TEL : 0256-592650
Email:arte@arte.uvt.ro
CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PERIOADA DE INSCRIERE: 10-24 SEPTEMBRIE 2008
ADMITERE: 25 SEPTEMBRIE 2008
*TAXE: INSCRIERE - 100 RON
INMATRICULARE - 150 RON
SCOLARIZARE - 4500 RON/AN
INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

1. Dosar cu acte :
a. fisa de inscriere a candidatului ;
b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;
c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;
d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;
e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata)
g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie) ;
h. certificatul de competenta lingvistica ;
i. chitanta de achitare a taxei de inscriere.
2. CV si activitate in domeniul artelor vizuale
3. Mapa cuprinzand rezumate, articole, carti publicate in domeniul de doctorat ( pentru doctoratul stiintific) sau/si portofoliu cu reproduceri dupa lucrari/proiecte proprii ( pentru doctoratul profesional)
4. Proiectul temei de cercetare/creatie propuse in vederea realizarii lucrarii de doctorat (10-20 de pagini, text si imagini-dupa caz)
PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

CERINTE PRELIMINARE

a. Pentru doctoratul stiintific: 3-5 articole publicate sau sustinute public
b. Pentru doctoratul profesional: 2-3 expozitii personale prezentate in spatii publice si 3-5 participari expozitionale de grup, colective
PROBE DE ADMITERE
1.Interviu pe tema proiectului de cercetare / creatie propusa de candidat (se noteaza cu admis/respins )
2.Scurt eseu pe o tema la alegerea candidatului din tematica si bibliografia generala si de specialitate prezentate de profesorii coordonatori de doctorat. (se noteaza de la 1 la 10 cf. baremului)
Barem de evaluare a eseului:

Logica si coerenta argumentatiei - 4 puncte
Calitatea si cantitatea informatiei - 3 puncte
Structura si formularea textuala - 3 puncte
Total -10 puncte