DOCTORAT 2008 FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURESTI
calendar_month 21 Aug 2008, 00:00
1. Conducatori Stiintifici:
- Prof.univ.dr. Gabriel BOROI - 0 locuri
- Prof.univ.dr. Stanciu CARPENARU - 2 locuri
- Prof.univ.dr. Vasile DOBRINOIU - 3 locuri
- Prof.univ.dr. Augustin FUEREA - 4 locuri
- Prof.univ.dr. Ion NEAGU - locuri
- Prof.univ.dr. Nicolae POPA - 0 locuri
- Prof.univ.dr. Liviu STANCIULESCU - 4 locuri
2. Facultatea de Drept organizeaza studii de doctorat la forma “Fara Frecventa", cu o taxa anuala de 4000 RON.
3. Admiterea la doctorat

- Inscrierile la Concursul de admitere se fac in intervalul 8 – 12 septembrie 2008, dupa cum urmeaza :
- luni – vineri , intre orele 9,00 - 15,30 , la Biroul Relatii Publice (Doctorat), etajul II, camera 65, d-na Amelia Jiglau.
In cererea de inscriere este obligatoriu sa se indice subdomeniul pentru care opteaza candidatul si directia de cercetare pe care doreste sa o urmeze in cadrul studiilor universitare de doctorat.
Taxa pentru inscrierea la concursul de admitere este de 500 RON si se achita la casieria Universitatii `Nicolae Titulescu`, cu mentiunea doctorat, domeniul Drept. Inmatricularea este gratuita.
Concursul de admitere :
22 -26 septembrie 2008 - admitere la subdomeniile:
- Drept penal
- Drept procesual penal
- Drept civil
- Drept comercial
- Drept comunitar.
Pentru inscriere, candidatii vor prezenta urmatoarele acte intr-un dosar MAPA
- cerere /fisa de inscriere –formular tip - de la biroul doctorat, la inscriere ;
- copie certificat de nastere;
- copie certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui;
- copie diploma de bacalaureat;
- copie diploma de licenta si foaie matricola;
- copie diploma master/studii aprofundate si foaie matricola ;
- certificat de competenta lingvistica, copie xerox (vezi N o t a);
. copie xerox a CI/BI;
- memoriu de activitate stiintifica;
- lista cu titlurile lucrarilor stiintifice publicate;
- chitanta de achitare a taxei de inscriere lei stabilita de senat. Taxa se achita la casieria Universitatii.
Copiile actelor solicitate vor fi legalizate la notariat.
Absolventii de master, promotia 2008, care nu poseda inca diploma de abolvire pot depune la dosar o adeverinta din care sa rezulte acest lucru.
CRITERII DE ADMITERE :
- Rezultatul examenului oral la specialitate.
- Activitate de cercetare stiintifica, concretizata in publicatii de specialitate si participari la sesiuni de comunicari stiintifice.
- Informare stiintifica in domeniu, rezultata in urma desfasurarii interviului cu candidatul la concurs.
Certificatul de competenta lingvistica:
Candidatul la Colocviul de admitere la doctorat va prezenta unul din documentele urmatoare:
- un certificat de competenta lingvistica pentru una din limbile : engleza, franceza, germana, italiana, spaniola sau rusa; sau un titlu (licenta, master etc.) eliberat de o universitate cu limba de predare alta decit romana; absolventii specializarilor de limbi straine sau ai sectiilor cu predare in limbi straine sint in aceasta situatie;
- un document din care sa rezulte atestarea unei perioade de studii in strainatate de cel putin 6 luni.
Certificatul de competenta lingvistica poate fi eliberat de universitatile "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, "Babes-Bolyai" din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara sau Universitatea din Bucuresti prin Centrul de Limbi Straine din Blvd. Schitu Magureanu nr. 1, etaj 5, cam. 14, tel. 021-312 54 54..
Certificatele eliberate de alte universitati din Romania, de catre institutele culturale straine din Bucuresti, ca si testele internationale vor fi evaluate in vederea echivalarii.
- foaie matricola
TAXE DE SCOLARIZARE LA DOCTORAT
- 4000 RON, taxa anuala, indiferent de anul inscrierii la doctorat;
- 1200 RON, taxa de sustinere a tezei de doctorat
Informatii de contact
Adresa: Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect.4, Bucuresti, cod 75171;
Telefoane: 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58;
Fax: 330.86.06;
E-mail: office@univnt.ro