ADMITERE MASTER 2009 - MASTERATE FACULTATEA DE GEOGRAFIE SI GEOLOGIE, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IASI
1/14098
calendar_month 26 Aug 2009, 00:00
Perioada de inscriere:
Sesiunea din iulie 2009
* 13 - 18 iulie: inscrierea candidatilor
* 19 - 21 iulie: selectia candidatilor si afisarea rezultatelor
Sesiunea din septembrie 2009 (!)
* 7-12 septembrie: inscrierea candidatilor
* 13-15 septembrie: selectia candidatilor si afisarea rezultatelor
(!) Se sustine numai la facultatile unde vor ramane locuri libere dupa sesiunea din iulie.
Important: La concursul de admitere la master din acest an se pot inscrie:
* absolventii Bologna (care au urmat cursuri universitare de licenta cu o durata de 3 ani)
* absolventii promotiilor anterioare sistemului Bologna (care au urmat cursuri universitare de licenta cu o durata de 4 ani)
Tipul si durata programului: Master- 2 ani, ZI
Numarul total de locuri pentru sesiunea din iulie
* buget ZI - 220
* taxa ZI - 290 locuri
Domeniul si denumirea programului
Geografie
- Riscuri naturale si amenajarea teritoriului
- Turism si dezvoltare regionala
- Turism si dezvoltare regionala in limba franceza
Stiinta mediului
- Mediul actual si dezvoltare durabila
Geologie
- Geochimia mediului
- Geochimia mediului in limba engleza
* Geologie de sonda si ambientala
Conditii de admitere
- 50% media anilor de studii universitare
- 50% media la examenul de licenta/ diploma
Taxa de inscriere:
* 160 RON pentru domeniile Geografie si stiinta mediului
* 150 RON pentru domeniile Geologie si Inginerie Geologica
Taxa de scolarizare
* anul universitar 2009 - 2010:
- 2300 RON pentru domeniul Geografie si Stiinta mediului
- 2100 RON pentru domeniile Geologie-Geochimia mediului, Inginerie Geologica
- 3000 RON pentru domeniul Geologie-Geochimia mediului in limba engleza