ADMITERE MASTER 2009 - MASTERATE FACULTATEA DE MATEMATICA, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IASI
1/14103
calendar_month 26 Aug 2009, 00:00
Perioada de inscriere:
Sesiunea din iulie 2009
* 13 - 18 iulie: inscrierea candidatilor
* 19 - 21 iulie: selectia candidatilor si afisarea rezultatelor
Sesiunea din septembrie 2009 (!)
* 7-12 septembrie: inscrierea candidatilor
* 13-15 septembrie: selectia candidatilor si afisarea rezultatelor
(!) Se sustine numai la facultatile unde vor ramane locuri libere dupa sesiunea din iulie.
Important: La concursul de admitere la master din acest an se pot inscrie:
* absolventii Bologna (care au urmat cursuri universitare de licenta cu o durata de 3 ani)
* absolventii promotiilor anterioare sistemului Bologna (care au urmat cursuri universitare de licenta cu o durata de 4 ani)
Tipul programului: Master - 2 ani ZI
Numarul total de locuri pentru sesiunea din iulie
* buget ZI - 60 locuri
* taxa ZI - 50 locuri
Domeniul si denumirea programului
Matematica
- Structuri matematice fundamentale
- Modele matematice si statisitca aplicata
- Matematici financiare
- Calculul stiintific si ingineria programarii
Conditii de admitere
Media generala a urmatoarelor note:
* media generala din anii de facultate
* media examenului de licenta
Criterii de departajare: media generala a anilor de facultate
Taxa de inscriere:
* 120 RON
Taxa de scolarizare:
* anul universitar 2009 - 2010: 2000 RON