studentie.ro  » postuniversitar » masterate » ADMITERE MASTER 2009 - MASTERAT PROIECTARE SI EVALUARE TEHNICO-ECONOMICA A PRODUCTIILOR ANIMALIERE, FACULTATEA DE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI, TIMISOARA

ADMITERE MASTER 2009 - MASTERAT PROIECTARE SI EVALUARE TEHNICO-ECONOMICA A PRODUCTIILOR ANIMALIERE, FACULTATEA DE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI, TIMISOARA

Publicat: 27 Aug 2009 | Vizualizari: 1142

Durata masterului este de 2 ani.
Calendarul admiterii:
- Inscriere - 7-11 septembrie 2009
- Afisarea rezultatelor - 11 septembrie 2009
Criterii de admitere:
Admiterea candidatilor la masterat, la toate specializarile se face fara probe de examen, criteriile de departajare fiind rezultatele obtinute in timpul studiilor universitare, dupa cum urmeaza:
Nota finala = (M an I + M an II + ... + M an i + M ex. lic./dpl.)/(i+1)), unde i este numarul anilor de scolarizare
Stabilirea rezultatelor:

Admiterea candidatilor la ciclului de studii universitare de masterat se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale, in limita locurilor aprobate. Locurile cu taxa se ocupa de candidatii aflati sub ultimul admis pe locurile finantate de la buget (cu exceptia cazurilor cand nu sunt scoase la concurs locuri bugetate), in ordinea strict descrescatoare a clasificarii lor, la solicitarea scrisa a candidatilor, in termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor. La cerere se anexeaza chitanta care atesta plata a min. 50% din taxa de scolarizare si chitanta, reprezentand taxa de inmatriculare pentru anul univ. 2009/2010, aprobate de Senatul universitar. Candidatii cu aceeasi medie de pe ultimele locuri vor fi departajati dupa criteriile specifice stabilite de Consiliile facultatilor. Rezultatele se comunica prin afisare.
Acte necesare pentru insciere:
- diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalenta acesteia), ambele in original;
- foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita, in original;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- copie de pe actul de identitate ;
- patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
- chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs;
- actele doveditoare pentru acei candidati care solicita scutirea de plata taxei de inscriere la concurs (orfani de ambii parinti, copiii personalului didactic din invatamantul superior, ai personalului angajat in U.S.A.M.V.B. Timisoara, ai personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar); scutirea de plata taxei de inscriere se acorda numai pentru o singura specializare;
- certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala (numai pentru promotiile anterioare celei din 2007).
Alte detalii:
Absolventii invatamantului superior de stat sau particular, pot urma o a doua specializare la masterat, astfel:
* a) daca prima specializare la masterat/studii aprofundate a fost in regim fara taxa, cea de a doua specializare va fi in regim cu taxa;
* b) daca prima specializare la masterat/studii aprofundate a fost in regim cu taxa, cea de a doua specializare poate fi facuta in regim fara taxa, daca au fost admisi pe locurile finantate de la buget.

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 2 - 3 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2021-09-18 00:00:00 - 2021-09-28 00:00:00