ADMITERE FACULTATE 2015: 2.020 de locuri la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
3/36905
calendar_month 24 Iun 2015, 00:00
Inscrierile la cele sase facultati ale Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara vor decurge in perioada 13-28 iulie 2015, pentru sesiunea de vara, si intre 7-17 septembrie 2015, pentru sesiunea de toamna.

Top 10 facultati cu cele mai multe locuri la admitere 2015
ADMITERE FACULTATE 2015. Acte necesare pentru inscriere
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original;
- certificat de nastere in copie legalizata;
- adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
- pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, copie legalizata a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta si a foii matricole, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, in original sau copie legalizata pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;
- copie a cartii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta reprezentand taxa de inscriere;
- pentru copiii personalului didactic aflat in activitate (invatamant preuniversitar si superior), ai personalului angajat in U.S.A.M.V.B. Timisoara, o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de invatamant iar pentru copiii orfani, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de inscriere);
- cerere de inscriere;
- dosar plic.
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Buget: 85
Taxa: 125
ID: 100
Facultatea de Agricultura
Buget: 181
Taxa: 324
ID: 125
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Buget: 115
Taxa: 130
ID: 50
Facultatea de Management Agricol
Buget: 84
Taxa: 76
ID: 225
Facultatea de Medicina Veterinara
Buget: 97
Taxa: 83
Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii
Buget: 71
Taxa: 119
ID: 30
Modalitatea de admitere
Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Departajarea candidatilor cu aceeasi medie de bacalaureat se va face luand in considerare nota cea mai mare la limba romana (scris) si apoi, daca se impune, matematica (scris).
Taxe de scolarizare si admitere
Valoarea taxelor de scolarizare si de admitere la facultate 2015 este identica pentru toate specializarile, mai exact 2.500 lei pentru invatamantul la frecventa, 2.600 lei pentru invatamantul cu frecventa redus, respectiv 100 lei. Exceptie face Facultatea de Medicina Veterina, unde taxa de studii este de 5.000 lei anual si 3.200 euro pentru specializarea cu predare in limba engleza.
Andreea Catan
Foto: radiotimisoara.ro