studentie.ro  » universitar » admitere » Admitere facultate 2015: Cand incep inscrierile la UMF Iasi?

Admitere facultate 2015: Cand incep inscrierile la UMF Iasi?

Publicat: 07 Mai 2015 | Vizualizari: 1246

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi revine cu noi informatii despre admiterea la facultate 2015. Este vorba de perioada de depunere a dosarelor care va fi cuprinsa intre 13 si 19 iulie 2015.

ADMITERE FACULTATE 2015. Admiterea in cadrul UMF Iasi, se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati, in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul de admitere.

In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare dupa cum urmeaza:

DOMENIUL SANATATE
a. sesiunea iulie: media la testul grila si media de la bacalaureat
b. sesiunea septembrie: media de la bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2015. Calculul medie finale pentru domeniul Sanatate, in vederea clasificarii se va efectua astfel:
- 75% nota la testul grila
- 25% media la bacalaureat

Pentru DOMENIUL STIINTE INGINERESTI APLICATE, specializarea Bioinginerie, in sesiunea iulie, se va organiza concurs de admitere la facultate 2015 prin selectie de dosare luandu-se in considerare media de la examenul de bacalaureat, atat in sesiunea din iulie, cat si in cea din septembrie.

ADMITERE FACULTATE 2015. La cererea de inscriere se va anexa un dosar cuprinzand urmatoarele acte:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia si foaia matricola, in original, sau adeverinta care atesta aceasta calitate si in care se mentioneaza media generala de bacalaureat si probele sustinute la examenul de bacalaureat;

Candidatii absolventi ai invatamantului superior care doresc sa urmeze o a doua specializare vor depune si diploma de licenta, sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata precum si adeverinta din care sa reiasa ca facultatea absolvita a fost in regim fara taxa sau cu taxa;

Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene trebuie sa prezinte si un document eliberat de directia de specialitate din cadrul MECTS (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) care sa recunoasca studiile efectuate de acestia in tarile de domiciliu si sa confirme ca diploma prezentata ii da dreptul de a urma studii universitare, precum si o traducere legalizata a diplomei de bacalaureat si a foii matricole, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga pentru tarile membre ale conventiei de la Haga, in afara de tarile exceptate.

La admiterea la facultatile cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutiile abilitate de MECTS.

- in cazul in care candidatul se inscrie pentru concurs si la o alta specializare, in locul diplomei de bacalaureat sau a adeverintei, va anexa o copie legalizata a acesteia si o adeverinTa care sa dovedeasca inscriererea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
- certificat de nastere, in copie legalizata;
- cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o traducere legalizata a certificatului de nastere, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga;
- adeverinta medicala tip de la medicul de familie;
- 3 fotografii tip buletin de identitate/pasaport;
- chitanta ce atesta achitarea taxei de inscriere;
- candidatii care pot beneficia de scutire de taxa vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare, respectiv adeverinta de salariat a parintilor vizata de Inspectoratul scolar de care apartine, certificat de revolutionar etc ;
- candidatii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice, inregistrata legal, prin care se atesta apartenenta la comunitatea rromilor.

Examenul de admitere la facultate va avea loc pe data de 22 iulie 2015.

Foto: Wikipedia

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: Confidential
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-04 00:00:00