studentie.ro  »  Universitar  »  Admitere  »  ADMITERE FACULTATE 2015: Tot ce trebuie sa stii despre admiterea la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

ADMITERE FACULTATE 2015: Tot ce trebuie sa stii despre admiterea la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

1/193841
calendar_month 15 Mai 2015, 00:00
Pentru admiterea la facultate in anul universitar 2015-2016, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti scoate la concurs 1.450 de locuri in total, dintre care 255 sunt la taxa si restul de 1.195 de locuri sunt finantate de la bugetul de stat.

In structura UTCB se regasesc 7 facultati:
  • Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri: 142 locuri la buget si 30 la taxa
  • Facultatea de Inginerie a Instalatiilor: 243 locuri la buget si 55 la taxa
  • Facultatea de Geodezie: 167 locuri la buget si 25 la taxa
  • Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole: 336 locuri la buget si 55 la taxa
  • Facultatea de Hidrotehnica: 202 locuri la buget si 60 la taxa
  • Facultatea de Utilaj Tehnologic: 105 locuri la buget si 30 la taxa
  • Facultatea de Inginerie in Limbi Straine si Comunicare: 70 de locuri la buget si 20 la taxa

ADMITERE FACULTATE 2015: Taxa de inscriere este de 80 de lei, iar taxa de scolarizare de 4.200 lei, indiferent de facultatea sau specializarea aleasa. Inscrierile se desfasoara in perioada 13-21 iulie 2015, urmand ca rezultatele admiterii la facultate 2015 sa se afiseze in data de 22 iulie.

Admitere facultate UTCB 2015: Acte necesare la inscriere

1. Diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire; (adeverinta de absolvire doar pentru absolventii de liceu promotia 2015). Aceste documente se depun in original sau copie legalizata.
Obs. In adeverinta de absolvire trebuie sa fie precizate media generala a examenului de bacalaureat si notele de la probele examenului de bacalaureat (v. pt 3. modul de calcul al mediei de admitere)
2. Certificat de nastere - copie legalizata (sau copie xerox insotita de prezentarea originalului);
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucati; (candidatii care sustin testul de competenta lingvistica de la FILS si Instalatii in lb franceza, aduc 4 fotografii)
4. Chitanta de plata a taxei de admitere / sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei;
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului si prima optiune;

Admitere facultate UTCB 2015: Modalitate de admitere

Pentru candidatii la specializarile ingineresti cu predare in limba romana, admiterea se desfasoara pe baza de dosar.

Pentru specializarile ingineresti la care este precizata in tabel admiterea pe baza de dosar, se iau in considerare REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, astfel: Media de admitere este formata din nota de la Matematica, Fizica sau Informatica (la alegerea candidatului, cu o pondere de 80%) si Media generala a examenului de bacalaureat, (cu o pondere de 20%).

ADMITERE FACULTATE 2015:
La specializarea Inginerie economica in constructii se mai poate opta in plus pentru disciplina Economie de la bacalaureat, iar la Ingineria mediului (Hidrotehnica) si la IEPA (de la Fac. de Inginerie a Instalatiilor) se mai poate opta pentru disciplina Chimie de asemenea de la bacalaureat.

Candidatii de la specializarile ingineresti cu predare in limbi straine (engleza sau franceza) sustin un test eliminatoriu de competenta lingvistica (notat cu admis/respins). Acesta nu influenteaza asupra calculului mediei de admitere care se face conform celor precizate mai sus la punctul I. In cazul respingerii, candidatii pot fi redistribuiti catre specializarile cu predare in limba romana conform optiunilor exprimate la inscriere.Admiterea la specializarea Traducere si interpretare din domeniul Limbi moderne aplicate, se face tot pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat. Media de admitere este compusa in acst caz din: 80% media generala a examenului de bacalaureat si 20% nota de la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat.

Autor: Andreea Catan
Foto: UTCB