studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE MEDICINA 2015: Cate locuri scoate la concurs UMF Iasi

ADMITERE MEDICINA 2015: Cate locuri scoate la concurs UMF Iasi

Publicat: 06 Iul 2015 | Vizualizari: 1389

Mai sunt 7 zile pana cand Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi da startul inscrierilor la admiterea la facultate. Universitatea isi deschide portile incepand cu 13 iulie pentru candidatii care doresc sa se inscrie la una din cele 4 facultati ale sale: Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie si Facultatea de Bioinginerie Medicala.

ADMITERE FACULTATE 2015. Acte necesare la inscriere

La cererea de inscriere se va anexa un dosar cuprinzand urmatoarele acte:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia si foaia matricola, in original, sau adeverinta care atesta aceasta calitate si in care se mentioneaza media generala de bacalaureat si probele sustinute la examenul de bacalaureat;

Candidatii absolventi ai invatamantului superior care doresc sa urmeze o a doua specializare vor depune si diploma de licenta, sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata precum si adeverinta din care sa reiasa ca facultatea absolvita a fost in regim fara taxa sau cu taxa;

Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene trebuie sa prezinte si un document eliberat de directia de specialitate din cadrul MECTS (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) care sa recunoasca studiile efectuate de acestia in tarile de domiciliu si sa confirme ca diploma prezentata ii da dreptul de a urma studii universitare, precum si o traducere legalizata a diplomei de bacalaureat si a foii matricole, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga pentru tarile membre ale conventiei de la Haga, in afara de tarile exceptate.

La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutiile abilitate de MECTS.

- in cazul in care candidatul se inscrie pentru concurs si la o alta specializare, in locul diplomei de bacalaureat sau a adeverintei, va anexa o copie legalizata a acesteia si o adeverinTa care sa dovedeasca inscriererea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
- certificat de nastere, in copie legalizata;
- cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o traducere legalizata a certificatului de nastere, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga;
- adeverinta medicala tip de la medicul de familie;
- 3 fotografii tip buletin de identitate/pasaport;
- chitanta ce atesta achitarea taxei de inscriere;
- candidatii care pot beneficia de scutire de taxa vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare, respectiv adeverinta de salariat a parintilor vizata de Inspectoratul scolar de care apartine, certificat de revolutionar etc ;
- candidatii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice, inregistrata legal, prin care se atesta apartenenta la comunitatea rromilor.

ADMITERE FACULTATE 2015. Cifra de scolarizare


Facultatea de Medicina
Buget: 362
Taxa: 320

Facultatea de Medicina Dentara
Buget: 128
Taxa: 85

Facultatea de Farmacie
Buget: 99
Taxa: 90

Facultatea de Bioinginerie Medicala
Buget: 113
Taxa: 32

ADMITERE FACULTATE 2015. Modalitatea de admitere

Admiterea in invatamantul superior, ca urmare a concursului, se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati, in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul.

In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare dupa cum urmeaza:

1. Domeniul Sanatate
a. sesiunea iulie: media la testul grila si media de la bacalaureat
b. sesiunea septembrie: media de la bacalaureat.

Calculul medie finale pentru domeniul Sanatate, in vederea clasificarii se va efectua astfel:
- 75% nota la testul grila
- 25% media la bacalaureat

2. Domeniul Stiinte Ingineresti Aplicate
Atat in sesiunea iulie, cat si in sesiunea septembrie:
- media de la bacalaureat

PENTRU DOMENIUL STIINTE INGINERESTI APLICATE, specializarea Bioinginerie, in sesiunea iulie, se va organiza concurs de admitere prin selectie de dosare, pentru:
- locurile subventionate de la bugetul de stat;
- locurile cu taxa in lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate pentru sesiunea septembrie 2015, candidatilor absolventi ai invatamantului superior de stat care doresc sa urmeze a II-a facultate in regim cu taxa (in lei) la specializarea Bioinginerie.

Andreea Catan
Foto: 365sanatate.ro

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Confidential
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2022-06-29 00:00:00 - 2022-07-07 00:00:00