ADMITERE FACULTATE 2015: Criterii de admitere si locuri disponibile la Universitatea din Oradea

Publicat: 04 Iun 2015 00:00

Universitatea de Oradea se pregateste pentru admitere si a publicat deja toate informatiile de care ai nevoie pentru a participa la sesiunea din iulie 2015. Inscrierile la admiterea la facultate incep din data de 13 iulie si se incheie pe 24 sau 30 iulie in functie de specializarea pentru care optezi.
Iata ce trebuie sa contina dosarul tau de admitere la facultate:
a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (in cazul in care candidatul prezinta copie legalizata, ea va fi insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la inscrierea la o alta facultate) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant;
b) Certificatul de nastere in copie legalizata ;
c) Certificat de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
d) Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate in cazul inscrierii la facultatile care sustin examen de admitere cu probe de concurs;
f) Carte de identitate sau pasaport (original pentru conformitate) si copie;
g) Chitanta de achitare a taxei de inscriere.
Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic.
In cazul candidatilor cetateni romani care au absolvit liceul in alta tara, diploma de bacalaureat obtinuta trebuie echivalata de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice. Echivalarea se face personal de catre candidat inaintea inscrierii la admitere. Pentru informatii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalata (dupa echivalarea CNRED) de catre Comisia centrala de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultatii.
ADMITERE FACULTATE 2015. Modalitatea de admitere la facultate difera de la o specializare la alta, dupa cum urmeaza:

Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial

Admiterea se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat, in limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din cadrul facultatii. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5 (cinci).
Criteriile de departajare pentru candidatii cu medie egala pe ultimul loc:
1). nota obtinuta la proba de „Matematica”, la examenul de bacalaureat. in cazul in care un candidat nu a sustinut sau nu dovedeste sustinerea la examenul de bacalaureat a probei „Matematica”, se va considera nota 1 la respectiva proba.
2). calificativul obtinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competentelor digitale”, transformat in puncte, dupa cum urmeaza:
Utilizator experimentat …… 10
Utilizator avansat ………… 9
Utilizator nivel mediu ……… 7
Utilizator incepator ………… 5
3). punctajul obtinut in urma sustinerii unui interviu privind dezvoltarea personala, in fata Comisiei de admitere. Interviul se sustine doar in cazul in care nu s-a putut realiza departajarea prin aplicarea celor doua criterii anterioare.
Numar de locuri: 109 la buget si 161 la taxa

Facultatea de Protectia Mediului

Admiterea la Facultatea de Protectia Mediului Oradea se va desfasura pe baza de concurs de dosare, 100% media de bacalaureat.
Departajarea candidatilor in caz de medii egale: Nota la proba de examen "Limba si literatura romana" obtinuta la examenul de bacalaureat.
Numar de locuri: 144 la buget si 696 la taxa

Facultatea de Stiinte

Specializarile Biologie, Chimie, Fizica
Diploma de bacalaureat
Media de admitere: La alegere
- media generala la bacalaureat;
- nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;
- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.
Specializarea Informatica
Diploma de bacalaureat
Media de admitere: La alegere
- media generala la bacalaureat; nota la Matematica din cadrul examenului de bacalaureat;
- nota la Informatica din cadrul examenului de bacalaureat;
Specializarea Matematica
- Interviu limba engleza
- proba eliminatorie, notata cu admis / respins
- Diploma de bacalaureat
Media de admitere:
La alegere
- media generala la bacalaureat; nota la Matematica din cadrul examenului de bacalaureat;
- nota la Informatica din cadrul examenului de bacalaureat;
Specializarea Stiinta Mediului
Diploma de bacalaureat
Media de admitere:
La alegere
- media generala la bacalaureat;
- nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;
- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.
Numar de locuri: 116 la buget si 410 la taxa

Facultatea de Geografie, Turism si Sport

Specializarea Educatie Fizica si Sport
Proba eliminatorie (admis/respins): Testarea capacitatii motrice - parcurs aplicativ
Media bacalaureat (100%)
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota obtinuta la bacalaureat la Limba si literatura romana
2. Nota obtinuta la bacalaureat la Biologie
3. Interviu
Specializarea Geografie
Media de la bacalaureat 100%
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie
2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – proba scrisa
Specializarea Geografie in limba engleza
Test eliminatoriu de limba engleza notat admis / respins.
Media de la bacalaureat 100%
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie
2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – proba scrisa
TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBA ENGLEZA
Testul de limba engleza consta dintr-o conversatie libera pe teme de cultura generala in limba engleza.
Testul este oral si are caracter eliminatoriu.
Numar de locuri: 92 la buget si 505 la taxa

Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

Criterii de admitere
1. Media de admitere = Media de la Bacalaureat
2. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematica la examenul de bacalaureat
3. In cazul perpetuarii situatiei de balotaj, departajarea se va face in functie de media/nota de la proba Competente digitale la examenul de bacalaureat.
Numar de locuri: 154 la buget si 266 la taxa

Facultatea de Medicina si Farmacie

Specializarile Medicina si Medicina Dentara
Test grila, la alegere intre Biologiesau Chimie organica.
Specializarea Medicina in limba engleza
- Test eliminatoriu de limba engleza, notat cu admis/respins
- Interviu, la alegere intre Biologie sau Chimie organica.
Specializarea Farmacie
- Test grila Biologie, Chimie organica si Chimie anorganica.
Restul specializarilor
- Test grila Biologie
Obs. La inscriere candidatii vor opta pentru cele patru specializari in ordinea preferintelor. Distribuirea pe specializari se va face tinand cont de optiunile facute in prealabil si nota obtinuta la testul grila.
Numar de locuri: 195 la buget si 485 la taxa

Facultatea de Litere

Modalitate admitere
1. Proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins, la limbile engleza, franceza, germana (interviu in limba straina respectiva sustinut in fata comisiei de admitere)
2. Media examenului de bacalaureat - 100%
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota la Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana;
2. Interviu
Numar de locuri: 77 la buget si 175 la taxa

Facultatea de Arhitectura si Constructii

Specializarile Inginerie geodezica si Inginerie civila
Media la examenul de bacalaureat
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota la Matematica la examenul de bacalaureat
2. Certificatul obtinut la proba „Evaluarea competentelor digitale” la examenul de bacalaureat
Specializarea Arhitectura
Proba 1: Desen liber - proba eliminatorie (admis/respins)
Proba 2: Desen tehnic (cu o pondere de 70%); Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%)
Departajarea in caz de medii egale: Nota la Matematica la examenul de bacalaureat
Numar de locuri: 77 la buget si 235 la taxa

Facultatea de Arte

Specializarea Pedagogie muzicala
Proba eliminatorie: Reproducerea vocala a unor fragmente muzicale interpretate la pian de catre comisie.
Proba de specialitate: Interviu in care se va urmari nivelul cunostintelor muzicale al candidatului
Departajarea in caz de medii egale: nota la Solfegiu la prima vedere
Specializarea Interpretare muzicala - Instrumente
Proba eliminatorie: O gama majora si relativa sa minora (la alegere), cu arpegii.
Proba de specialitate:
- Proba de aptitudini instrumentale (75%)
- Interviu in vederea evaluarii cunostintelor teoretice (25%)
Departajarea in caz de medii egale: nota la proba de tehnica si interpretare instrumentala
Specializarea Interpretare muzicala - canto
Proba eliminatorie: Vocalize
Proba de specialitate:
- Proba de aptitudini vocale si scenice (75%)
- Interviu in vederea evaluarii cunostintelor teoretice (25%)
Media finala a examenului = media aritmetica a notelor obtinute la subprobele de concurs
Departajarea in caz de medii egale: nota la proba de interpretare vocala
Specializarea Pictura
Proba 1 - eliminatorie:
- Mapa cu minim 10 lucrari
- Interviu
Proba 2: Desen pentru pictura (100% din nota finala)
Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat
Specializarea Sculptura
Proba eliminatorie:
- Mapa cu minim 10 lucrari
- Interviu
Proba practica: Desen pentru sculptura (100% din nota finala)
Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat
Specializarea Arte decorative
Proba eliminatorie:
- Mapa cu minim 10 lucrari
- Interviu
Proba practica: Desen pentru arte decorative (100% din nota finala)
Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat
Specializarea Design
Proba eliminatorie:
- Mapa cu minim 10 lucrari
- Interviu
Proba practica: Desen pentru design (100% din nota finala)
Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat
Specializarea Moda
Proba eliminatorie:
- Mapa cu minim 10 lucrari
- Interviu
Proba practica: Desen pentru moda-design vestimentar (100% din nota finala)
Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat
Specializarea Grafica
Proba eliminatorie:
- Mapa cu minim 10 lucrari
- Interviu
Proba practica: Desen pentru grafica (100% din nota finala)
Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat
Numar de locuri: 73 la buget si 162 la taxa

Facultatea de Drept

Programul de studii de licenta Drept - Domeniul DREPT
- Media de admitere se calculeaza astfel: 70% media obtinuta la examenul de Bacalaureat şi 30% media notelor de la proba de Limba romana din cadrul examenului de Bacalaureat.
Programul de studii de licenta Administratie publica - Domeniul STIINTE ADMINISTRATIVE
Media de admitere = 70% Media de la BAC + 30% Media notelor de la proba "Limba Romana" obtinute in cadrul examenului de Bacalaureat
La medii egale criteriul de departajare il va constitui :
1. Media disciplinelor umaniste de la examenul de bacalaureat
Numar de locuri: 190 locuri

Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza urmatoarelor criterii: MA = MB, unde: MA = Media Admitere; MB = Media Bacalaureat
Fiecare candidat va mentiona in Cererea de inscriere, in ordinea preferintelor sale, optiunile pentru care candideaza. Prin optiune se intelege un domeniu / program de studiu intr-un anumit regim de studiu (fara taxa sau cu taxa).
Ierarhizarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei de admitere, conform cu optiunile exprimate in Cererea de inscriere, in limita numarului de locuri planificate pentru fiecare domeniu / program de studiu, respectiv regim de studiu.
Departajarea candidatilor cu medii egale, aflati pe ultimul loc, se va realiza dupa urmatoarele criterii:
1. Nota obtinuta la proba "Matematica" a examenului de Bacalaureat;
2. Calificativul obtinut la proba „Evaluarea competentelor digitale" a examenului de Bacalaureat.
Numar de locuri: 116 la buget, 259 la taxa si 60 la ID

Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii

Modalitatea de admitere: media de la examenul de bacalaureat.
Testul de limba engleza consta dintr-o conversatie libera pe teme de cultura generala in limba engleza.
Testul este oral si are caracter eliminatoriu.
Departajarea in caz de medii egale: Nota disciplinei Limba si literatura romana de la examenul de bacalaureat
Numar de locuri: 90 la buget si 530 la taxa

Facultatea de Stiinte Economice

Specializarile Economie si afaceri internationale
Test grila de verificare a nivelului de cunoastere a limbii engleze (eliminatoriu, notat cu admis / respins)
Media generala de admitere = Media generala la examenul de bacalaureat (100%)
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematica la examenul de bacalaureat;
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat
3. Nota la proba (disciplina) Limba engleza la examenul de bacalaureat
Nota. In cazul in care un candidat nu a sustinut / nu dovedeste sustinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezinta criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva proba / respectivele probe.
Restul specializarilor
Media generala de admitere = Media generala la examenul de bacalaureat (100%)
Departajarea in caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematica la examenul de bacalaureat;
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
3. Nota la proba (disciplina) Limba romana la examenul de bacalaureat
Nota. In cazul in care un candidat nu a sustinut / nu dovedeste sustinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezinta criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva proba / respectivele probe.
ID
Media generala de admitere = Media generala la examenul de bacalaureat (100%)
Criterii de departajare in caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematica la examenul de bacalaureat;
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat
3. Nota la proba (disciplina) Limba romana la examenul de bacalaureat
Nota. In cazul in care un candidat nu a sustinut / nu dovedeste sustinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezinta criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva proba / respectivele probe
Numar de locuri: 123 la buget si 640 la taxa

Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Specializarile Pedagogia invatamantului primar si prescolar (in limba maghiara)
Media examenului de bacalaureat.
Departajarea in caz de medii egale: Nota probei de Limba si literatura maghiara la examenul de Bacalaureat.
Restul specializarilor
Media examenului de bacalaureat.
Departajarea in caz de medii egale: Nota probei de Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat.
ID
Media examenului de bacalaureat.
Departajarea in caz de medii egale: Nota probei de Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat.
Numar de locuri: 123 la buget, 510 la taxa si 75 la ID

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Modalitate admitere
1. Proba eliminatorie: verificarea aptitudinilor muzicale (admis / respins)
2. Proba scrisa: Invatatura de credinta ortodoxa - 50%
3. Media bacalaureat - 50%
Numar de locuri: 44 la buget si 85 la taxa
Autor: Andreea Catan
Foto: citynews.ro

Trebuie sa citesti

Vacante in inima naturii
Vacante in inima naturii

Blocarea impusa de autoritati pe fondul pandemiei coronavirusului a facut imposibila deplasarea in ultimele saptamani. Dar acum, cand oamenii pot incepe sa faca din nou planuri de vacanta, am selectat mai jos cateva destinatii din Romania pentru a incerca daca doriti sa evitati locurile aglomerate

Sfaturi de baza pentru tinutele office
Sfaturi de baza pentru tinutele office

Daca si tu ai un job care presupune munca intr-un birou, mai mult ca sigur te-ai lovit din cand in cand de o lipsa de inspiratie in crearea tinutelor office pentru fiecare zi a saptamani. Chiar daca achizitionezi noi articole vestimentare, outfit-ul tau poate parea in continuare unul repetitiv. Ei

Avantajele si dezavantajele angajatilor care lucreaza de acasa
Avantajele si dezavantajele angajatilor care lucreaza de acasa

Raspandirea activitatii la domiciliu deschide o gama noua de posibilitati pentru modul in care intreprinderile pot functiona singure. Pe langa oportunitati si beneficii, munca la domiciliu aduce noi responsabilitati pentru angajator si angajat. Angajatii cu serviciu de 26 de saptamani au dreptul

Locuri din Istanbul unde gasiti Shisha
Locuri din Istanbul unde gasiti Shisha

Fumatul a fost considerat a fi un simbol al statutului, cu cea mai mare onoare rezervata celor care fumau impreuna cu sultanul. In acele zile shisha continea doar tutun. Cu toate acestea, in ultimii ani, o multime de arome, inclusiv menta, capsune, mar, trandafir si cappuccino, au devenit

Avantajele unei periute electrice
Avantajele unei periute electrice

Alegerea unei periude de dinti este o actiune destul de complicata din punctul meu de vedere. Pe piata exista o varietate enorma de modele, atat electrice cat si normale. Inainte sa trec la avantajele pe care le ofera o periuta electrica, vreau sa va reamintesc faptul ca igiena orala este deosebit

Teste Online

test de logica

aici sunt multe teste de logica.Vei raspunde cum crezi ,nu te grabii si gandeste!

mai multe »
Acest site foloseste Cookie-uri.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi caracteristici specifice retelelor sociale si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre felul in care ne utilizati site-ul, cu partenerii nostri de pe retelele sociale, de publicitate si de statistica in conformitate cu Politica de confidentialitate. Va puteti administra preferintele in Setari cookie.