Management Teoria transmisiunii informatiilor Biologie Didactica Mecanica Literatura comparata Arheologie industriala Politologie Ergoterapie Istoria secolului XX Logopedie CIA Fiscalitate Chimie Informatica AutoCAD Fizica Logistica Marketing Oracle EXPERT ACHIZITII PUBLICE Marketing Psihologie Educationala transporturi Gestiune hoteliera Arhitectura peisagera Comert IS Economia si Gestiunea Intreprinderii I I T M Diverse Transmisiuni Analogice si Digitale. Structuri de date si algoritmi C++ Sociologia Comunicarii in Masa Prelucrarea semnalelor si imaginilor Finante Analiza matematica Algoritmi si programare Metodologie si Statistica Introducere in istoria dreptului Analiza economico financiara Constructii Metodologie Psihologie Cibernetica Electronica industriala Drept constitutiv Comunicare Teoria Sistemelor Frigotehnie Baze de Date Drept comercial Contabilitate Administratie Publica Depanare PC Sociologie Franceza Automatica Drept penal Credit si banci Relatii internationale Ginecologie Drept european Drept Filosofie Istoria literaturii romane Dreptul familiei Educatie fizica si sport Radiologie Pedagogie Sociala Statistica Turism Pedagogie Moneda Credit Istorie Dispozitive si Circuite Electronice Asistenta Sociala Retele de calculatoare SPICE Word Merceologie Drept civil Materiale in electronica Engleza Spectroscopie si LASERI Psihiatrie Visual Basic Consiliere scolara Electronica Mass media Terapia ocupationala si ergoterapia Kinetoterapie Semiotica Medicina Economie Istoria dreptului Managementul resurselor umane Bazele Managementului Industrial Sociologia familiei Limba Romana Circuite digitale integrate Criminalistica Geografie Hidrologie Drept constitutional Contabilitate bancara Astrologie Istoria relatiilor internationale MANAGER DE PROIECT Drept Penal Special Drept economic Programare orientata pe obiecte Relatii Internationale si Studii Europene Teologie Drept administrativ Economie politica Asistenta medicala Internet Fotografia digitala Inginerie mecanica Drept roman Muzica Arhitectura Circuite Integrate Astronomie Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor Protectia Mediului PHP si SQL Prelucrarea si Analiza Imaginilor Matematica SPSS Genetica Psihopedagogie Speciala Agricultura Java

Tolerante si control dimensional

Publicat: 15 Mar 2010 00:00

Cursul “Tolerante si control tehnic” este destinat studentilor de la facultatile de inginerie mecanica, dar poate fi golosit si de catre inginerii mecanici sau tehnologi, precum si de controlorii de calitate. Prima parte a cursului (cap.1-3) se ocupa de precizia dimensionala si precizia geometrica a organelor de masini precum si de sistemul ISO de tolerante si ajustaje. Capitolul 4 prezinta principiul maximului de material.


Partea a doua (cap.5-10) trateaza problemele preciziei principalelor grupe de organe de masini : calibre limitative, rulumenti, asamblari conice, filete, roti dintate, pene si caneluri. In continuare (cap. 11-13) se prezinta problemele lanturilor de dimensiuni si notiunile de baza legate de masuratorile tehnice si ale studiului erorilor de prelucrare si masurare prin metode statistice.Ultimele doua capitole (cap. 14-15) mentioneaza foarte pe scurt aspectele controlului de inalta productivitate, automatizare si organizarea controlului tehnic in productie.


Fara a epuiza problemele tratate, cursul elaborat pe baza noului plan de invatamant si al noii programe analitice sintetizeaza cele mai importante aspecte legate de tolerantele si controlul tehnic contribuind astfel la o mai buna pregatire a cadrelor de specialitate din tara noastra.CUPRINSNOtIUNI INTRODUCTIVE..........................................................................................


NOtIUNI DESPRE INTERSCHIMBABILITATE.....................................................1.PRECIZIA DIMENSIONALa............................................................................


1.1. DIMENSIUNI, ABATERI, TOLERANtE................................................


1.2. ASAMBLaRI CU JOC ŞI ASAMBLaRI CU STRANGERE..................


1.3. AJUSTAJE..................................................................................................


1.3.1. Ajustaje cu joc..................................................................................


1.3.2. Ajustaje cu strangere.........................................................................


1.3.3. Ajustaje intermediare.........................................................................


1.4. SISTEME DE AJUSTAJE ŞI ALEGEREA SISTEMULUI DE AJUSTAJE


1.5. UNITATE DE TOLERANta, CALITAtI, CLASE DE PRECIZIE


2. SISTEMUL ISO DE TOLERANtE ŞI AJUSTAJE


2.1. AMPLASAREA ŞI SIMBOLIZAREA CAMPURILOR DE TOLERANta..........


2.2. CALITAtII (CLASE DE PRECIZIE) ŞI UNITATEA DE TOLERANta


SISTEMUL ISO.......................................................................................................


2.3. BAZA SISTEMULUI DE TOLERANtE...................................................................


2.4. REGIMUL DE TEMPERATURa ŞI CONTROL...................................................


2.5. INDICAtII PRIVIND ALEGEREA PRECIZIEI AJUSTAJELOR.........................


2.5.1.Ajustajele cu joc...................................................................................................


2.5.2. Ajustajele intermediare.....................................................................................


2.5.3. Ajustajele cu strangere.....................................................................................


2.6. TOLERANtELE DIMENSIUNILOR LIBERE......................................................


3.PRECIZIA GEOMETRICa A ORGANELOR DE MAŞINI ....................................


3.1. PRECIZIA FORMEI GEOMETRICE A SUPRAFEtELOR.....................................


3.1.1. Clasificare...............................................................................................................


3.1.2. Precizia formei macrogeometrice..........................................................................


3.1.2.1. Abateri de forma..............................................................................................


3.1.2.2. inscrierea tolerantelor de forma pe desene......................................................


3.1.3. Ondulatia suprafetelor.......................................................................................


3.1.4. Rugozitatea suprafetelor.....................................................................................


3.1.4.1. Generalitati ; Definitii.................................................................................


3.1.4.2. Sistemul liniei medii (M).............................................................................


3.1.4.3. inscrierea rugozitatii pe desene...................................................................


3.1.4.4. Influienta rugozitatii asupra calitatii functionale a suprafetelor...................


3.1.4.5. Legatura dintre rugozitate, tolerante dimensionale si rolul functional al


pieselor...........................................................................................................


3.2.PRECIZIA DE ORIENTARE, DE BaTAIE ŞI DE PRECIZIE A SUPRAFEtELOR..


3.2.1. Generalitati. Clasificare.Notiuni si definitii...........................................................


3.2.2. Abateri de orientare................................................................................................


3.2.3. Abateri de bataie..................................................................................................


3.2.3.1. Abaterea bataii cilindrice................................................................................


3.2.3.2. Abaterea bataii totale.....................................................................................


3.2.4. Abateri de pozitie................................................................................................


3.2.5. inscrierea tolerantelor de orientare, de bataie si de pozitie pe desene..................


4. PRINCIPIUL MAXIMULUI DE MATERIAL.................................................................


4.1. CONSIDERAtII GENERALE......................................................................................


4.2.EXEMPLE DE UTILIZARE A PRINCIPIULUI MAXIMULUI DE MATERIAL.......


5. CONTROLUL DIMENSIUNILOR ŞI SUPRAFETELOR DE CALIBRARE LIMITATIVE...................................................................................................................................


5.1.GENERALITAtI. CLASIFICAREA CALIBRELOR....................................................


5.2.PRINCIPIUL DE LUCRU AL CALIBRELOR LIMITATIVE.....................................


5.3. SISTEMUL ISO DE TOLERANtE PENTRU CALIBRE ŞI CONTRACALIBRE....


5.4. CALIBRE PENTRU CONTROLUL ALEZAJELOR CILINDRICE...........................


5.5. CALIBRE PENTRU CONTROLUL ARBORILOR CILINDRICI..............................


5.6. TOLERANtELE CALIBRELOR PENTRU CONTROLUL SUPRAFEtELOR CE FORMEAZa AJUSTAJE PLANE..............................................................................


5.7. CONTROLUL PRECIZIEI DE FORMa ŞI DE POZItIE RELATIVa A SUPRAFEtELOR......................................................................................................


6. PRECIZIA RULMENtILOR.......................................................................................


6.1.JOCUL DIN RULMENtI.........................................................................................


6.2. CLASELE DE PRECIZIE ALE RULMENtILOR................................................


6.3. CAZURILE DE INCaRCARE A INELELOR RULMENtILOR.........................


6.4. INDICAtII PRIVIND ALEGEREA AJUSTAJELOR DE MONTAJ ALE RULMENtILOR...............................................................................................


7. PRECIZIA ŞI CONTROLUL ASAMBLaRILOR CONICE....................................


7.1. CLASIFICARE. ELEMENTELE UNEI ASAMBLaRI CONICE........................


7.2. PRECIZIA ASAMBLaRILOR CONICE...............................................................


7.2.1. Metoda conicitatii nominale..............................................................................


7.2.2. Metoda conicitatii tolerate..................................................................................


7.3. CONTROLUL PIESELOR CONICE ŞI AL UNGHIURILOR................................


8. PRECIZIA SI CONTROLUL FILETELOR..............................................................


8.1. PRECIZIA ŞI CONTROLUL FILETELOR METRICE.........................................


8.1.1. Elementele dimensionale ale filetelor metrice.................................................


8.1.2. Corectiile diametrului mediu datorate abaterilor de pas si de unghi ale profilului..................................................................................................


8.1.3. Precizia filetelor metrice (ajustaje cu joc).........................................................


8.1.4. Simbolizarea pe desen a filetelor si asamblarilor filetate...................................


8.1.5. Controlul filetelor metrice...................................................................................


8.2. PRECIZIA FILETELOR DE MIŞCARE..................................................................


8.2.1.Filete trapezoidale ISO........................................................................................


8.2.3. Filete ferastrau..................................................................................................


9. PRECIZIA ŞI CONTROLUL ROtILOR DINtATE ŞI A ANGRENAJELOR....


9.1. PRECIZIA ANGRENAJELOR CILINDRICE PARALELE...................................


9.1.1. Parametrii danturii cilindrice si angrenajelor cilindrice paralele......................


9.1.2. Tolerantele si precizia angrenajelor cilindrice................................................


9.1.3. Notarea preciziei angrenajelor cilindrice........................................................


9.1.4. Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri. Indici de precizie.........


9.1.5. Controlul rotilor dintate si angrenajelor cu roti dintate cilindrice................


9.2. PRECIZIA ANGRENAJELOR DE ROtI DINtATE CONICE............................


9.2.1.Generalitati. Elemente geometrice....................................................................


9.2.2. Tolerantele angrenajelor conice (hipoide)……………………………………..


9.2.3. Notarea preciziei angrenajelor conice………………………………………..


9.2.4. Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri. Indici de precizie………


9.2.5. Controlul rotilor dintate si angrenajelor cu roti dintate conice…………………


9.3. PRECIZIA ANGRENAJELOR MELCATE………………………………………..


9.3.1.Generalitati. Parametri principali………………………………………………


9.3.2.Tolerantele angrenajelor melcate cilindrice…………………………………..


9.3.3. Notarea preciziei angrenajelor melcate……………………………………..


9.3.4.Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri.Indici de pozitie...............


9.3.5. Controlul angrenajelor melcate………………………………………………


9.4. PRECIZIA ANGRENAJELOR CU CREMALIERa…………………………….


9.4.1. Generalitati. Parametri principali…………………………………………….


9.4.2. Tolerantele angrenajelor cu cremaliera……………………………………..


9.4.3. Notarea preciziei angrenajelor cu cremaliera…………………………….


9.4.4. Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri.Indici de pozitie...........


9.4.5. Controlul angrenajelor cu cremaliera............................................................


10. PRECIZIA ŞI CONTROLUL ASAMBLaRILOR CU PANa ŞI CANELURI....


10.1. ASAMBLaRI CU PANa......................................................................................


10.1.1. Parametrii asamblarilor cu pana.....................................................................


10.1.2. Tolerantele si controlul asamblarilor cu pana.............................................


10.2. ASAMBLaRI CU CANELURI……………………………………………….


10.2.1. Consideratii generale………………………………………………………


10.2.2. Precizia asamblarilor prin caneluri dreptunghiulare………………………..


10.2.3.Precizia asamblarilor prin caneluri in evolventa…………………………….


11. LANtURI DE DIMENSIUNI......................................................................................


11.1. GENERALITatI. CLASIFICARE, EXEMPLE...............................................


11.2. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LANtURILOR DE DIMENSIUNI PLANE, LINIARE ŞI PARALELE……………………………………………


11.2.1. Metoda de maxim si minim……………………………………………….


11.2.2. Metoda algebrica………………………………………………………….


11.2.3. Metoda probabilistica……………………………………………………..


11.3. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LANtURILOR DE DIMENSIUNI LINIARE NEPARALELE…………………………………………………….


11.4. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LANtURILOR DE DIMENSIUNI UNGHIULARE……………………………………………………………….


11.5. REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE A LANtURILOR DE DIMENSIUNI………………………………………………………………….


11.5.1.Metoda tolerantei medii……………………………………………………


11.5.2. Metoda determinarii preciziei lantului……………………………………


11.5.3. Metoda sortarii pe grupe de dimensiuni………………………………….


11.5.4. Metoda reglarii……………………………………………………………


11.5.5. Metoda ajustarii…………………………………………………………..


11.6. LANtURI DE DIMENSIUNI CU ELEMENTE DE POZITIE ALE ALEZAJELOR ŞI ARBORILOR………………………………………………


12. NOtIUNI DE BAZa IN LEGATURA CU MASURaTORILE TEHNICE………


12.1. MaSURARE, CONTROL, VERIFICARE……………………………………..


12.2. UNITAtI DE MaSURa………………………………………………………..


12.3. MIJLOACE DE MaSURaRE…………………………………………………..


12.4. METODE DE MaSURARE……………………………………………………..


12.5. INDICI METROLOGICI PRINCIPALI AI MIJLOACELOR DE MaSURARE


12.6. ERORI DE MaSURARE, CLASIFICARE, CAUZE……………………………


12.7. PRINCIPII DE ALEGERE A METODELOR ŞI MIJLOACELOR DE MaSURARE ŞI CONTROL…………………………………………………….13. STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE ŞI DE MŞSURARE PRIN METODE


STATISTICE……………………………………………………………………………


13.1.NOtIUNI DE TEORIA PROBABILITAtILOR ŞI STATISTICA MATEMATICa……………………………………………………………….


13.2. PRINCIPALI PARAMETRI STATISTICI CE INTERVIN iN STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE ŞI DE MaSURARE……………………….


13.3. LEGI DE DISTRIBUtIE………………………………………………………..


13.3.1. Legea distribuitie normale…………………………………………………..


13.3.2.Alte legi de distributie ale dimensiunilor efective……………………………


13.3.3. Calculul erorii limita de masurare……………………………………………


13.4. STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE PE CALE STATISTICa………….


13.4.1. Clasificare erorilor de prelucrare……………………………………………..


13.4.2. Studiul erorilor de prelucrare prin metoda statisticii empirice……………….


13.4.3. Distributii afectate de erori sistematice………………………………………


13.5. DISTRIBUtIA JOCURILOR ŞI STANGERILOR EFECTIVE iN AJUSTAJE…


13.6. METODE DE CONTROL STATISTIC………………………………………….


14. MIJLOACE DE CONTROL DE INALTa PRODUCTIVITATE ŞI AUTOMATIZAREA CONTROLULUI IN PRODUCtIE…………………………………..


15. ORGANIZAREA CONTROLULUI TEHNIC IN PRODUCtIE…………………..BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….........

Trebuie sa citesti

Cum te pot ajuta statisticile sa realizezi predictii sportive
Cum te pot ajuta statisticile sa realizezi predictii sportive

Românii iubesc fotbalul și, mai ales, pariurile sportive. Nu există casă unde să nu se discute despre fotbal, să se contrazică sau să se uite la meciuri măcar o persoană. Fotbalul este un fel de sport național pe care românii îl

Cum sa castigi bani ca student, fara ca situatia ta scolara sa fie afectata in vreun fel
Cum sa castigi bani ca student, fara ca situatia ta scolara sa fie afectata in vreun fel

Daca esti student, ai ratat la cateva sutimi bursa de studiu, iar banii trimisi de parinti nu iti sunt suficienti, atunci e bine sa iei in serios perspectiva de a-ti suplimenta veniturile. Cu toate acestea, elimina din start posibilitatea de a te angaja pe timp de noapte pentru ca te vei epuiza

Google Cloud Platform - ce este si la ce serveste?
Google Cloud Platform - ce este si la ce serveste?

Stocarea în cloud câștigă popularitate în rândul persoanelor care sunt deschise tehnologiilor moderne. Utilizarea abilă a platformei Google Cloud reprezintă o tendință globală în industria IT. Din păcate, doar câțiva dintre

3 aspecte de luat in considerare cand alegeti noua usa de garaj
3 aspecte de luat in considerare cand alegeti noua usa de garaj

Înainte de a începe să faceți cumpărături pentru o nouă ușă de garaj, aflați ce ar trebui să căutați și să înțelegeți posibilitățile vaste pe care le oferă îmbunătățirea prin

Cum pot fi ajutati copiii care din diverse probleme nu pot invata matematica, utilizand auxiliare scolare?
Cum pot fi ajutati copiii care din diverse probleme nu pot invata matematica, utilizand auxiliare scolare?

Sunt mai multe probleme care pot face ca elevii sa nu poata invata corespunzator matematica, insa auxiliarele scolare sunt o sursa buna de ajutor. In acest articol ne referim la auxiliar matematica clasa 7, insa sfaturile si regulile pot fi aplicate pentru orice alt tip de auxiliar indiferent de

Teste Online

Singuratate sau cuplu?

Te arunci cu totul intr-o relatie sau preferi sa pastrezi distanta? Afla ce te caracterizeaza!

mai multe »