Management Teoria transmisiunii informatiilor Biologie Didactica Mecanica Literatura comparata Arheologie industriala Politologie Ergoterapie Istoria secolului XX Logopedie CIA Fiscalitate Chimie Informatica AutoCAD Fizica Logistica Marketing Oracle EXPERT ACHIZITII PUBLICE Marketing Psihologie Educationala transporturi Gestiune hoteliera Arhitectura peisagera Comert IS Economia si Gestiunea Intreprinderii I I T M Diverse Transmisiuni Analogice si Digitale. Structuri de date si algoritmi C++ Sociologia Comunicarii in Masa Prelucrarea semnalelor si imaginilor Finante Analiza matematica Algoritmi si programare Metodologie si Statistica Introducere in istoria dreptului Analiza economico financiara Constructii Metodologie Psihologie Cibernetica Electronica industriala Drept constitutiv Comunicare Teoria Sistemelor Frigotehnie Baze de Date Drept comercial Contabilitate Administratie Publica Depanare PC Sociologie Franceza Automatica Drept penal Credit si banci Relatii internationale Ginecologie Drept european Drept Filosofie Istoria literaturii romane Dreptul familiei Educatie fizica si sport Radiologie Pedagogie Sociala Statistica Turism Pedagogie Moneda Credit Istorie Dispozitive si Circuite Electronice Asistenta Sociala Retele de calculatoare SPICE Word Merceologie Drept civil Materiale in electronica Engleza Spectroscopie si LASERI Psihiatrie Visual Basic Consiliere scolara Electronica Mass media Terapia ocupationala si ergoterapia Kinetoterapie Semiotica Medicina Economie Istoria dreptului Managementul resurselor umane Bazele Managementului Industrial Sociologia familiei Limba Romana Circuite digitale integrate Criminalistica Geografie Hidrologie Drept constitutional Contabilitate bancara Astrologie Istoria relatiilor internationale MANAGER DE PROIECT Drept Penal Special Drept economic Programare orientata pe obiecte Relatii Internationale si Studii Europene Teologie Drept administrativ Economie politica Asistenta medicala Internet Fotografia digitala Inginerie mecanica Drept roman Muzica Arhitectura Circuite Integrate Astronomie Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor Protectia Mediului PHP si SQL Prelucrarea si Analiza Imaginilor Matematica SPSS Genetica Psihopedagogie Speciala Agricultura Java

Curs id: contabilitatea financiara

Publicat: 31 Mai 2010 00:00

Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata; defineste contabilitatea ca „activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute de persoanele juridice si fizice”.

In raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeana si anglo – saxona, se remarca doua concepte cu privire la organizarea contabilitatii: monist si dualist. Conceptul monist presupune existenta unui singur circuit contabil, adica o singura contabilitate atat pentru latura interna cat si cea externa a activitatii intreprinderii.

Conceptul dualist are in vedere organizarea distincta dar corelata a celor doua laturi; contabilitatea fiind organizata in cadrul a doua circuite (sectiuni): contabilitatea financiara (generala) si contabilitatea de gestiune (manageriala). Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial si extrapatrimonial al intreprinderii luat in totalitate si structuralitate.

Obiectivul principal al contabilitatii financiare este reprezentat de furnizare de informatii privind:
- pozitia financiara;
- performantele financiare;
- modificarea pozitiei financiare inclusiv a rezultatelor financiare.
Informatia contabila se adreseaza pe langa managementul intern in cea mai mare masura utilizatorilor externi reprezentati prin: investitori (actionari), angajati, bancheri, furnizori, clienti, guvern si organismele sale, publicului (cetatenilor).
Contabilitatea financiara romaneasca este o contabilitate de angajamente ceea ce inseamna ca efectele tranzactiilor si a evenimentelor sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce echivalentul valoric al acestora este incasat sau platit.

OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul urmareste prin structura si obiectivele pe care le implica, sa asigure viitorilor specialisti fondul de cunostinte necesare organizarii si conducerii contabilitatii financiare, a unei gandirii contabile independente a studentilor si a metodologiei de realizare practica a bilantului contabil ca si element al documentelor contabile de sinteza.

Problematica cursului imbina notiunile cu caracter teoretic si aplicatii practice, in vederea intelegerii si insusirii aspectelor teoretice si practice ale contabilitatii financiare ce are la baza norme unitare pe economie.

CUPRINS

MODULUL I 6
NORMALIZAREA, ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITatII FINANCIARE A ENTITatILOR ECONOMICE 6
1.1. Definitia contabilitatii financiare si concepte specifice 6
1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenta si conformitatea, in contabilitatea financiara 7
1.3. Organizarea si conducerea contabilitatii financiare a entitatilor economice 9
TESTE GRILa PROPUSE : 10
10
1.In Romania contabilitatea se tine : 10
a) in limba romana ; 10
b) in limba romana si in moneda nationala ; 10
c)in limba romana si in valuta ; 10
d)in moneda nationala si in valuta ; 10
e)in moneda nationala. 10
2.Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au : 10
a) intocmit ; b) vizat ; c)vizat si aprobat ; 10
d) intocmit, vizat si aprobat,ori inregistrat in contabilitate. 10
3. Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt : 10
a) registrul jurnal ; 10
b)registrul jurnal, registrul inventar si registrul de casa ; 10
c)registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare 10
d) registrul jurnal si cartea mare . 10
4. In cazurile in care contabilitatea nu se tine de persoane autorizate, raspunderea revine : 10
angajatilor; 10
actionarilor sau asociatilor ; 10
consiliului de administratie ; 10
MODULUL II 11
CONTABILITATEA CAPITALURILOR 11
2.1. Definitii si structuri privind capitalurile 11
2.2. Evaluarea capitalului social al entitatilor economice 13
2.3. Contabilitatea constituirii si modificarii 14
capitalului social 14
2.3.1. Contabilitatea constituirii capitalului social 15
2.3.2. Contabilitatea reducerii capitalului 16
2.3.3. Contabilitatea majorarii capitalului 18
2.4. Contabilitatea primelor de capital 20
2.5 Contabilitatea rezervelor din reevaluare 20
2.6. Contabilitatea rezervelor 22
2.7. Contabilitatea rezultatului reportat 24
2.8. Contabilitatea profitului sau pierderii exercitiului financiar 25
2.9. Contabilitatea provizioanelor 25
2.10. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate capitalului 27
2.10.1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni 28
2.10.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung 28
9) Cresterea capitalului social nu se poate realiza prin : 30
a) cresterea valorii nominale 30
b)cresterea numarului de actiuni ; 30
c)aport in natura sau numerar ; 30
d)reducerea numarului de actiuni ; 30
e)incorporare de structuri de capitaluri proprii 30
MODULUL III 31
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 31
3.1.Continutul, evaluarea, recunoasterea si clasificarea activelor imobilizate 31
3.2.Contabilitatea imobilizarilor necorporale 32
3.2.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire 33
3.2.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare 34
3.2.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare 35
3.2.4.Contabilitatea fondului comercial 38
3.2.5.Contabilitatea altor imobilizari necorporale 38
3.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale 40
3.3.1.Continut, structuri si concepte specifice imobilizarilor corporale 40
3.3.2. Evaluarea, reevaluarea, compensatii, cheltuieli ulterioare, cedarea si casarea imobilizarilor corporale 41
3.3.3.Contabilitatea terenurilor 43
3.3.4.Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice si altor active corporale 44
3.4.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor 46
3.4.1. Definitii, reglementari si regimuri de amortizare 46
3.4.2. Reflectarea in contabilitate a amortizarii imobilizarilor 48
3.5.Contabilitatea imobilizarilor in curs 49
3.5.1.Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs 49
3.5.2.Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs 50
4) Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare “ 6811= 2813” : 51
a) amortizarea programelor informatice; 51
b)scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe; 51
c)amortizarea lunara a utilajelor, masinilor; 51
d)amortizarea completa a cladirilor; 51
e) amortizarea imobilizarilor necorporale. 51
MODULUL 4 52
CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCtIEI iN CURS DE EXECUtIE 52
4.1. Continutul, caracteristicile si principalele 52
structuri ale stocurilor 52
4.2. inregistrarea, costul si evaluarea stocurilor in contabilitate 53
4.2.1 .inregistrarea stocurilor 53
4.2.2. Costul stocurilor 54
4.2.3. Evaluarea stocurilor 56
4.3. Metode de evidenta sintetica si analitica a stocurilor 58
4.3.1. Metode de evidenta sintetica si contabilizare a stocurilor 58
4.3.2. Metode de evidenta analitica a stocurilor 59
4.4. Contabilitatea materiilor prime si a materialelor 60
4.5.Contabilitatea productiei in curs de executie 63
4.6. Contabilitatea produselor 64
4.7. Contabilitatea stocurilor aflate la terti 66
4.8. Contabilitatea marfurilor si a diferentelor de pret la marfuri 66
TESTE GRILa PROPUSE : 71
3) Materiile prime trimise spre prelucrare la terti se inregistreaza : 71
a) 301= 351 b) 351=302 c) 351 = 456 d) 351=302 e) 351= 601 71
4) Primirea gratuita a unor marfuri se reflecta : 72
a) 371 = 707 b) 371= 767 c) 371= 7582 d) 371= 768 72
MODULUL 5 73
CONTABILITATEA RELAtIILOR CU TERtII 73
5.1. Definitii, forme si clasificari ale relatiilor cu tertii 73
5.2. Evaluarea si recunoasterea datoriilor si a creantelor 73
5.3. Contabilitatea furnizorilor si a conturilor asimilate 75
5.4. Contabilitatea clientilor si a conturilor asimilate 80
5.5. Contabilitatea decontarilor cu personalul 84
5.5.1. Delimitari si structuri privind datoriile si creantele de natura salariala 84
5.6. Contabilitatea decontarilor cu asigurarile sociale, asigurarile sociale de sanatate si fondul de somaj 86
5.7. Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariala 87
Idmn = 25 zile x 64,61 lei/zi = 1615,25 lei 92
5.8. Contabilitatea impozitului pe profit/venit 92
5.9. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata 94
5.10. Contabilitatea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate 98
5.11. Contabilitatea fondurilor speciale 99
5.12. Contabilitatea decontarilor cu asociatii si in participatie 100
5.13. Contabilitatea debitorilor si creditorilor diversi 101
5.14. Contabilitatea operatiunilor de regularizare si asimilate 103
TESTE GRILa PROPUSE : 106
MODULUL 6 109
CONTABILITATEA FLUXURILOR DE TREZORERIE 109
6.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale fluxurilor de trezorerie 109
6.2. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt 110
6.3.1. Contabilitatea decontarilor prin conturi curente la banci 113
6.3.2. Contabilitatea valorilor de incasat 113
6.3.3. Contabilitatea dobanzilor aferente disponibilitatilor si creditelor acordate prin conturile curente la banci 116
6.3.4.Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 117
6.4. Contabilitatea decontarilor in numerar 118
6.4.1. Contabilitatea decontarilor prin casierie 118
6.4.2. Contabilitatea altor valori de trezorerie 118
6.5. Contabilitatea acreditivelor si a avansurilor de trezorerie 119
6.6. Contabilitatea viramentelor interne 120
MODULUL 7 123
CONTABILITATEA PERFORMANtELOR iNTREPRINDERII 123
7.1. Definirea, inregistrarea in contabilitate si recunoasterea cheltuielilor si veniturilor entitatilor 123
7.2. Clasificarea cheltuielilor si a veniturilor 125
7.3. Structura integratoare a rezultatului exercitiului 127
7.4. Organizarea contabilitatii cheltuielilor si a veniturilor 128

Trebuie sa citesti

Cele mai importante motive pentru a folosi un gel dezinfectant maini biocid
Cele mai importante motive pentru a folosi un gel dezinfectant maini biocid

Dezinfectantii pentru maini sunt unele dintre cele mai eficiente metode de a scapa de bacterii si germeni nocivi. Bacteriile sunt unele dintre cele mai mici creaturi de pe pamant. De asemenea, sunt usor transferabile prin atingerea oamenilor sau atingerea obiectelor din locuri publice. De asemenea,

Lucretia Titirca - personalitatea care a ridicat prestigiul meseriei de asistent medical
Lucretia Titirca - personalitatea care a ridicat prestigiul meseriei de asistent medical

Un nume cunoscut atât pe plan național, cât și internațional, este al doamnei Lucreția Titircă, o personalitate importantă care a ridicat prestigiul meseriei de asistent medical, câștigând numeroase diplome, insigne, cât și titlul de

Cum alegi un produs eficient pentru acnee?
Cum alegi un produs eficient pentru acnee?

Produsele pentru acnee functioneaza in moduri diferite, in functie de ingredientele lor active. Unele produse pentru acnee au ca scop principal uciderea bacteriilor care provoaca inflamatia acneei, in timp ce altele elimina excesul de ulei de pe piele sau grabesc cresterea celulelor noi ale pielii

In fruntea lantului trofic urban: Brain Boost
In fruntea lantului trofic urban: Brain Boost

Un nou studiu publicat de catre Simon Fraser University, Canada, a descoperit ca odata ce am trecut de varsta de 24 de ani, timpul nostru de reactie scade, relateaza softpedia.com. Studiul a sugerat ca factorii precum dexteritatea mainilor (incheieturi, degete) si presiunea sociala sau culturala

Top 7 bloguri de contabilitate pe care ar trebui sa le citesti
Top 7 bloguri de contabilitate pe care ar trebui sa le citesti

Chiar daca esti student, lucrezi deja in domeniu sau pur si simplu te pasioneaza contabilitatea digitala , pentru a creste si a deveni un profesionist contabil de exceptie, trebuie sa inveti si sa iti dezvolti abilitatile in mod continuu. Cercetarile sustin faptul ca 77% dintre utilizatorii de

Teste Online

toate despre sex

e cel mai bun test

mai multe »
Acest site foloseste Cookie-uri.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi caracteristici specifice retelelor sociale si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre felul in care ne utilizati site-ul, cu partenerii nostri de pe retelele sociale, de publicitate si de statistica in conformitate cu Politica de confidentialitate. Va puteti administra preferintele in Setari cookie.