Management Teoria transmisiunii informatiilor Biologie Didactica Mecanica Literatura comparata Arheologie industriala Politologie Ergoterapie Istoria secolului XX Logopedie CIA Fiscalitate Chimie Informatica AutoCAD Fizica Logistica Marketing Oracle EXPERT ACHIZITII PUBLICE Marketing Psihologie Educationala transporturi Gestiune hoteliera Arhitectura peisagera Comert IS Economia si Gestiunea Intreprinderii I I T M Diverse Transmisiuni Analogice si Digitale. Structuri de date si algoritmi C++ Sociologia Comunicarii in Masa Prelucrarea semnalelor si imaginilor Finante Analiza matematica Algoritmi si programare Metodologie si Statistica Introducere in istoria dreptului Analiza economico financiara Constructii Metodologie Psihologie Cibernetica Electronica industriala Drept constitutiv Comunicare Teoria Sistemelor Frigotehnie Baze de Date Drept comercial Contabilitate Administratie Publica Depanare PC Sociologie Franceza Automatica Drept penal Credit si banci Relatii internationale Ginecologie Drept european Drept Filosofie Istoria literaturii romane Dreptul familiei Educatie fizica si sport Radiologie Pedagogie Sociala Statistica Turism Pedagogie Moneda Credit Istorie Dispozitive si Circuite Electronice Asistenta Sociala Retele de calculatoare SPICE Word Merceologie Drept civil Materiale in electronica Engleza Spectroscopie si LASERI Psihiatrie Visual Basic Consiliere scolara Electronica Mass media Terapia ocupationala si ergoterapia Kinetoterapie Semiotica Medicina Economie Istoria dreptului Managementul resurselor umane Bazele Managementului Industrial Sociologia familiei Limba Romana Circuite digitale integrate Criminalistica Geografie Hidrologie Drept constitutional Contabilitate bancara Astrologie Istoria relatiilor internationale MANAGER DE PROIECT Drept Penal Special Drept economic Programare orientata pe obiecte Relatii Internationale si Studii Europene Teologie Drept administrativ Economie politica Asistenta medicala Internet Fotografia digitala Inginerie mecanica Drept roman Muzica Arhitectura Circuite Integrate Astronomie Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor Protectia Mediului PHP si SQL Prelucrarea si Analiza Imaginilor Matematica SPSS Genetica Psihopedagogie Speciala Agricultura Java

Stiinta materialelor - suport de curs - specializarea automatica si calculatoare

Publicat: 03 Ian 2011 00:00

Lucrarea de fata constituie suportul de curs pentru disciplina Siinta materialelor de la specializarea Automatica - invatamant cu frecventa redusa. In limitele acordate de planul de invatamant, lucrarea ofera principiile fundamentale necesare intelegerii si insusirii prin studiu individual a conceptelor privind structura si proprietatile materialelor.

In prima parte se prezinta principalele probleme care definesc mecanismul, cinetica si morfologia formarii si transformarii structurii materialelor, in corelatie directa cu proprietatile mecanice, electrice si magnetice ale acestora si cu factorii care influenteaza aceste proprietati.

In partea a doua sunt prezentate principalele clase de materiale utilizate, grupate dupa rolul lor: materiale structurale – destinate in special constructiilor mecanice, materiale conductoare si semiconductoare, materiale electroizolante si materiale magnetice.

Fiecare capitol se incheie cu o lista de cuvinte cheie, bibliografia suplimentara corespunzatoare si teste de autoevaluare care permit o fixare mai buna a cunostintelor esentiale. Lucrarea se adreseaza in aceeasi masura studentilor de la specializarea Calculatoare si studentilor de la specializarea Electronica, si poate fi utila studentilor de la oricare specializare din domeniul ingineriei.

CUPRINS
PREFATA … …………………………………………………………… 3
1. NOTIUNI GENERALE DE STRUCTURa CRISTALINa .………… 11
1.1. Introducere ……………………………………………………………. 11
1.2. Structura cristalina a metalelor ………………………………………... 13
1.3. Notiuni fundamentale de termodinamica folosite in studiul cristalizarii …… 25
1.4.Cristalizarea primara ……………………………………………………
1.4.1. Termodinamica cristalizarii primare ……………………………..
1.4.2. Mecanismul, cinetica si morfologia cristalizarii primare ………...
27
27
29
1.5. Imperfectiunile structurilor cristaline ………………………………….
1.5.1. Imperfectiuni punctiforme ale structurilor cristaline …………………...
1.5.2. Imperfectiuni liniare ale structurilor cristaline …………………………
1.5.3. Imperfectiuni de suprafata ale structurilor cristaline ………….
34
35
35
38
1.6. Alotropia (polimorfismul) metalelor ………………………………….. 40
1.7. Difuzia in structurile cristaline ale metalelor …………………………. 41
Cuvinte cheie…………………………………………………………… 43
Bibliografie ……………………………………………………………. 43
Teste de autoevaluare ………………………………………………….. 44
2. METALE, ALIAJE SI DIAGRAME DE ECHILIBRU FAZIC …… 49
2.1. Introducere ……………………………………………………………. 49
2.2. Fazele solide din structura aliajelor …………………………………...
2.2.1. Solutiile solide ……………………………………………………
2.2.2. Compusii intermetalici (chimici) ………………………………...
2.2.3. Metale pure ……………………………………………………..
52
52
55
57
2.3. Constituentii structurali (metalografici ai aliajelor) …………………. 58
2.4. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare ………………
2.4.1. Principiile reprezentarii si utilizarii diagramelor de echilibru ………….
2.4.2. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje binare ale caror
componente au solubilitate totala atat in stare lichida, cat si in stare solida
2.4.3. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje binare cu componentele
complet solubile in stare lichida, insolubile in stare solida,
cu transformare eutectica ……………………………………………...
2.4.4. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje binare cu
componentele complet solubile in stare lichida, partial solubile in
stare solida, cu transformare eutectica ………………………………..
2.4.5. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje binare cu componentele
complet solubile in stare lichida, partial solubile in stare solida, cu
transformare peritectica ………………………………………………
2.4.6. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare ale caror
componente au solubilitate totala in stare lichida, sunt insolubile sau
partial solubile in stare solida si formeaza compusi intermetalici ………
58
58
60
65
68
72
76
6
2.4.7. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare ale caror
componente au solubilitate totala in stare lichida si prezinta
(in stare solida) transformari alotropice ………………………….. 80
2.5. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje ternare …………….. 83
2.6. Tratamentele termice aplicate aliajelor ……………………………….. 88
Cuvinte cheie ………………………………………………………….. 90
Bibliografie ……………………………………………………………. 90
Teste de autoevaluare………………………………………………….. 91
Aplicatii ……………………………………………………………….. 93
3. PROPRIETatILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 99
3.1. Introducere ……………………………………………………………. 99
3.2. Elasticitatea materialelor metalice ……………………………………. 101
3.3. Plasticitatea materialelor metalice …………………………………….. 103
3.4. Incercarea la tractiune a materialelor metalice ………………………... 106
3.5. Ruperea materialelor metalice ………………………………………… 109
3.6. Fluajul materialelor metalice ………………………………………….. 112
3.7. Oboseala materialelor metalice ……………………………………….. 114
3.8. Duritatea materialelor metalice ……………………………………… 117
Cuvinte cheie …………………………………………………………. 121
Bibliografie …………………………………………………………… 122
Teste de autoevaluare ………………………………………………… 122
4. PROPRIETATILE ELECTRICE SI MAGNETICE
ALE MATERIALELOR ……………………………………… 127
4.1. Conductia electrica a materialelor metalice ………………………….
4.1.1. Bazele fenomenului conductiei electrice …………………………
4.1.2. Factori care influenteaza conductibilitatea electrica a materialelor
127
127
129
4.2. Conductia electrica a semiconductorilor …………………………….
4.2.1. Conductia intrinseca si conductia extrinseca ………………………….
4.2.2. Factori care influenteaza proprietatile semiconductoare …………
134
134
135
4.3. Proprietatile electroizolante ale materialelor ………….………………
4.3.1. Rigiditate dielectrica, polarizare, permitivitate ………………………...
4.3.2. Pierderi in dielectrici …………………………………………………..
4.3.3. Factori care influenteaza proprietatile electroizolante …………….
137
137
140
141
4.4. Proprietatile magnetice si factorii care le influenteaza ……………….
4.4.1. Proprietati magnetice generale …………………………………..
4.4.2. Factori care influenteaza proprietatile magnetice ……………….
144
144
148
Cuvinte cheie ……………………………………………………….. 151
Bibliografie ……………………………………………………………. 151
Teste de autoevaluare …………………………………………………. 152
5. OtELURI ŞI FONTE ……………………….………………………….. 157
5.1. Introducere ……………………………………..……………………… 157
5.2. Diagrama de echilibru metastabil Fe-Fe3C.
Otelurile carbon si fontele albe ………………………………………..
5.2.1. Descrierea diagramei Fe - Fe3C ………………………………………..
5.2.2. Clasificarea aliajelor sistemului metastabil Fe-Fe3C ……..…….
158
158
161
5.3. Otelurile carbon folosite in tehnica ………………………………….……. 163
5.4. Diagrama de echilibru stabil Fe-C . Fontele cenusii ………………… 165
7
5.5. Transformarile la racire ale austenitei ……………………………….
5.5.1. Mecanismele transformarii austenitei la racire …………………
5.5.2. Diagramele timp - temperatura - transformare (TTT)
la racirea austenitei ………………………………………………
170
170
173
5.6. Transformarea martensitei la incalzire ………………………………... 175
5.7. Oteluri si fonte aliate …………………………………………………
5.7.1. Interactiunea elementelor de aliere cu fierul si cu carbonul ……..
5.7.2. Clase structurale de oteluri aliate ………………………………..
176
177
179
Cuvinte cheie ………………………………………………………….. 180
Bibliografie …………………………………………………………… 181
Teste de autoevaluare ………………………………………………… 181
6. MATERIALE CONDUCTOARE SI
MATERIALE SEMICONDUCTOARE ……………………………….
6.1. Materiale cu conductibilitate electrica ridicata ………………………. 187
6.1.1. Cuprul si aliajele sale …………………………………………… 187
6.1.2. Aluminiul si aliajele pe baza de aluminiu …………………… 194
6.2. Materiale pentru contacte electrice …………………………………… 198
6.2.1. Materiale pentru contacte fixe si de intrerupere ………………… 198
6.2.2. Materiale pentru contacte alunecatoare …………………………. 199
6.3. Materiale pentru termocuple ………………………………………….. 200
6.4. Materiale cu rezistivitate electrica ridicata …………………………… 201
6.4.1. Materiale pentru rezistoare de precizie si reostate. …………….. 201
6.4.2. Materiale pentru filamente si rezistente de incalzire …………… 201
6.5. Materiale semiconductoare …………………………………………… 202
6.5.1. Germaniul ………………………………………………………. 202
6.5.2. Siliciul ………………………………………………………….. 204
6.5.3. Seleniul …………………………………………………………. 205
6.5.4. Compusi semiconductori ………………………………………. 205
Cuvinte cheie ………………………………………………………….. 208
Bibliografie …………………………………………………………… 208
Teste de autoevaluare ………………………………………………… 209
7. MATERIALE ELECTROIZOLANTE ……………………………….. 213
7.1. Introducere …………………………………………………………….. 213
7.2. Structurile si reactiile de sinteza a polimerilor ……………………….. 215
7.2.1. Notiuni de baza privind structura macromoleculara ……………. 215
7.2.2. Reactiile de sinteza a polimerilor ……………………………….. 217
7.2.3. Structura polimerilor …………………………………………… 219
7.3. Proprietatile polimerilor ……………………………………………… 222
7.4. Principalele tipuri de materiale polimerice …………………………… 224
7.4.1. Aditivii materialelor polimerice ………………………………… 224
7.4.2. Materialele termoplaste ………………………………………… 226
7.4.3. Materialele polimerice termorigide …………………………….. 228
7.4.4. Materialele elastomerice (cauciucurile) ………………………... 229
7.4.5. Celuloza si derivatii sai ………………………………………… 232
7.5. Materiale ceramice si sticle …………………………………………… 232
7.5.1. Structura ceramicelor si sticlelor ……………………………….. 233
7.5.2. Materialele ceramice silicatice …………………………………. 237
7.5.3. Materialele ceramice oxidice …………………………………… 240
8
7.5.4. Materialele ceramice neoxidice ………………………………… 242
7.5.5. Sticlele ………………………………………………………….. 243
Cuvinte cheie ………………………………………………………….. 246
Bibliografie …………………………………………………………… 247
Teste de autoevaluare ………………………………………………… 248
8. MATERIALE MAGNETICE …………………………………………. 253
8.1. Materiale magnetic moi ………………………………………………. 253
8.2. Materiale magnetic dure ……………………………………………... 259
8.2.1. Materiale pentru magneti permanenti ………………………….. 259
8.2.2. Materiale pentru inregistrarea magnetica a informatiei ……….. 262
Cuvinte cheie ………………………………………………………….. 263
Bibliografie …………………………………………………………… 264
Teste de autoevaluare ………………………………………………… 264
Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………….. 266
Index …………………………………………………………………. 267

Trebuie sa citesti

Despre mecanici auto si ateliere de reparatii
Despre mecanici auto si ateliere de reparatii

Sunt foarte puțini mecanici auto de încredere pe piață. Sunt foarte puțini mecanici auto în general, care sunt bombardați de o mulțime de clienți cu lucrări de reparații din care toți își doresc să fie ei o prioritate,

Gadgeturile studentului modern
Gadgeturile studentului modern

Cat de mult s-a schimbat viata intr-un campus in ultimii 20-25 de ani? Cel mai probabil, nu foarte mult la capitolul distractie, interactiuni sociale si provocari pe linie materiala, dar cu siguranta sunt schimbari radicale in ceea ce priveste modul in care tehnologia isi face simtita prezenta in

Cum sa ajuti copilul sa invete cu placere - Trucuri eficiente
Cum sa ajuti copilul sa invete cu placere - Trucuri eficiente

Fiecare parinte se loveste de aceasta problema: cum sa imi ajut copilul sa invete mai bine, cum sa il determin sa ia note bune la scoala si cum sa il fac sa inteleaga ca educatia este cea mai importanta pentru el. In primul rand, trebuie sa stii ca este foarte important ca tu, ca parinte, sa te

Ce este o pergola
Ce este o pergola

Zilele cu prea mult soare pot fi un adevărat chin dacă nu încercăm să ne protejăm corpul de razele ultraviolete. In ajutorul nostru sar pergolele, care reprezintă de mult timp un centru de greutate in arhitectura grădinilor. Pergolele sunt structuri

Top 5 lucruri pentru a te mentine la greutatea ideala
Top 5 lucruri pentru a te mentine la greutatea ideala

Te uiți în oglindă și ai impresia că te rotunjești? Vestea bună, dacă o putem numi așa, este că nu ești o excepție. Conform statisticilor , 21,8% dintre tinerii români cu vârsta între 18 și 24 de ani sunt

Teste Online

Testul Dr. Phil

Cele ce urmeaza reflecta destul de bine realitatea si nu dureaza decat 2 minute sa raspunzi la intrebari. Este un test real, asa ca…ia pixul si...

mai multe »
Link-uri recomandate: design interior | nikydecor.ro | designer interior cluj | mobilier dormitor preturi | modern interior design
Acest site foloseste Cookie-uri.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi caracteristici specifice retelelor sociale si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre felul in care ne utilizati site-ul, cu partenerii nostri de pe retelele sociale, de publicitate si de statistica in conformitate cu Politica de confidentialitate. Va puteti administra preferintele in Setari cookie.