Management Teoria transmisiunii informatiilor Biologie Didactica Mecanica Literatura comparata Arheologie industriala Politologie Ergoterapie Istoria secolului XX Logopedie CIA Fiscalitate Chimie Informatica AutoCAD Fizica Logistica Marketing Oracle EXPERT ACHIZITII PUBLICE Marketing Psihologie Educationala transporturi Gestiune hoteliera Arhitectura peisagera Comert IS Economia si Gestiunea Intreprinderii I I T M Diverse Transmisiuni Analogice si Digitale. Structuri de date si algoritmi C++ Sociologia Comunicarii in Masa Prelucrarea semnalelor si imaginilor Finante Analiza matematica Algoritmi si programare Metodologie si Statistica Introducere in istoria dreptului Analiza economico financiara Constructii Metodologie Psihologie Cibernetica Electronica industriala Drept constitutiv Comunicare Teoria Sistemelor Frigotehnie Baze de Date Drept comercial Contabilitate Administratie Publica Depanare PC Sociologie Franceza Automatica Drept penal Credit si banci Relatii internationale Ginecologie Drept european Drept Filosofie Istoria literaturii romane Dreptul familiei Educatie fizica si sport Radiologie Pedagogie Sociala Statistica Turism Pedagogie Moneda Credit Istorie Dispozitive si Circuite Electronice Asistenta Sociala Retele de calculatoare SPICE Word Merceologie Drept civil Materiale in electronica Engleza Spectroscopie si LASERI Psihiatrie Visual Basic Consiliere scolara Electronica Mass media Terapia ocupationala si ergoterapia Kinetoterapie Semiotica Medicina Economie Istoria dreptului Managementul resurselor umane Bazele Managementului Industrial Sociologia familiei Limba Romana Circuite digitale integrate Criminalistica Geografie Hidrologie Drept constitutional Contabilitate bancara Astrologie Istoria relatiilor internationale MANAGER DE PROIECT Drept Penal Special Drept economic Programare orientata pe obiecte Relatii Internationale si Studii Europene Teologie Drept administrativ Economie politica Asistenta medicala Internet Fotografia digitala Inginerie mecanica Drept roman Muzica Arhitectura Circuite Integrate Astronomie Bazele Sistemelor de Achizitie a Datelor Protectia Mediului PHP si SQL Prelucrarea si Analiza Imaginilor Matematica SPSS Genetica Psihopedagogie Speciala Agricultura Java

Gestiune Bancara - curs

Publicat: 03 Dec 2010 00:00

Bancile, prin ampla lor implicare in viata economica si sociala, constituie un element structural deosebit in viata societatii, a carei buna organizare si permanenta si eficienta functionare, conditioneaza intreaga viata economica. Buna organizare si functionare a bancilor, nu poate fi lasata liber ci trebuie gestionata in conditii de inalta eficienta si ordine, deci reglementat.

In acest sens, pentru protejarea intereselor deponentilor si asigurarii functionarii nestanjenite a comertului de banca, s-au stabilit, treptat, in intreaga lume, norme legale sau reglementari, consimtite de banci, in ansamblul lor, care supun activitatea bancara unor ingradiri ferme. Utilitatea acestor reglementari in gestiunea eficienta a unei banci, ii acorda acesteia un caracter de protectie profesionala si reflecta ca buna functionare a bancilor, stabilitatea si siguranta acestora este primordial, un deziderat comun al bancilor insesi, o premiza a indeplinirii rolului lor social, implicit a realizarii de profituri inalte.

Dezvoltarea serviciilor si activitatilor bancare a fost un proces continuu, o preocupare majora a managementului bancar. In a doua jumatate a secolului XX, serviciile bancare s-au diversificat, pe de o parte, prin angajarea in unele operatiuni, alta data aflate in sarcina unor institutii financiare si, pe de alta parte, prin prestarea unor noi servicii aflate in zone de granita cu alti operatori financiari.

CUPRINS
CAPITOLUL I 5
GESTIUNEA BANCARa 5
1.1. Diversificarea serviciilor bancare 5
1.2. Tipuri de activitati bancare 6
1.2.1. Operatiuni curente cu clientii (Retail Banking) 6
1.2.2. Operatiuni cu mari clienti (Wholesale Baking) 7
1.2.3. Operatiuni combinate (Retail/Wholesale baking) 7
1.2.4. Dezvoltarea unui nou tip de activitate: asigurarea bancara 7
1.3 Obiectivele managementului bancar 11
1.4 Profitul bancar 11
1.5. Costurile bancare 13
1.6 Strategia riscurilor bancare. Relatia risc - profit 14
1.6.1 Riscul de insolvabilitate 15
1.6.2 Riscul lipsei de lichiditate 16
1.6.3 Riscul ratei dobanzii 17
1.6.4 Riscul valutar (riscul ratei de schimb) 17
CAPITOLUL II 18
GESTIUNEA OPERAtIILOR DE CREDITARE BANCARa 18
2.1. Principii si reguli generale privind operatiile de creditare 18
2.1.1. Prudenta bancara 18
2.1.2. Avantajul partilor in raporturile de creditare 19
2.1.3 Subiectii raportului de credite 19
2.1.4. Angajamentul de restituire a creditului 19
2.1.5. Termenul de rambursare 28
2.1.6 Dobanda 28
2.1.7. Tranzactia 29
2.1.8. Consemnarea si transferabilitatea 29
2.2. Gestiunea resurselor de creditare 29
2.2.1. Fondurile proprii 29
2.2.2. Resursele monetare atrase 31
2.3. Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare 34
2.3.1. Analiza economico-financiara a activitatii clientilor 35
2.3.2. Evaluarea aspectelor nefinanciare privind clientii bancii 58
2.4. Decizia de creditare 60
2.4.1. Aplicarea in practica a deciziei de creditare 60
2.4.2. Administrarea creditului 60
CAPITOLUL III 67
MANAGEMENTUL OPERAtIUNILOR BANCARE 67
3.1 Managementul operatiunilor pasive 67
3.1.1 Capitalul propriu si fondurile de rezerva 67
3.1.2 Depozitele bancare 71
3.1.3 Reescontul 81
3.2 Managementul operatiunilor active 82
3.2.2 Operatiunile de creditare 84
3.2.3 Operatiuni de achizitii de valori mobiliare (titluri financiare) 103
3.2.4 Categorii de titluri pe piata financiara 105
3.2.5 Operatiuni cu titluri pe piata financiara 106
CAPITOLUL IV 109
MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE 109
4.1 Conceptul de risc bancar. Evolutie 109
4.2 Managementul riscului bancar 112
4.2.1 Implementarea unui management al riscului eficient 112
4.2.2 Functia managementului riscului 113
4.2.3 Managementul riscului pe piata bancara din Romania
dupa anii ’90 115
4.2.4. Clasificarea riscurilor bancare 116
4.3. Riscul de lichiditate 118
4.3.3. Raportul de lichiditate 123
4.3.4. Aplicatii practice 124
4.4. Riscul de creditare sau riscul de insolvabilitate (de capital) 132
4.4.1. Gestionarea riscului de creditare 132
4.4.2 Aplicatii practice 134
4.4.3. Metode de identificare a riscului de faliment pentru
debitorii bancii 136
4.4.4. Insolvabilitatea 143
4.4.5. Principalele cai de reducere a influentei factorilor de risc 144
4.4.6 Adecvarea capitalului 144
4.5. Riscul Valutar 158
4.5.1. Componente. Indicatori ai riscului valutar si gestionarea acestuia 158
4.5.2. Principalele instrumente de acoperire a riscului
de schimb valutar 160
4.6. Riscul de rata a dobanzii 172
4.6.1. Definirea riscului de rata a dobanzii 172
4.6.2. Gestiunea riscului ratei dobanzii 173
4.6.3. Calcularea si analiza indicatorilor riscului de rata a dobanzii 174
4.6.4. Gestionarea pozitiei bancii 175
4.6.5. Modele de analiza a riscului ratelor dobanzilor 175
4.6.6. Ratele fixe si variabile ale dobanzii 179
4.6.7 Swaps ale ratei dobanzii (Interest rate swaps) 179
4.6.8 Rata dobanzii FORWARD (Forward Rate Agrement) 181
4.6.9 Aplicatii practice 182
4.7. Riscul operational 191
4.7.2. Riscul de frauda 192
4.7.3. Riscul strategic 193
4.7.4. Riscul legislativ 193
4.7.5 intrebari de autoevaluare 194
4.8 Riscul de banca 195
4.8.1 Indicatorii si factorii care se iau in calculul riscului de banca. 196
4.8.2 Structura tranzactiilor. 196
4.8.3 Criterii de evaluare a riscului de banca: 197
4.8.4 Metode de evaluare a BRI 197
4.9. Riscul de tara 198
4.9.1 Definitie. Organisme de evaluare. Utilizarea analizei. 198
4.9.2 Componentele riscului de tara 199
4.9.3 Evaluarea riscului de tara de agentiile de evaluare (rating) 199
4.9.4. Tipuri de evaluare a riscului de tara 200
4.10. Apetitul fata de risc 204
4.10.1. Curbele indiferentei fata de risc 205
4.10.2. Masurarea riscului 207
4.10.3. Cotatii de piata ale riscului 209
4.10.4. Cotatii internationale ale creditului 210
4.10.5. Costurile gestionarii riscurilor 211
4.10.6. intrebari de autoevaluare 214
CAPITOLUL V 216
PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE 216
5.1. Retail banking 216
5.1.1. Alte produse si servicii bancare 216
5.1.2. Dezvoltarea tehnologiei pentru serviciile de Retail Banking 220
5.2. Corporate banking 220
5.2.1. Emiterea scrisorilor de garantie 220
5.2.2 Carduri pentru afaceri 222
5.2.3. Transferul fondurilor 222
5.2.4. incasarea creantelor 223
5.2.5 Conturi pentru plata salariilor 223
5.2.6 Tranzactii valutare 223
5.2.7 Managementul trezoreriei 223
5.2.8 Vanzarea diferitelor valori 223
5.2.9. “Banca la birou” (Office banking) 224
5.3. Private Banking (activitatea bancara privata) 224
5.3.1. Caracteristicile activitatii bancare private 224
5.3.2. Administrarea clientilor 225
5.3.3. Managementul investitiilor 226
5.3.4 Administrarea numerarului 227
5.4 Universal Banking (Banca Universala) 228
5.4.1 Tipuri de servicii oferite de Bancile Universale 228
5.4.2 Scurt istoric al serviciilor de Universal Banking 228
5.5 Investment Banking (activitate bancara de investitii) 229
5.5.1 Caracteristicile serviciilor oferite de Investment Banking 229
5.5.2 Functiile unei banci de investitii 230
5.5.3 Tipuri de servicii oferite de bancile de investitii 231
CAPITOLUL VI 232
COSTURILE BANCARE 232
6.1. Continutul costurilor bancare 232
6.2. Indicatori ai costurilor bancare 233
6.3 Costul marginal 234
6.4 Punctul critic al activitatii bancii (punctul mort) 235
6.5 Aplicatii practice 236
CAPITOLUL VII 242
PERFORMANtELE BANCARE. STRATEGII 242
7.1 Rentabilitatea, solvabilitatea si lichiditatea unei banci 242
7.1.1 Profit si risc 242
7.3 Aplicatii practice 249
7.4. Performantele bancare si implicatiile acestora asupra costurilor marginale 252
7.4.1 Aplicatii practice 254
PROBLEME DE REZOLVAT 255
BIBLIOGRAFIE 256

Trebuie sa citesti

Cum este cariera de traducator - iata cum se desfasoara lucrurile la INOVA
Cum este cariera de traducator - iata cum se desfasoara lucrurile la INOVA

Odata cu evolutia globalizarii si a schimburilor comerciale intre tari, a relocalizarii companiilor, a dezvoltarii multinationalelor, Romania a devenit o piata de desfacere a produselor europene si noneuropene, o zona atractiva pentru investitorii straini care au gasit aici forta de munca mai

Sfaturi pentru a juca la SuperEnalotto
Sfaturi pentru a juca la SuperEnalotto

Cu siguranță știți câte numere SuperEnalotto trebuie să alegeți pentru a câștiga. Știți, de asemenea, unde și când au loc extragerile SuperEnalotto și care sunt șansele de a câștiga la această loterie. Cu

Top 15 deserturi populare in intreaga lume
Top 15 deserturi populare in intreaga lume

Deserturile difera de la o tara la alta: unele sunt usoare si fructate, iar altele vin cu cele mai neasteptate combinatii de gustrui. Ti-am pregatit aici o lista cu cele mai populare deserturi din intreaga lume: Franta: Crème Brûlée Crème brûlée este un desert

Ce trebuie sa stii pentru un hairstyling perfect: tipuri de par si metode de ingrijire
Ce trebuie sa stii pentru un hairstyling perfect: tipuri de par si metode de ingrijire

Pentru multe femei, parul reprezinta cel mai bun atu. Drept si fin, voluminos si cret, usor de aranjat sau dificil de controlat, parul fiecarei femei este frumos in felul sau. Modul in care iti aranjezi parul tine de preferinte, dar probabil ca deja ai aflat ca exista anumite limitari cand vine

5 sfaturi pentru a te prezenta exemplar la un interviu de angajare
5 sfaturi pentru a te prezenta exemplar la un interviu de angajare

Poate cel mai greu au resimtit perioada de pandemie studentii, odata cu mutarea cursurilor online. Astfel, o mare parte dintre cei 400.000 de studenti, atat cat exista in Romania potrivit Institutului National de Statistica, au plecat acasa, au parasit centrele universitare si s-au adaptat din mers

Teste Online

Test - anatomie

Un test usor la anatomie.

mai multe »
Acest site foloseste Cookie-uri.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi caracteristici specifice retelelor sociale si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre felul in care ne utilizati site-ul, cu partenerii nostri de pe retelele sociale, de publicitate si de statistica in conformitate cu Politica de confidentialitate. Va puteti administra preferintele in Setari cookie.