ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU - INSCRIEREA ABSOLVENTILOR
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
Inscrierea la examenul de licenta se face pe baza unei cereri individuale scrise care se depune la Sectia Invatamant cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acestuia de catre studentii de la cursuri de zi si cu 5 zile de catre ofiterii-studenti de la cursuri cu frecventa redusa. Totodata, absolventii vor mai depune urmatoarele: - copia legalizata a certificatului de nastere; - diploma de bacalaureat in original; - adeverinta de absolvire fara examen de licenta a Academiei Fortelor Terestre si foaia matricola (unde este cazul); - certificatul de competenta lingvistica; - un exemplar al lucrarii de licenta cu referatul intocmit de conducatorul stiintific. Dupa definitivarea situatiei scolare a absolventilor din anul universitar 2004-2005, comandantul (rectorul) aproba cererile de inscriere la examen. Cu trei zile inainte de inceperea examenului, secretariatul definitiveaza tabelul nominal cu absolventii carora li s-a aprobat inscrierea la examenul de licenta. Lucrarile de licenta pentru care conducatorii stiintifici au facut propunerea de a nu fi admise pentru sustinere nu se predau subcomisiilor spre evaluare si nu pot fi sustinute, absolventii in cauza fiind inregistrati ca neprezentati.