ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU - PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENTA
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
Rezultatele probei 1 se anunta absolventilor in termen de 48 de ore de la data sustinerii acesteia prin afisare la panoul special amenajat. Pe tabelul cu rezultate se mentioneaza data si ora afisarii. Eventualele contestatii ale absolventilor privind rezultatele probei se depun la secretarul comisiei in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor si se rezolva in termen de 48 de ore de la data incheierii depunerii contestatiilor de catre Comisia de analiza a contestatiilor numita de presedintele comisiei de licenta. Absolventul este declarat PROMOVAT la examenul de licenta daca sustine toate probele componente in aceeasi sesiune, obtine la fiecare proba cel putin nota 5.00, iar media examenului de licenta este cel putin 6,00. Media examenului de licenta se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate pentru proba 1 si 2. Absolventii din promotia curenta si din cele anterioare care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de licenta se pot inscrie intr-o sesiune ulterioara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu suportarea cheltuielilor aferente. Absolventii din Republica Moldova care nu au promovat examenul de licenta il pot repeta fara suportarea cheltuielilor de examinare.