FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - EVALUAREA FIRMEI - UNIVERSITATEA SPIRU HARET
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
TEMATICA LUCRARILOR DE LICENTA pentru anul universitar 2005-2006 EVALUAREA FIRMEI Indrumator: Conf.univ.dr. NICA DUMITRU 341. Evaluarea firmei intre principii, stiinta si arta. 437. Tipuri de abordari in evaluarea firmei, avantajele si dezavantajele lor. 342. Interferente intre Standardele Internationale de Evaluare (IUS) si Standardele Internationale de Contabilitate (ISC) in evaluarea firmei. 343. Aspecte metodologice in evaluarea activelor necorporale distincte din patrimoniul unei firme. Aplicatie pe un exemplu de evaluare a unui activ necorporal la o societate comerciala. 344. Aspecte metodologice in evaluarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul unei firme. Aplicatie pe un exemplu de evaluare a unei proprietati imobiliare la o societate comerciala. 345. Adecvari si coerente in abordarea prin comparatie in evaluarea firmei. Aplicatie constand in evaluarea unei societati comerciale dupa una din metodele acestei abordari. 346. Aspecte metodologice ale metodei capitalizarii venitului in evaluarea firmei. Aplicatie constand in evaluarea unei societati comerciale dupa aceasta metoda. 347. Corelatii si coerente in metoda Discounted Cash Flow in evaluarea firmei. Aplicatie constand in evaluarea unei societati comerciale dupa aceasta metoda. 348. Adecvari si coerente in abordarea pe baza de active in evaluarea firmei. Aplicatie constand in evaluarea unei societati comerciale dupa metoda ANC (activ net corectat) sau ANL (activ net de lichidare). 349. Coordonatele definitorii ale Standardului International de Practica in Evaluare GN-6 Evaluarea intreprinderii.