studentie.ro  »  Universitar  »  Referate

referate

Arhivistica este disciplina care are domenii de investigatie izvoarele scrise pe suporti friabili (usori deteriorabili) si pe baza carora se efectueaza cercetari fundamentale si aplicative in vederea stabilirii solutiilor optime de selectionare,

Conform constitutiei, Romania este un stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil. Forma de guvernamant a statului roman este republica. Evolutia formei de guvernamant a Romanei a exprimat intreaga evolutie istorica, de la formarea

Bilantul este instrument de reflectare a echilibrului financiar al intreprinderii la incheierea exercitiuluifinanciar, de reflectare materiala (prin active) a modului de utilizare a capitalurilor proprii si imprumutate. Bilantul ofera deci, criterii

Orientarile in domeniul managementului comparat au influentat conceptia diferitilor specialisti, conducand si la elaborarea unor modele care au un anumit grad de specificitate, privind modul de abordare a managementului in diferite tari pentru

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea,

In Romania prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic, in conformitate cu prevederile legii 95 din 28 aprilie 2006. Coordonarea, supravegherea, aprobarea si implementarea oricaror dispozitii

Reintoarcerea la natura, respectarea traditiilor impuse de prevenirea degradarii mediului si de refacere a „ranilor” provocate de dezvoltarea economica sau chiar de lipsa acesteia sunt astazi esentiale pentru continuarea existentei si

Promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare face parte din categoria contractelor nenumite. Uneori, partile nu intentioneaza sa definitiveze contractul, urmarind insa sa se asigure ca, in viitor, contractul se va incheia. Un asemenea act juridic

1.Textul incriminator Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in modurile si scopurile aratate in art. 254, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Fapta prevazuta in alineatul precedent nu constituie

Infractiunea de abuz de incredere este prevazuta si pedepsita de art. 256. Cod Penal si este definita ca fiind , insusirea unui bun mobil al altuia , detinut cu orice titlu, sau dispune de acest bun pe nedrept , ori refuzul de a-l restitui , se