studentie.ro  »  Cariera  »  Dezvoltare  »  PROGRAMUL 'TINERETUL IN ACTIUNE'

PROGRAMUL 'TINERETUL IN ACTIUNE'

calendar_month 30 Iun 2009, 00:00
OBIECTIVE SI DESCRIERE
Prezenta cerere de propuneri este lansata in cadrul subactiunii 4.4 a programului `Tineretul in actiune`. In conformitate cu decizia Parlamentului European si a Consiliului referitoare la Anul European al Creativitatii si Inovarii (2009), prezenta cerere de propuneri are ca scop sprijinirea proiectelor care incurajeaza creativitatea si inovarea in sectorul tineretului.

Prezenta cerere de propuneri ia in considerare si propunerile inaintate de catre Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor in domeniul competentei mediatice in mediul digital care sunt incluse in Comunicarea Comisiei Europene `O abordare europeana a competentei mediatice in mediul digital`.
Aceste propuneri stabilesc o abordare europeana a competentei mediatice, la diverse niveluri.
Obiectiv specific
Prezenta cerere de propuneri are ca scop identificarea proiectelor care vizeaza introducerea, punerea in aplicare si promovarea unor elemente inovatoare si calitative in educatia non-formala si munca in domeniul tineretului.
Astfel de elemente inovatoare si calitative pot fi legate de:
-continutul activitatilor propuse; si/sau
-metodele utilizate in vederea desfasurarii activitatilor, pe baza unor abordari noi in domeniul educatiei non-formale si tineretului.
Teme prioritare
In 2009, prezenta cerere de propuneri va acorda prioritate proiectelor care se axeaza pe urmatoarele teme:
(a) competenta mediatica a tinerilor
(b) munca in domeniul tineretului online
Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura este responsabila pentru punerea in aplicare a prezentei cereri de propuneri.
SOLICITANTI ELIGIBILI
Cererile trebuie depuse de catre organizatii non-profit. Aceste organizatii pot fi:
-retele si organizatii neguvernamentale (ONG-uri);
-organisme publice.
Acelasi criteriu se aplica organizatiilor partenere.
Solicitantii trebuie sa fie - la momentul la care depun propunerea - inregistrati legal de cel putin 2 ani in una dintre tarile care participa la program. Tarile care participa la program sunt urmatoarele:
-statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit;
-Tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS) care sunt semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European (SEE): Islanda, Liechtenstein si Norvegia;
-Tarile candidate pentru care s-a stabilit o strategie de preaderare in conformitate cu principiile generale si termenii si conditiile generale prevazute in acordurile cadru incheiate cu aceste tari in vederea participarii lor la programele Uniunii Europene: Turcia.
Proiectele trebuie sa implice parteneri din cel putin patru tari diferite care participa la program (inclusiv organizatia solicitanta), dintre care cel putin una trebuie sa fie stat membru al Uniunii Europene
ACTIUNI ELIGIBILE
Proiectele trebuie sa contina activitati fara scop lucrativ si sa se refere la domeniul tineretului si educatiei non-formale.
Proiectele trebuie sa fie demarate intre 1 decembrie 2009 si 31 martie 2010.
Durata minima a proiectelor trebuie sa fie de 12 luni, iar cea maxima de 18 luni.
BUGET
Bugetul total alocat cofinantarii proiectelor in baza prezentei cereri de propuneri este estimat la 1 200 000 EUR.
Sprijinul financiar din partea agentiei nu poate fi acordat pentru mai mult de 65 de procente din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect. Subventia maxima totala nu poate depasi 100 000 EUR.
Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR
Cererile trebuie trimise cel tarziu pana la 30 Septembrie 2009 la urmatoarea adresa:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
`Youth in Action` Programme - EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS
- prin posta, data expedierii fiind dovedita de stampila postei;
-printr-o companie de curierat rapid, data primirii de catre compania respectiva fiind considerata dovada
a expedierii (va rugam sa includeti o copie a chitantei in formularul de cerere).
INFORMATII SUPLIMENTARE
Textul complet al orientarilor adresate solicitantilor, precum si formularele de cerere, se gasesc aici si aici
sau pot fi solicitate in scris la:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
`Youth in Action` Programme - EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS