Seminarul "Primele rezultate stiintifice obtinute in elaborarea tezelor de doctorat"
1/19830
calendar_month 17 Dec 2010, 00:00
Universitatea din Bucuresti, organizeaza in data de 17 decembrie 2010 seminarul "Primele rezultate stiintifice obtinute in elaborarea tezelor de doctorat" in cadrul proiectului intitulat „Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si pamantului", care se deruleaza in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinantat din Fondul Social European, Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala si sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul major de interventie 1.5 – „Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii", numarul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/61150.

Seminarul are ca scop diseminarea rezultatelor de cercetare obtinute in primul an de doctorat, ale grupului tinta din proiect.

La acest eveniment, sunt invitati pe langa doctoranzi (grupul tinta), directorii si coordonatorii de implementare ai celor patru scoli doctorale implicate in proiect, indrumatorii stiintifici, masteranzi si alti doctoranzi .

Detalii suplimentare: Universitatea din Bucuresti, Bdul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46 sector 5,

Manager proiect: Prof. dr. Anca Dinischiotu ( dinischiotu@yahoo.com, adin@bio.unibuc.ro)

Manager asistent: Mirela Serban ( mirey772002@yahoo.com);

Tel. 021 318 15 75 int. 103 sau 105; Fax: 021 318 15 75 int. 102

Sursa: Unibuc