studentie.ro  » info-studentie » financiar » FACILITATEA DE CREDIT MULTIPRODUS - BCR

FACILITATEA DE CREDIT MULTIPRODUS - BCR

Publicat: 16 Apr 2007 | Vizualizari: 3432


Ofera posibilitatea clientilor, persoane juridice, care apeleaza la aceasta modalitate de finantare ca, in limita unui plafon stabilit, sa realizeze trageri si rambursari multiple, care vor reintregi plafonul aprobat, prin accesarea urmatoarelor produse:

- linie de credit,

- credite pe obiect: credite pentru finantarea stocurilor temporare si/sau sezoniere si a cheltuielilor aferente acestor stocuri, credite pentru produse cu ciclu lung de fabricatie, credite pentru (pre)finantarea exporturilor; credite pentru instrumente de plata (cecuri , mesaje swift receptionate, documente fara discrepante remise spre incasare in cadrul acreditivelor de export cu plata la vedere/la scadenta),

-credite pentru facilitati de cont, credit pentru descoperit de cont, eliberare de scrisori de garantie bancara, contragarantie bancara, avalizare titluri de credit, deschidere acreditive din creditele aprobate etc.

Avantaje

Este un produs operativ, clientul putand accesa o varietate de produse bancare, in baza unui singur plafon aprobat initial

Se reduc cheltuielile efectuate de client cu inregistrarea garantiilor aferente facilitatii (garantiile se intocmesc pentru intregul plafon al facilitatii, nefiind necesara refacerea acestora odata cu fiecare tragere)

Este un produs de creditare suplu si flexibil, care se adapteaza necesitatilor clientilor

Flexibilitate prin negocierea dobanzilor

Caracteristici

Ofera posibilitatea clientilor, persoane juridice, care apeleaza la aceasta modalitate de finantare ca, in limita unui plafon stabilit, sa realizeze trageri si rambursari multiple, care vor reintregi plafonul aprobat, prin accesarea urmatoarelor produse: linie de credit

credite pe obiect: credite pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare ori sezoniere, credite pentru produse cu ciclu lung de fabricatie, credite pentru (pre)finantarea exporturilor, credite pentru instrumente de plata (cecuri1 , mesaje swift receptionate2 ), credite pentru facilitati de cont1, credite pentru descoperit de cont1

eliberare de scrisori de garantie bancara, contragarantie bancara, avalizare efecte de comert

deschidere acreditive din creditele aprobate

Volumul facilitatii de credit multiprodus se determina in functie de cash-flow-ul clientului

Ulterior semnarii contractului de facilitate de credit multiprodus, tragerile sub forma liniilor de credit, credite pe obiect, emiterea scrisorilor de garantie bancara-contragarantie bancara, avalizarea titlurilor de credit sau deschiderea de acreditive din creditele aprobate se efectueaza numai in baza unor simple cereri de utilizare/de eliberare/avalizare/deschidere acreditiv

Se acorda in lei sau valuta (EUR sau USD)

Facilitatea de credit multiprodus se acorda pe termen de maxim 36 luni. in cadrul acesteia, creditele acordate nu vor depasi perioada de creditare maxima aferenta fiecarui tip de credit, prevazuta in reglementarile interne ale bancii

Termenul de valabilitate al produselor acordate in baza facilitatii de credit multiprodus se poate prelungi fara a depasi, insa, termenul de valabilitate al facilitatii

Scadenta finala a facilitatii: ultima zi lucratoare a perioadei pentru care a fost acordata, in rata unica

Facilitatea de credit multiprodus poate fi prelungita, la cererea clientilor, pe noi perioade de valabilitate, pe baza de act aditional, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare

Documentatia necesara obtinerii facilitatii de credit multiprodus:

Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea

Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare

Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicita facilitatea de credit multiprodus

Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare

Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an)

Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor

Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea facilitatii de credit multiprodus; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a facilitatii de credit multiprodus

Orice alte documente necesare solicitate de banca

Garantii acceptate de banca

Garantii reale imobiliare

privilegiul

ipoteca

Garantii reale mobiliare

depozit bancar (cash colateral), certificate de depozit

titlurile la ordin si titlurile nominative

actiunile

cesiunea de creanta

echipamente, instalatii etc.

planul de afaceri

fondul de comert

Garantii personale

scrisori de garantie bancara

avalizarea titlurilor de credit in favoarea BCR

garantii de companie/firma

garantii emise de fonduri de garantare

fidejusiunea/cautiunea

garantii emise de statul roman si de autoritatile administratiei publice locale

asigurare de risc financiar de neplata

Alte garantii 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: S.C. SANADOR S.R.L.
Nivel cariera: 1 - 2 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2022-08-08 00:00:00 - 2022-08-09 00:00:00