studentie.ro  » info-studentie » financiar » FACILITATEA DE CREDIT MULTIVALUTA - BCR

FACILITATEA DE CREDIT MULTIVALUTA - BCR

Publicat: 30 Mar 2007 | Vizualizari: 3257


Ofera posibilitatea clientilor care apeleaza la aceasta modalitate de finantare ca, in limita unui plafon, stabilit prin incheierea contractului de facilitate de credit multivaluta si exprimat intr-o singura moneda (moneda de acordare), sa realizeze trageri sub forma unor linii de credit exprimate in RON, EUR si/ sau USD in cadrul carora au posibilitatea sa efectueze zilnic utilizari si rambursari multiple, automat.

Avantaje

La momentul aprobarii facilitatii, clientul nu trebuie sa dimensioneze liniile de credit (exprimate in RON, EUR si/ sau USD) acordate in baza facilitatii de credit multivaluta.

Este un produs operativ, clientul putand efectua platile in moneda solicitata de partenerii de afaceri (RON, EUR si/ sau USD) in baza unui singur plafon aprobat initial

Continuitate in desfasurarea activitatii curente

Fluidizarea platilor

Se reduc cheltuielile efectuate de client cu inregistrarea garantiilor aferente facilitatii (garantiile se intocmesc pentru intregul plafon al facilitatii, nefiind necesara refacerea acestora odata cu fiecare tragere)

Flexibilitate prin negocierea dobanzilor

Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare

Caracteristici

Ofera posibilitatea clientilor care apeleaza la aceasta modalitate de finantare ca, in limita unui plafon, stabilit prin incheierea contractului de facilitate de credit multivaluta si exprimat intr-o singura moneda (moneda de acordare), sa realizeze trageri sub forma unor linii de credit exprimate in RON, EUR si/ sau USD in cadrul carora au posibilitatea sa efectueze zilnic utilizari si rambursari multiple, automat.

Beneficiari

-
persoane juridice care desfasoara activitati de comert exterior in proportie de minimum 50% din cifra de afaceri/ volumul aprovizionarilor

Destinatie

-
finantarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, desfacere, prestari servicii, precum si a unor subactivitati, proiecte, contracte, etc. care prin natura lor se desfasoara si se evidentiaza distinct. Prin accesarea acestei facilitati de credit pot fi efectuate plati pentru activitati care privesc sau au legatura cu activitatea curenta (inclusiv rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane, plati catre buget, constituire de depozite colaterale etc.), cu exceptia platilor pentru investitii

Moneda de acordare in care este exprimat plafonul facilitatii: lei sau valuta (EUR sau USD)

Plafonul maxim al facilitatii de credit multivaluta se determina in functie de cash-flow-ul clientului

Termen maxim de acordare a facilitatii de credit multivaluta: 12 luni. in cadrul acesteia, liniile de credit se pot acorda pe orice perioada de timp, fara a depasi termenul maxim al facilitatii de credit multivaluta.

Tragerile sub forma liniilor de credit (exprimate in RON, EUR si/ sau USD) se efectueaza numai in limita a 90% din valoarea plafonului facilitatii. Liniile de credit se deschid in baza unor cereri de tragere si, ulterior, la solicitarea clientilor, acestea se pot modifica in baza cererilor de modificare (modificarea scadentei, majorarea/ diminuarea sumelor aferente liniilor de credit, modificarea modului de utilizare a liniilor etc.).

Scadenta finala a facilitatii: ultima zi lucratoare a perioadei pentru care a fost acordata, in rata unica. Scadentele finale ale liniilor de credit exprimate in RON, EUR si/ sau USD, acordate in baza facilitatii de credit multivaluta, nu vor depasi scadenta facilitatii stabilita in contract, iar prelungirea acestora va fi realizata fara a depasi scadenta finala a facilitatii.

Documentatia necesara obtinerii facilitatii de credit multivaluta:

Cererea de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea

Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare

Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicita facilitatea de credit multivaluta

Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare

Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare a facilitatii de credit multivaluta si cel putin o data pe an)

Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor

Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea facilitatii de credit multivaluta; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a facilitatii de credit multivaluta

Orice alte documente necesare solicitate de banca

Garantii acceptate de banca

Garantii reale imobiliare:

- privilegiul

- ipoteca

Garantii reale mobiliare:

-
depozit bancar (cash colateral), certificate de depozit

- titlurile la ordin si titlurile nominative

- actiunile

- cesiunea de creanta

- echipamente, instalatii etc.

- planul de afaceri

- fondul de comert

Garantii personale

-
scrisori de garantie bancara

- avalizarea titlurilor de credit in favoarea BCR

- garantii de companie/ firma

- garantii emise de fonduri de garantare

- fidejusiunea/ cautiunea

- garantii emise de statul roman si de autoritatile administratiei publice locale

- asigurare de risc financiar de neplata

Alte garantii
 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 3 - 5 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2022-08-09 00:00:00 - 2022-08-18 00:00:00