studentie.ro  »  Info studentie  »  Juridic  »  Vreau sa infiintez o asociatie sau ONG adresat elevilor si studentilor si as vrea sa stiu de ce documentatie am nevoie sau ce demersuri trebuie facute in acest sens.

Vreau sa infiintez o asociatie sau ONG adresat elevilor si studentilor si as vrea sa stiu de ce documentatie am nevoie sau ce demersuri trebuie facute in acest sens.

1/1709
calendar_month 27 Feb 2006, 00:00
ONG-urile se infiinteaza in baza OG 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile modificata prin Ordonanta 37/ 2003. Costurile difera foarte mult in functie de modul de organizare ales (organizatie sau fundatie) Pt. infiintare ONG se depune la judecatorie un dosar continand: act constitutiv statut (2 originale si 6 copii) dovada disponibilitatii denumirii - obtinuta in prealabil de la Min. Justitiei dovada de sediu extras CF patrimoniu avizul ministerului in sfera de competenta a caruia urmeaza sa-si desfasoare activitatea ONG-ul Pt. avizul ministerului e necesara trimiterea unei documentatii care trebuie sa contina: cerere prin care se solicita aprobarea pt. Infiintare act constitutiv statut legalizate dovada sediu dovada patrimoniu Clarificare terminologica: - Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei ntelegeri, pun n comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor n munca pentru realizarea unor activitati n interes general, comunitar sau, dupa caz, n interesul lor personal dar nepatrimonial. Patrimoniul necesar pentru infiintarea unei asociatii este cel putin dublul salariului minim brut pe economie la data infiintarii, si poate fi constituit atat n bani ct si n natura. - Fundatia: este constituita de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, n mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar. Patrimoniul initial pentru infiintarea fundatiei trebuie sa includa bunuri n natura sau n numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, n vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care poatrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Detaliere dosar: - Redactarea actului constitutiv si a statutului organizatiei cu mentiunea ca exista anumite diferente n redactarea acestor documente n cazul asociatiilor fata de fundatii. - Obtinerea dovezii de disponibilitate a denumirii. Aveti nevoie de: un formular specific, dovada achitarii unei taxe de 50.000 lei (se achita la trezorerie, Piata A. Iancu nr. 19, la casierie). Tormularul si chitanta se trimit (pastrati o copie !) la Ministerul justitiei care elibereaza dovava n termen de 3 zile lucratoare. Daca alegeti sa trimiteti formularul prin posta, va recomandam sa trimiteti cu confirmare de primire si sa specificati pe formular ca doriti raspunsul prin posta. - Autentificarea actului constitutiv si a statutului la un notar public. In aceasta etapa veti avea nevoie de : actul de constituire, statutul, dovada sediului, o taxa - variabila de la notar la notar, dovada de disponibilitate a denumirii. Va recomandam sa autentificati 9 copii, pentru ca Judecatoria va retine o mare parte (6) si e bine sa aveti mai multe originale. - Identificarea ministerului de resort si solicitarea avizului de infiintare a ONG : identificati ministerul n a carui domeniu de activitate se nscrie cel mai bine asociatia sau fundatia si transmiteti (tot cu confirmare de primire) urmatoarele documente : formularul tip completat, o copie a actului constitutiv autentificat, o copie a statutului autentificat, o copie a dovezii de disponibilitate a denumirii, o descriere a modului n care activitatea viitoarei organizatii este relevanta pentru Ministerul respectiv (acest document nu este obligatoriu dar va ajuta). Trimiteti, din nou, cu confirmare de primire. Ministerul are obligatia de a va raspunde n 30 de zile. Daca nu primiti raspunsul n termenul legal, puteti anexa confirmarea de primire la dosar si puteti depune dosarul la judecatorie. - Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, la Judecatoria in a carei circumscriptie si are asociatia / fundatia sediul. In aceasta etapa vei avea nevoie de : actul de constituire autentificat, statutul autentificat, actele doveditoare ale sediului, actele doveditoare ale patrimoniului intial. Termen de solutionare n general 3 zile de la depunerea documentelor, dar programul de eliberari este doar Marti ntre 8 si 12.