CONSILIUL EUROPEAN
1/1380
calendar_month 11 Ian 2007, 00:00
Consiliul European a fost infiintat in urma hotararii conferintei la nivel inalt de la Paris din 10 decembrie 1974, pentru a asigura dezvoltarea si coeziunea pe ansamblu a activitatilor Comunitatilor si a cooperarii politice. Pentru prima oara s-a intalnit Consiliul European la Dublin in 1975.

Conform art. D din Tratatul de la Maastricht:

"Consiliul European impulsioneaza dezvoltarea Uniunii si stabileste orientarile politice generale necesare acestei dezvoltari.

Consiliul European reuneste sefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum si presedintele Comisiei.
Acestia sunt asistati de ministri afacerilor externe ai statelor membre si de un membru al Comisiei. Consiliul European se intruneste cel putin de doua ori pe an, sub presedintia sefului de stat sau de guvern al statului membru care detine in momentul respectiv presedintia Consiliului.

Consiliul European prezinta Parlamentului European un raport in urma fiecarei reuniuni, precum si un raport scris privind progresele realizate de Uniune".

Conform art. 202 din Tratatul privind Uniunea Europeana:

"Pentru asigurarea realizarii obiectivelor fixate de prezentul tratat si in conditiile prevazute de acesta, Consiliul:

- asigura coordonarea politicilor economice generale ale statelor membre;

- dispune de puterea de decizie;

- prin actele pe care le adopta, confera Comisiei atributiile de executare a normelor stabilite de Consiliu. Consiliul poate supune exercitiul acestor atributii unor modalitati.

De asemenea, in anumite cazuri specifice, el isi poate rezerva dreptul de a exercita direct atributii de executare. Modalitatile susmentionate trebuie sa corespunda principiilor si normelor stabilite in prealabil de Consiliu, hotarand in unanimitate, la propunerea Comisiei si cu avizul prealabil al Parlamentului European."