studentie.ro  » info-studentie » uniunea europeana » GRANTURI DE MOBILITATE PENTRU STUDENTI

GRANTURI DE MOBILITATE PENTRU STUDENTI

Publicat: 09 Feb 2007 | Vizualizari: 1402

Reguli generale de procedura:

- In cadrul programului Socrates / Erasmus sunt permise urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:

- intre doua state membre ale UE;

- intre o tara cu statut de asociat la UE si un stat membru al UE;

Mobilitatile intre doua state cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile.

- Institutiile implicate in schimbul de studenti trebuie sa incheie acorduri bilaterale cu institutiile partenere, care sa specifice numarul de studenti pe durata anului universitar vizat;

- Finantarea acordata in cadrul programului Erasmus, acopera doar partial costurile aferente mobilitatii, ea trebuie suplimentata prin alte contributii. Grantul Erasmus nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor ocazionate de sederea in strainatate;

- In conformitate cu regulile programului, grantul acordat/ luna/ student se poate incadra intre 0 – 500 euro; studentul se angajeaza sa cofinanteze mobilitatea cu 30 euro/ luna, asa cum este stipulat in contactul Phare al Universitatii;

- Studentii Erasmus sunt scutiti de plata taxelor universitare (directe sau indirecte), la universitatile partenere;

- Beneficiarul si partenerii sai vor garanta recunoasterea academica completa pentru toti studentii Erasmus inclusi in cadrul programului de mobilitati;

- Studentii Erasmus care beneficiaza de burse nationale in Romania vor continua sa primeasca bursele la valoarea lor integrala pe perioada studiilor in strainatate, daca sunt in continuare indreptatiti sa le primeasca;

- Studentii Erasmus nu pot beneficia, pe perioada cuprinsa in contract, de alte burse sau alocatii de orice natura, prin alte programe ale UE;

- Durata studiilor in strainatate pentru studentii cuprinsi in programul de mobilitate este de minim 3 luni si maxim 12 luni;

- Un student poate beneficia de grantul Erasmus o singura data in cadrul unui ciclu de studii (universitar + postuniversitar), pentru o perioada de maximum un an universitar;

- Institutiile implicate in schimbul de studenti trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de studiu bine determinat – "Learning Agreement", inainte de inceperea mobilitatii studentului. La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate, institutia gazda trebuie sa furnizeze studentului si institutiei sale de origine un certificat care sa ateste ca perioada de studiu si programul convenit au fost intr-adevar realizate, ca si o foaie matricola cu rezultatele obtinute – "Transcript of Records";

- In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze in totalitate fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii Universitatii care o va analiza si o va supune aprobarii catre A.N.S.;

- Bursierii nu pot utiliza pentru acoperirea aceleasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de ex. nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat). Grantul acordat nu va fi folosit pentru acoperirea de costuri identice cu cele acoperite din alte surse (pentru evitarea situatiei de "finantare dubla" a aceleasi cheltuieli).

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 2 - 3 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-02-20 00:00:00