PREVEDERI ALE DOCUMENTELOR EUROPENE IN PRIVINTA RESPECTARII VIETII PRIVATE
1/1359
calendar_month 09 Ian 2007, 00:00
Articolul 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede:

1. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autoritati publice decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca acesta constituie o masura care, intr-o societate democratica, este necesara securitatii nationale, sigurantei publice, bunastarii economice a tarii, apararii ordinii si prevenirii faptelor penale, protectiei sanatatii sau a moralei, ori protectiei drepturilor si libertatilor altuia.


Articolul I-2 din Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa prevede:

Uniunea se bazeaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a libertatii, a democratiei, a egalitatii, a statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor apartinand minoritatilor. Aceste valori sunt comune statelor membre intr-o societate caracterizata prin pluralism, toleranta, justitie, solidaritate si nediscriminare.

Articolul I-3 din Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa prevede:

1. Scopul Uniunii este de a promova pacea, valorile sale si bunastarea popoarelor sale.

2. Uniunea ofera cetatenelor si cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, fara frontiere interne, precum si o piata unica unde concurenta este libera si

nedistorsionata.

3. Uniunea actioneaza pentru dezvoltarea durabila a Europei, bazata pe o crestere

economica echilibrata, pe o economie sociala de piata foarte competitiva, vizand

ocuparea deplina a fortei de munca si progresul social si un inalt nivel de protectie si de imbunatatire a calitatii mediului. Uniunea promoveaza progresul stiintific si tehnic.

Combate excluderea sociala si discriminarile si promoveaza justitia si protectia sociala, egalitatea intre femei si barbati, solidaritatea intre generatii si protectia drepturilor copilului. Promoveaza coeziunea economica, sociala si teritoriala, precum si solidaritatea intre statele membre. Uniunea respecta bogatia diversitatii sale culturale si lingvistice si vegheaza la pastrarea si dezvoltarea patrimoniului cultural european.

4. In relatiile cu restul lumii, Uniunea afirma si promoveaza valorile si interesele sale. Contribuie la pacea, la securitatea, la dezvoltarea durabila a planetei, la solidaritatea si respectul reciproc intre popoare, la comertul liber si echitabil, la eliminarea saraciei si la protectia drepturilor omului, in special ale copilului, precum si la respectarea stricta si la dezvoltarea dreptului international, in special la respectarea principiilor Cartei Natiunilor Unite.

5. Aceste obiective sunt duse mai departe prin mijloace adecvate, in functie de

competentele conferite Uniunii prin prezenta Constitutie.


Conform art. I-9 din Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa:

1. Uniunea recunoaste drepturile, libertatile si principiile enuntate in Carta Drepturilor Fundamentale care constituie partea II a prezentei Constitutii.

2. Uniunea va adera la Conventia europeana de aparare a drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale. Aderarea la aceasta Conventie nu modifica competenteleUniunii asa cum sunt definite in prezenta Constitutie.

3. Drepturile fundamentale, garantate prin Conventia europeana de aparare a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si care rezulta din traditiile constitutionale comune statelor membre, fac parte din dreptul Uniunii ca principii generale.


Conform art. I-51 din Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa:

1. Orice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Legea europeana sau o lege cadru stabileste normele privind protectia persoanelor fizice, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, organismele si agentiile Uniunii, precum si de catre statele membre, in exercitarea activitatilor privind domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum si normele privind libera circulatie a acestor date. Respectarea acestor norme este supusa controlului unei autoritati independente.


Conform art. II-67 din Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa:

Orice persoana are dreptul la respectarea vietii particulare si de familie, a domiciliului si la secretul corespondentei.

Conform art. II-68 din Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa:

1. Orice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Aceste date trebuie tratate in mod loial, in scopuri precise si pe baza consimtamantului persoanei interesate sau in temeiul unui alt motiv legitim prevazut de lege. Orice persoana are drept de acces la datele colectate care o privesc si sa obtina rectificarea acestora.

3. Respectarea acestor reguli se supune controlului unei autoritati independente.