RECUNOASTEREA IN UNGARIA A DIPLOMELOR SI CALIFICARILOR PROFESIONALE OBTINUTE IN ROMANIA
3/3067
calendar_month 28 Iun 2007, 00:00
Departamentul pentru Munca in Strainatate informeaza persoanele interesate cu privire la procedura de recunoastere in Ungaria a a diplomelor si calificarilor profesionale obtinute de cetatenii romani.

In Ungaria, se face difereniere intre recunoasterea nivelului de calificare si recunoasterea gradului de pregatire profesionala. Daca se doreste recunoasterea diplomei cu scopul de a se angaja este necesara parcurgerea ambelor procedee.


Autoritatea competenta in recunoasterea diplomelor de studii superioare este Centrul de Echivalare si Documentare Ungar.

Prin procedura recunoasterii nivelului de calificare se stabileste cu ce nivel de calificare este echivalenta in Ungaria (mediu, universitar, postuniversitar) calificarea certificata de diploma obtinuta in Romania.

Actele necesare pentru recunoasterea nivelului de calificare sunt:

1) copie legalizata a diplomei originale;

2)copie legalizata a carnetului de student (sau copia legalizata a adeverintei de la institutia care a eliberat diploma cu datele privind durata studiilor, materiile studiate, examene date etc. Se accepta si un extras

realizat in acest scop de la institutul de invaamant care a eliberat diploma);

3) traducerile legalizate a actelor mentionate mai sus. Pentru actele din limba romana se accepta si o traducere dactilografiata, dar nelegalizata;

4) in cazul diplomelor obtinute in urma studiilor postuniversitare, se solicita si diploma de baza in copie tradusa si legalizata;

5) chitanta plata taxei de administrare;

6) copia actelor de identitate si copia actelor de domiciliu (daca cererea se trimite prin posta se anexeaza)

Pentru efectuarea traducerilor legalizate se apeleaza la Birourile teritoriale ale Biroului National de Traducere si Legalizari ale Traducerilor din Ungaria, la reprezentanele externe ale Republicii Ungare sau la birourile

notariale unguresti acreditate.

In cazul in care se solicita recunoasterea nivelului de calificare si a gradului de pregatire profesionala in cadrul aceluiasi proceduri atunci trebuie anexate cinci copii ale diplomei, traduse si legalizate.

Prin recunoasterea gradului de pregatire profesionala se certifica faptul ca posesorul diplomei de calificare beneficiaza de cunostintele specificate in diploma si beneficiaza de cunostinele necesare obtinerii unuei calificari similare in Ungaria.

Recunoasterea nivelului de calificare nu este posibila daca in sistemul de invatamant nu exista pregatire comparabila cu cea solicitata pentru recunoastere. In acest caz, persoana respectiva poate solicita o `informare` despre diploma prezentata, informare care nu are efect juridic, dar inlesneste intergarea pe piaa muncii a persoanelor care dispun de diplome care nu se pot obtine in Ungaria.

Actele necesare pentru recunoasterea gradului de calificare profesionala sunt:

1) cinci copii xerox dupa diploma de baza;

2) cinci copii xerox diplomei traduse;

3) cinci copii traduse si legalizate ale carnetului de student sau a extrasului eliberat de institutia de invatamant care a eliberat diploma privind materiile studiat, numarul orelor de practica, de studii, rezultatele examenului etc.;

4) curriculum vitae in sase exemplare;

5) incazul diplomelor de medici, farmacist daca acestea nu contin date despre sustinerea examenului de licenta, o adeverinta in sensul acesta sau o copie a lucrarii de diploma in cinci exemplare.Recunoasterea nivelului de calificare de catre Centrul de Echivalare si Documentare Ungar se decide in 60 de zile, iar pentru recunoasterea gradului de calificare profesionala decizia se emite in 90 de zile. Aceste perioade se pot prelungi cu maximum 30 de zile.

Taxa pentru recunoasterea nivelului de pregatire este de 15.625 Ft, taxa pentru recunoasterea gradului de calificare profesionala este de 46.875 Ft, iar taxa pentru procedeul comun este de 62.500 Ft).

Diplomele de medici, farmacisti specialisti precum si cele de asistenti medicali se recunosc de catre Oficiul de Recunoastere si de Administratie a Ministerului Sanatatii In cadrul acestei proceduri, se poate conditiona efectuarea unui stagiu de pregatire, efectuarea unui examen de specialitate sau se poate impune completarea studiilor.

Cererea se depune pe formularul tip si se anexeaza urmatoarele acte:

1) copie legalizata (mai recenta de trei luni) a actului de identitate,

2) copie legalizata (mai recenta de 12 luni) a diplomei sau a certificatului de studii( este echivalenta cu prezentarea in original a diplomei care este autentificata de personalul oficiului);

3) copie tradusa si legalizata a adeverinei eliberata de institutul de invatamant care a eliberat diploma ce demonstreaza durata studiilor efectuate, continutul acestor studii si promovarea conditiilor necesare acestor studii;

4) adeverinta care sa ateste faptul ca, din ultimii cinci ani, a lucrat legal in Romania, in domeniul sanatatii, cel putin 3 ani;

5) taxa de administrare de 46. 875 Ft;

6) taxa de expert de 5.520 Ft.

Se poate anexa in copie tradusa si legalizata orice alt act care demonstreaza orice calificare suplimentara sau dovedeste o experienta acumulata in aceste domenii.

Odata cu depunerea cererii trebuie achitata si suma de 52.395 Ft.

Termenul de soluionare a cererii este de 120 zile.

In functie de experienta avuta anterior, Oficiul poate sa oblige solicitantul la efectuarea unei stagii de pregatire sau la sustinerea unui examen de capacitate. La primirea Hotararii, solicitantul trebuie sa precizeze locul si data de incepere a stagiului.

Daca s-a prescris efectuarea unui examen de capacitate , candidatul va fi anuntat in scris, cu 30 de zile inainte, despre locul si data examenului, examen care consta intr-o proba scrisa si una practica. Regulamentul examenului este intocmit de catre institutia care deruleaza examenul.

Pentru a se putea angaja in domeniul sanatatii, a asistentei sociale, pe linga Hotararea favorabila mai este necesara:

1) inregistrarea in registrul general al medicilor;

2) inregistrarea in registrul medicilor practicani;

3) trebuie sa fie membru a Colegiul Medicilor sau in cazul asistentelor medicale in colegiul cadrelor cu studii medii din domeniul sanitar.

Informatii suplimentare se pot obtine pe site-ul Departamentului pentru Munca in Strainatate (www.mmssf.ro), Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca (www.omfm) si la Centrul de Informare si Documentare Lucratori Migranti din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, Str. Valter Maracineanu nr. 1-3, sect. 1, Bucuresti.