METODOLOGIA CONCURSULUI DE REZIDENTIAT PE POST SI PE LOC IN MEDICINA, MEDICINA DENTARA SI FARMACIE, IASI - SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2009
1/14683
calendar_month 14 Oct 2009, 00:00
Ministerul Sanatatii organizeaza concurs national de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 15 noiembrie 2009.

Concursul se va desfasura in Centrul Universitar Bucuresti. Inscrierile la concurs se fac la sediile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs pana la data de 21 octombrie 2009 inclusiv.

Candidatii cetateni de origine etnica romana din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate, posesori ai diplomei de medic, medic dentist sau farmacist, obtinuta in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, sustin concursul in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, insa concureaza pe locurile publicate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Candidatii cetateni de origine etnica romana din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate se inscriu la concurs la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, cu respectarea prevederilor publicatiei de concurs.

La concurs se pot prezenta:
a) candidatii care au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
b) rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009;
c) specialistii care doresc sa efectueze pregatire in cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca;
d) candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta.

Candidatii trebuie sa fie apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.
Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt facute publice prin presa, radio, tv, iar cele de detaliu, prin publicare in ziarul "Viata medicala".
Metodologia a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 628 din 22 septembrie 2009.