ACTIUNILE ERASMUS MUNDUS
7/7778
calendar_month 27 Feb 2008, 00:00

Erasmus Mundus este un program de cooperare si mobilitate universitara, care isi propune sa promoveze invatamantul superior european si comunicarea interculturala la nivel mondial.
Programul ofera sprijin pentru crearea unor cursuri de master de calitate, care sa mareasca vizibilitatea si atractivitatea invatamantului superior european. El ofera, de asemenea, burse finantate de Uniunea Europeana cetatenilor din tarile terte care participa la aceste cursuri de master, precum si cetatenilor europeni care studiaza in tari terte. Erasmus Mundus se bazeaza pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studentilor) si reprezinta o deschidere catre spatiul non-european, in vederea incurajarii comunicarii intre institutii de invatamant superior, cadre didactice, studenti si cercetatori din spatiul UE si din afara lui.


Durata propusa a programului este de cinci ani, 2004-2008, cu un buget de 230 milioane euro. Bugetul planificat pentru 2008/2009 este de 88,9 milioane euro.


Programul cuprinde patru actiuni:
ACTIUNEA 1 - Cursuri de master Erasmus Mundus
Aceste cursuri reprezinta elementul central al programului Erasmus Mundus. Ele sunt cursuri integrate de inalta calitate oferite de un consortiu de institutii de invatamant superior din cel putin trei tari europene. Cursurile trebuie sa fie dezvoltate si implementate intr-un mod integrat, in sensul ca trebuie sa includa perioade de studiu in cel putin doua institutii din tari diferite. De asemenea, cursurile trebuie sa fie finalizate prin acordarea unei diplome comune, duble sau multiple.
Participarea este deschisa institutiilor de invatamant superior din cele 27 de state membre UE si tarilor SEE/AELS. Institutiile din tarile candidate pot participa doar in Actiunea 1, daca a fost formalizata participarea oficiala a acestor tari in program, intre UE si tarile respective.


ACTIUNEA 2 - Burse Erasmus Mundus
In cadrul acestei actiuni sunt oferite burse de mobilitate pentru participarea la cursurile de master dezvoltate in cadrul Actiunii 1. Orice student care a obtinut o diploma din partea unei institutii de invatamant superior poate candida pentru obtinerea unei burse. Aceasta actiune se adreseaza persoanelor cu o inalta calificare.
Participarea este deschisa persoanelor din tarile terte, adica oricarei alte tari, in afara celor 27 de state membre UE, tarile SEE/AELS si tarilor candidate.


ACTIUNEA 3 - Parteneriate
Pentru a incuraja deschiderea institutiilor europene catre alte continente si cresterea atractivitatii acestora, in cadrul cursurilor de master organizate ca parte a Actiunii 1 se pot incheia si parteneriate cu institutii de invatamant superior din alte state. Pe baza acestor parteneriate se pot desfasura, apoi, activitatile de mobilitate ale studentilor, cadrelor didactice sau cercetatorilor.
Participarea este deschisa institutiilor de invatamant superior din toate tarile lumii.


ACTIUNEA 4 - Cresterea atractivitatii
Erasmus Mundus va sprijini masuri menite sa asigure cresterea atractivitatii institutiilor europene de invatamant superior pentru studentii, cercetatorii si cadrele didactice din statele non-europene. Ele ofera sprijin pentru activitati de dezvoltare a vizibilitatii si accesibilitatii institutiilor europene de invatamant superior. De asemenea, sunt vizate probleme de interes comun, cum ar fi recunoasterea reciproca a diplomelor si calificarilor.
Participarea este deschisa institutiilor de invatamant superior din intreaga lume.


Programul va oferi, de asemenea, burse de cercetare in Europa pentru candidatii din tarile terte si un numar limitat de candidati din statele membre UE.


Tarile eligibile sa participe sunt:
cele 27 de state membre UE;
tarile candidate pentru aderare la UE - Croatia, Fosta Republica a Macedoniei si Turcia;
tarile membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb/Spatiul Economic European - Islanda, Liechtenstein si Norvegia;
toate celelalte tari ale lumii - Tari terte.


Participantii eligibili sunt:
institutii de invatamant superior
studenti care au obtinut o prima diploma acordata de o institutie de invatamant superior
cercetatori
personal implicat direct in invatamantul superior
alte organizatii publice sau private active in domeniul invatamantului superior (doar pentru Actiunea 4)


Date limita:
Actiunea 1: a fost 30 aprilie 2007
Actiunea 2: 28 februarie 2008 (2008/2009)
Actiunea 3: a fost 30 noiembrie 2007
Actiunea 4: a fost 31 mai 2007



Documente


Erasmus Mundus (2008/2009)
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Erasmus Mundus: calls and application forms (2008/2009)
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/call2007/index.htm



Contact


DG EAC B.6 - Erasmus Mundus
DG Education and Culture
European Commision
200 rue de la Loi
B-1049 Brussels
Fax: 32 2 295 57 19
Email:
EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html



ANPCDEFP - Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email:
agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota
Sursa: eurodesk.ro