studentie.ro  » postuniversitar » burse nationale » BURSA SPECIALA "GUVERNUL ROMANIEI" - BAREME PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURA

BURSA SPECIALA "GUVERNUL ROMANIEI" - BAREME PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURA

Publicat: 07 Aug 2006 | Vizualizari: 1170

Studii de licenta (universitare)
-----------------------------------------------------
A. [sectiunea A "Informatii personale" nu are corespondenta in baremul de evaluare]
B. Studii: 0 - 30 de puncte
Se calculeaza media pentru studiile efectuate de candidat, luandu-se n considerare mediile anuale de liceu si, acolo unde este cazul, de facultate, cu o pondere de 70% n media finala si mediile obtinute la examenele de bacalaureat si, acolo unde este cazul, de licenta, cu o pondere de 30% n media finala. Se obtine o nota ntre 1 si 10. Nota obtinuta se nmulteste cu 3 si, dupa nmultire, se rotunjeste la cel mai apropiat ntreg pentru a obtine punctajul corespunzator sectiunii B.
NOTA: pentru studiile de licenta nu se iau n considerare eventualele studii postuniversitare ale candidatului.
C. Limbi straine: 0 - 5 puncte
Se acorda un punctaj ntre 0 si 5 puncte n functie de gradul de cunoastere a limbilor straine relevante pentru institutiile de nvatamnt superior pe care candidatul intentioneaza sa le urmeze. Se acorda:
- 5 puncte - candidatul are studii in respectiva limba straina, are certificat de traducator pentru respectiva limba straina sau aprecierea proprie a candidatului (calificativele 1 sau 2) este puternic sustinuta de alte dovezi in afara certificatelor (cum ar fi - activitate profesionala/extracurriculara in respectiva limba straina, publicatii in respectiva limba straina);
- 3 puncte - aprecierea proprie a candidatului (mai putin de calificativul 2) este sustinuta de certificate de absolvire a unor cursuri de limbi straine;
- 1 punct - candidatul isi apreciaza cunostintele de limbi straine cu calificativele 1 sau 2, fara sa prezinte certificate de absolvire a unor cursuri;
- 0 puncte - aprecierea proprie a candidatului este 3, 4 sau 5 pentru limbile straine relevante si nu exista in dosar nici un certificat de absolvire a unor cursuri de limbi straine.
NOTA: grila de punctaj este 1 - excelent, 2 - foarte bine, 3 - bine, 4 - mediu,
5 - cunostinte de baza. In cadrul CN 2004, unii candidati au inversat punctajele, considernd ca punctajul 5 este punctajul maxim. Nu este permis evaluatorilor sa "corecteze" aceasta eroare a candidatilor, aceasta neputnd dect sa fie intuita.
D. [sectiunea D "Teste si atestate" nu are corespondenta in baremul de evaluare, informatiile din cadrul acestei sectiuni contnd doar la bonusuri - a se vedea, mai jos, punctul DD]
E. Experienta profesionala: 0 - 10 puncte
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru experienta profesionala:
- 5 puncte daca a fost angajat in mod continuu pe o perioada de cel putin 1 an;
- 3 puncte daca a fost angajat discontinuu (exemplu: pe proiecte) sau este angajat de mai putin de 1 an;
- 1 punct daca a avut angajamente intmplatoare.
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru activitate desfasurata in administratia publica:
- 5 puncte daca a avut/are calitatea de functionar public (conform Legii nr. 188/1999) sau angajat contractual;
- 3 puncte daca a fost intern/voluntar in administratia publica.
F. Activitati extra-profesionale/extra-curriculare: 0 - 10 puncte
Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru implicarea in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.:
- 7 puncte daca a cumulat cel putin 2 ani de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.;
- 5 puncte daca a cumulat cel putin 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc., cu pauze mai mici de 6 luni de zile intre diferitele activitati;
- 3 puncte daca cumulat cel putin 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc., cu pauze mai mari de 6 luni de zile intre diferitele activitati;
- 1 punct daca a fost implicat intmplator in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.
Se acorda intre 0 si 3 puncte pentru rol de coordonare de echipe/gestionare de resurse:
- 3 puncte daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse pentru mai mult de 6 luni de zile;
- 1 punct daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse accidental sau pentru mai putin de 6 luni de zile.
G. Premii si distinctii obtinute, rezultate la concursuri sau olimpiade: 0 - 5 puncte
Se acorda un punctaj intre 0 si 5 puncte in functie de aprecierea evaluatorului cu privire la capacitatea academica a candidatului, reflectata prin cstigarea de premii si distinctii sau rezultate foarte bune la concursuri scolare si olimpiade:
- 5 puncte pentru rezultate foarte bune (premii) obtinute la concursuri de nivel international;
- 3 puncte pentru rezultate foarte bune (premii) obtinute la concursuri de nivel national;
- 1 punct pentru participare la concursuri de nivel national sau international.
H. [sectiunea H "Optiuni ale candidatului" nu are corespondenta in baremul de evaluare; de asemenea, tabelul "Lista cu universitatile la care doriti sa candidati" nu are corespondenta in baremul de evaluare]
AA. Eseuri: 0 - 30 puncte
- Eseu 1: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:
- implinirile sunt rezultatul eforturilor proprii si nu exclusiv a unor conjuncturi externe (intre 0 si 2 puncte);
- implinirile au avut ca rezultat cresterea si dezvoltarea persoanei (dobandirea de noi competente, schimbari de atitudini, construirea unei noi viziuni despre viata) (intre 0 si 2 puncte).
Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.
Eseu 2: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:
- reflecta o intelegere a rolului sectorului public (intre 0 si 1 punct);
- argumenteaza rolul sau in reforma sistemului public (intre 0 si 1 punct);
reflecta argumentat hotararea de a urma o cariera in sectorul public (intre 0 si 2 puncte).
Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.
Eseuri: Se evalueaza modul in care eseul, corelat cu alte sectiuni ale dosarului de candidatura, reflecta aptitudinile existente ale candidatului:
- in mare masura in mica masura nu sunt reflectate in eseu
- comunicare 2 puncte 1 punct 0 puncte
- adaptabilitate 2 puncte 1 punct 0 puncte
- multi-disciplinaritate 2 puncte 1 punct 0 puncte
- gandire critica 2 puncte 1 punct 0 puncte
- lucru in echipa 2 puncte 1 punct 0 puncte
- capacitate de influentare 2 puncte 1 punct 0 puncte
- gestioneaza in mod eficient schimbarea 2 puncte 1 punct 0 puncte
- intelege si accepta diversitatea 2 puncte 1 punct 0 puncte
BB. Scrisori de recomandare: 0 - 5 puncte
Se acorda intre 0 si 5 puncte in functie de reflectarea in scrisoarea de recomandare a aptitudinilor si competentelor care sunt reflectate si de alte sectiuni ale dosarului de evaluare (eseu, experienta profesionala, activitati extra-curriculare etc.).
NOTA: In situatia in care scrisorile de recomandare nu se afla in dosarul pe care il evaluati, se vor acorda 0 puncte.
CC. Impresia generala asupra dosarului de candidatura: 0 - 5 puncte
Vor fi luate in considerare:
- logica si coerenta demersului de candidatura, exprimat in modul de alcatuire al dosarului de candidatura;
- corespondenta logica intre sectiunile dosarului de candidatura.
DD. Bonusuri: 0 - 20 de puncte
Alte burse de studiu in strainatate (sectiunea A, pg. 4, din formularul dosarului de candidatura):
- 2 puncte daca a beneficiat de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate;
- daca a beneficiat de mai mult de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate, se acorda cate 1 punct pentru fiecare bursa in plus fata de prima, dar nu mai mult de 5 puncte fata de cele 2 obtinute la pct. a;
Teste si atestate (sectiunea D, pg. 6, din formularul dosarului de candidatura): se puncteaza cu 1 punct fiecare certificat deja obtinut, daca este relevant/solicitat de universitatea/universitatile la care candidatul a aplicat/doreste sa aplice, dar nu mai mult de 5 puncte.
ATENTIE: aceste bonusuri se acorda DOAR candidatilor care nu sunt deja acceptati la o institutie de invatamant superior din strainatate si se acorda ALTERNATIV cu pct. 3 de mai jos.
Acceptarea la o institutie de invatamant superior din strainatate: se puncteaza cu 5 puncte candidatul care fie urmeaza in mod curent, fie este deja acceptat la o institutie de invatamant superior din strainatate. Acest bonus se acorda ALTERNATIV cu pct. 2 de mai sus.
Experienta profesionala:
3 puncte daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse pentru mai mult de un an de zile;
1 punct daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse accidental sau pentru mai putin de un an de zile.
Activitati extra-curriculare:
2 puncte daca are publicatii in reviste scolare, studentesti etc.;
5 puncte daca are publicatii de specialitate.
EE. Penalizari: 0 - 10 puncte
Situatii:
- dosarul de candidatura este completat neingrijit;
eseurile contin greseli gramaticale, de sintaxa sau cuvinte improprii limbii romane academice.
NOTA: Candidatul nu poate fi penalizat pentru aspectul neingrijit sau erorile din scrisorile de recomandare depuse.
Studii de masterat
-----------------------------------------------------
A. [sectiunea A "Informatii personale" nu are corespondenta in baremul de evaluare]
B. Studii: 0 - 20 de puncte Se calculeaza media pentru studiile efectuate de candidat, luandu-se in considerare mediile anuale ale studiilor de licenta si, acolo unde este cazul, a studiilor postuniversitare, cu o pondere de 70% in media finala si mediile obtinute la examenele de licenta si, acolo unde este cazul, la sustinerea dizertatiei/examenul final pentru studiile postuniversitare, cu o pondere de 30% in media finala. Se obtine o nota intre 1 si 10.
Nota obtinuta se inmulteste cu 2 si, dupa inmultire, se rotunjeste la cel mai apropiat intreg pentru a obtine punctajul corespunzator sectiunii B.
NOTA: pentru studiile de masterat nu se iau in considerare studiile preuniversitare ale candidatului.
C. Limbi straine: 0 - 5 puncte Se acorda un punctaj intre 0 si 5 puncte in functie de gradul de cunoastere a limbilor straine relevante pentru institutiile de invatamant superior pe care candidatul intentioneaza sa le urmeze. Se acorda:
- 5 puncte - candidatul are studii in respectiva limba straina, are certificat de traducator pentru respectiva limba straina sau aprecierea proprie a candidatului (calificativele 1 sau 2) este puternic sustinuta de alte dovezi in afara certificatelor (cum ar fi - activitate profesionala/extracurriculara in respectiva limba straina, publicatii in respectiva limba straina);
- 3 puncte - aprecierea proprie a candidatului (mai putin de calificativul 2) este sustinuta de certificate de absolvire a unor cursuri de limbi straine;
1 punct - candidatul isi apreciaza cunostintele de limbi straine cu calificativele 1 sau 2, fara sa prezinte certificate de absolvire a unor cursuri;
- 0 puncte - aprecierea proprie a candidatului este 3, 4 sau 5 pentru limbile straine relevante si nu exista in dosar nici un certificat de absolvire a unor cursuri de limbi straine.
NOTA: grila de punctaj este 1 - excelent, 2 - foarte bine, 3 - bine, 4 - mediu, 5 - cunostinte de baza. In cadrul CN 2004, unii candidati au inversat punctajele, considerand ca punctajul 5 este punctajul maxim. Nu este permis evaluatorilor sa "corecteze" aceasta eroare a candidatilor, aceasta neputand decat sa fie intuita.
D. [sectiunea D "Teste si atestate" nu are corespondenta in baremul de evaluare, informatiile din cadrul acestei sectiuni contand doar la bonusuri - a se vedea, mai jos, punctul DD]
E. Experienta profesionala: 0 - 20 puncte
Se acorda intre 0 si 15 puncte pentru experienta profesionala:
intre 10 si 15 puncte daca a avut responsabilitati manageriale, a coordonat oameni si resurse;
- intre 5 si 9 puncte daca responsabilitatile avute indica o evolutie in cariera;
- intre 1 si 4 puncte daca responsabilitatile avute indica o stagnare sau candidatul a schimbat frecvent tipurile de activitati.
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru activitate desfasurata in administratia publica:
- 5 puncte daca a avut/are calitatea de functionar public (conform Legii 188/1999);
- 3 puncte daca a avut/are calitatea de angajat contractual;
- 1 punct daca a fost intern/voluntar in administratia publica.
F. Activitati extra-profesionale/extra-curriculare: 0 - 15 puncte
Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru implicarea in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.:
- 7 puncte daca a cumulat cel putin 2 ani de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.;
- 5 puncte daca a cumulat cel putin 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc., cu pauze mai mici de 6 luni de zile intre diferitele activitati;
- 3 puncte daca cumulat cel putin 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc., cu pauze mai mari de 6 luni de zile intre diferitele activitati;
- 1 punct daca a fost implicat intamplator in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.
Se acorda intre 0 si 3 puncte pentru rol de coordonare de echipe/gestionare de resurse:
- 3 puncte daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau
resurse pentru mai mult de 6 luni de zile;
- 1 punct daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse accidental sau pentru mai putin de 6 luni de zile.
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru publicatii de specialitate:
- 5 puncte pentru carti publicate si articole aparute in reviste de specialitate (inclusiv in co-autorat);
- 3 puncte pentru cel putin o carte publicata (inclusiv in co-autorat);
- 1 punct pentru publicatii sporadice in reviste de specialitate (inclusiv in co-autorat).
G. [sectiunea G "Premii si distinctii obtinute, rezultate la concursuri sau olimpiade" nu are corespondenta in baremul de evaluare pentru studii de masterat, informatiile din cadrul acestei sectiuni contand doar la bonusuri - a se vedea, mai jos, punctul DD]
H. [sectiunea H "Optiuni ale candidatului" nu are corespondenta in baremul de evaluare; de asemenea, tabelul "Lista cu universitatile la care doriti sa candidati" nu are corespondenta in baremul de evaluare]
AA. Eseuri: 0 - 30 de puncte
- Eseu 1: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:
implinirile sunt rezultatul eforturilor proprii si nu exclusiv a unor conjuncturi externe (intre 0 si 2 puncte);
- implinirile au avut ca rezultat cresterea si dezvoltarea persoanei (dobandirea de noi competente, schimbari de atitudini, construirea unei noi viziuni despre viata) (intre 0 si 2 puncte).
- Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.
Eseu 2: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:
- reflecta o intelegere a rolului sectorului public (intre 0 si 1 punct);
- argumenteaza rolul sau in reforma sistemului public (intre 0 si 1 punct);
- reflecta argumentat hotararea de a urma o cariera in sectorul public (intre 0 si 2 puncte).
Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.
Eseuri: Se evalueaza modul in care eseul, corelat cu alte sectiuni ale dosarului de candidatura, reflecta aptitudinile existente ale candidatului:
in mare masura in mica masura nu sunt reflectate comunicare 2 puncte 1 punct 0 puncte
adaptabilitate 2 puncte 1 punct 0 puncte
multi-disciplinaritate 2 puncte 1 punct 0 puncte
gandire critica 2 puncte 1 punct 0 puncte
lucru in echipa 2 puncte 1 punct 0 puncte
capacitate 2 puncte 1 punct 0 puncte
de influentare
gestioneaza in 2 puncte 1 punct 0 puncte
mod eficient schimbarea
intelege si accepta 2 puncte 1 punct 0 puncte
diversitatea
BB. Scrisori de recomandare: 0 - 5 puncte
Se acorda intre 0 si 5 puncte in functie de reflectarea in scrisoarea de recomandare a aptitudinilor si competentelor care sunt reflectate si de alte sectiuni ale dosarului de evaluare (eseu, experienta profesionala, activitati extra-curriculare etc.). NOTA: In situatia in care scrisorile de recomandare nu se afla in dosarul pe care il evaluati, se vor acorda 0 puncte.
CC. Impresia generala asupra dosarului de candidatura: 0 - 5 puncte
Vor fi luate in considerare:
logica si coerenta demersului de candidatura, exprimat in modul de alcatuire al dosarului de candidatura;
corespondenta logica intre sectiunile dosarului de candidatura;
DD. Bonusuri: 0 - 13 puncte
Alte burse de studiu in strainatate (sectiunea A, pg. 4, din formularul dosarului de candidatura):
2 puncte daca a beneficiat de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate;
daca a beneficiat de mai mult de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate, se acorda cate 1 punct pentru fiecare bursa in plus fata de prima, dar nu mai mult de 5 puncte fata de cele 2 obtinute la pct. a.
Teste si atestate (sectiunea D, pg. 6, din formularul dosarului de candidatura): se puncteaza cu 1 punct fiecare certificat deja obtinut, daca este relevant/solicitat de universitatea/universitatile la care candidatul a aplicat/doreste sa aplice, dar nu mai mult de 5 puncte. ATENTIE: aceste bonusuri se acorda DOAR candidatilor care nu sunt deja acceptati la o institutie de invatamant superior din strainatate si se acorda ALTERNATIV cu pct. 3 de mai jos;
Acceptarea la o institutie de invatamant superior din strainatate: se puncteaza cu 5 puncte candidatul care fie urmeaza in mod curent, fie este deja acceptat la o institutie de invatamant superior din strainatate. Acest bonus se acorda ALTERNATIV cu pct. 2 de mai sus;
Obtinerea de premii si distinctii, rezultate la concursuri sau olimpiade se puncteaza cu 1 punct, daca au fost primite la concursuri de nivel national sau international (nu se acorda in situatia in care candidatul doar a participat la asemenea activitati).
EE. Penalizari: 0 - 10 puncte Situatii:
dosarul de candidatura este completat neingrijit;
eseurile contin greseli gramaticale, de sintaxa sau cuvinte improprii limbii romane academice.
NOTA: Candidatul nu poate fi penalizat pentru aspectul neingrijit sau erorile din scrisorile de recomandare depuse.
Studii de doctorat
-----------------------------------------------------
A. [sectiunea A "Informatii personale" nu are corespondenta in baremul de evaluare]
B. Studii: 0 - 25 puncte
Se calculeaza media pentru studiile efectuate de candidat, luandu-se in considerare mediile anuale ale studiilor de licenta si, acolo unde este cazul, a studiilor postuniversitare, cu o pondere de 70% in media finala si mediile obtinute la examenele de licenta si, acolo unde este cazul, la sustinerea dizertatiei/examenul final pentru studiile postuniversitare, cu o pondere de 30% in media finala. Se obtine o nota intre 1 si 10. Nota obtinuta se inmulteste cu 2 si, dupa inmultire, se rotunjeste la cel mai apropiat intreg.
NOTA: pentru studiile de doctorat nu se iau in considerare studiile preuniversitare ale candidatului.
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru relevanta temei tezei de doctorat pentru prioritatile reformei sistemului public din Romania.
C. Limbi straine: 0 - 5 puncte
Se acorda un punctaj intre 0 si 5 puncte in functie de gradul de cunoastere a limbilor straine relevante pentru institutiile de invatamant superior pe care candidatul intentioneaza sa le urmeze. Se acorda:
5 puncte - candidatul are studii in respectiva limba straina, are certificat de traducator pentru respectiva limba straina sau aprecierea proprie a candidatului (calificativele 1 sau 2) este puternic sustinuta de alte dovezi in afara certificatelor (cum ar fi - activitate profesionala/extracurriculara in respectiva limba straina, publicatii in respectiva limba straina);
3 puncte - aprecierea proprie a candidatului (mai putin de calificativul 2) este sustinuta de certificate de absolvire a unor cursuri de limbi straine;
1 punct - candidatul isi apreciaza cunostintele de limbi straine cu calificativele 1 sau 2, fara sa prezinte certificate de absolvire a unor cursuri;
0 puncte - aprecierea proprie a candidatului este 3, 4 sau 5 pentru limbile straine relevante si nu exista in dosar nici un certificat de absolvire a unor cursuri de limbi straine.
NOTA: grila de punctaj este 1 - excelent, 2 - foarte bine, 3 - bine, 4 - mediu, 5 - cunostinte de baza. In cadrul CN 2004, unii candidati au inversat punctajele, considerand ca punctajul 5 este punctajul maxim. Nu este permis evaluatorilor sa "corecteze" aceasta eroare a candidatilor, aceasta neputand decat sa fie intuita.
D. [sectiunea D "Teste si atestate" nu are corespondenta in baremul de evaluare pentru doctorat]
E. Experienta profesionala: 0 - 20 de puncte
Se acorda intre 0 si 15 puncte pentru experienta profesionala:
intre 10 si 15 puncte daca a avut responsabilitati manageriale, a coordonat oameni si resurse;
intre 5 si 9 puncte daca responsabilitatile avute indica o evolutie in cariera;
intre 1 si 4 puncte daca responsabilitatile avute indica o stagnare sau candidatul a schimbat frecvent tipurile de activitati.
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru activitate desfasurata in administratia publica:
5 puncte daca a avut/are calitatea de functionar public (conform Legii 188/1999);
3 puncte daca a avut/are calitatea de angajat contractual;
1 punct daca a fost intern/voluntar in administratia publica.
F. Activitati extra-profesionale/extra-curriculare: 0 - 10 puncte
Se acorda intre 0 si 3 puncte pentru implicarea in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.:
3 puncte daca a cumulat mai mult de 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.;
2 puncte daca a cumulat intre 3 luni si 1 an de implicare in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.;
1 punct daca a fost implicat intamplator in activitati de voluntariat, participare in proiecte, cluburi, cercuri, echipe sportive etc.
Se acorda intre 0 si 2 puncte pentru rol de coordonare de echipe/gestionare de resurse:
2 puncte daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse pentru mai mult de 6 luni de zile;
1 punct daca a avut experienta manageriala, a coordonat oameni sau resurse accidental sau pentru mai putin de 6 luni de zile.
Se acorda intre 0 si 5 puncte pentru publicatii de specialitate:
5 puncte pentru carti publicate si articole aparute in reviste de specialitate (inclusiv in co-autorat);
3 puncte pentru cel putin o carte publicata (inclusiv in co-autorat);
1 punct pentru publicatii sporadice in reviste de specialitate (inclusiv in co-autorat).
G. [sectiunea G "Premii si distinctii obtinute, rezultate la concursuri sau olimpiade" nu are corespondenta in baremul de evaluare pentru studii de doctorat, informatiile din cadrul acestei sectiuni contand doar la bonusuri - a se vedea, mai jos, punctul DD]
H. [sectiunea H "Optiuni ale candidatului" nu are corespondenta in baremul de evaluare; de asemenea, tabelul "Lista cu universitatile la care doriti sa candidati" nu are corespondenta in baremul de evaluare]
AA. Eseuri: 0 - 30 de puncte Eseu 1: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:
implinirile sunt rezultatul eforturilor proprii si nu exclusiv a unor conjuncturi externe (intre 0 si 2 puncte);
implinirile au avut ca rezultat cresterea si dezvoltarea persoanei (dobandirea de noi competente, schimbari de atitudini, construirea unei noi viziuni despre viata) (intre 0 si 2 puncte).
Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului.
Eseu 2: Se acorda intre 0 si 7 puncte pentru impresia de ansamblu asupra eseului. Punctajul maxim poate fi acordat doar daca:
reflecta o intelegere a rolului sectorului public (intre 0 si 1 punct);
argumenteaza rolul sau in reforma sistemului public (intre 0 si 1 punct);
reflecta argumentat hotararea de a urma o cariera in sectorul public (intre 0 si 2 puncte).
Intre 0 si 3 puncte sunt acordate de evaluator in functie de aprecierea proprie asupra eseului. Eseuri: Se evalueaza modul in care eseul, corelat cu alte sectiuni ale dosarului de candidatura, reflecta aptitudinile existente ale candidatului: in mare masura in mica masura nu sunt reflectate in eseu
comunicare 2 puncte 1 punct 0 puncte
adaptabilitate 2 puncte 1 punct 0 puncte
multi-disciplinaritate 2 puncte 1 punct 0 puncte
gandire critica 2 puncte 1 punct 0 puncte
lucru in echipa 2 puncte 1 punct 0 puncte
capacitate de influentare 2 puncte 1 punct 0 puncte
gestioneaza in mod eficient schimbarea 2 puncte 1 punct 0 puncte
intelege si accepta diversitatea 2 puncte 1 punct 0 puncte
BB. Scrisori de recomandare: 0 - 5 puncte
Se acorda intre 0 si 5 puncte in functie de reflectarea in scrisoarea de recomandare a aptitudinilor si competentelor care sunt reflectate si de alte sectiuni ale dosarului de evaluare (eseu, experienta profesionala, activitati extra-curriculare etc.).
NOTA: In situatia in care scrisorile de recomandare nu se afla in dosarul pe care il evaluati, se vor acorda 0 puncte.
CC. Impresia generala asupra dosarului de candidatura: 0 - 5 puncte
Vor fi luate in considerare:
logica si coerenta demersului de candidatura, exprimat in modul de alcatuire al dosarului de candidatura;
corespondenta logica intre sectiunile dosarului de candidatura.
DD. Bonusuri: 0 - 8 puncte
Alte burse de studiu in strainatate (sectiunea A, pg. 4, din formularul dosarului de candidatura):
a) 2 puncte daca a beneficiat de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate;
b) daca a beneficiat de mai mult de o bursa de studiu sau de cercetare in strainatate, se acorda cate 1 punct pentru fiecare bursa in plus fata de prima, dar nu mai mult de 5 puncte fata de cele 2 obtinute la pct. a.
Obtinerea de premii si distinctii, rezultate la concursuri sau olimpiade se puncteaza cu 1 punct, daca au fost primite la concursuri de nivel national sau international (nu se acorda in situatia in care candidatul doar a participat la asemenea activitati).
EE. Penalizari: 0 - 10 puncte
Situatii:
dosarul de candidatura este completat neingrijit;
eseurile contin greseli gramaticale, de sintaxa sau cuvinte improprii limbii romane academice.
NOTA: Candidatul nu poate fi penalizat pentru aspectul neingrijit sau erorile din scrisorile de recomandare depuse.

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Confidential
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2022-01-23 00:00:00 - 2022-02-07 00:00:00