studentie.ro  » postuniversitar » burse nationale » BURSA SPECIALA "GUVERNUL ROMANIEI" - PROCEDURA DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR

BURSA SPECIALA "GUVERNUL ROMANIEI" - PROCEDURA DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR

Publicat: 07 Aug 2006 | Vizualizari: 1332

Art. 1. Candidatii pot depune contestatii privind rezultatul evaluarii dosarelor de candidatura depuse pentru Concursul National pentru acordarea bursei speciale Guvernul Romaniei, anul II (CN 2005) n termen de trei zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta publica a punctajelor. Art. 2. Candidatii sunt obligati sa depuna contestatiile n conformitate cu formatul publicat pe pagina oficiala de internet a programului, www.burseguvern.ro, si sa fie semnate olograf. Contestatarul are obligatia sa justifice n scris solicitarea sa. Art. 3. Contestatiile se inregistreaza la secretariatul Comisiei, intre orele 9.00 - 17.00, la adresa: Ministerul Educatiei si Cercetarii Oficiul National pentru Burse de Studiu in Strainatate Registratura "Bursa Speciala Guvernul Romaniei" Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 5, 010176 Bucuresti, sector 1 Art. 4. Contestatiile pot fi depuse personal, prin curier sau transmise prin fax la numerele de fax (+40) (21) 310.19.05 sau (+40) (21) 313.13.97. Nu sunt acceptate contestatiile trimise prin posta. O contestatie se inregistreaza cu data primirii ei de catre persoanele desemnate de catre Secretariatul Comisiei pentru Bursa Speciala "Guvernul Romaniei". Art. 5. La expirarea termenului limita de depunere a contestatiilor, Secretariatul Comisiei pentru Bursa Speciala "Guvernul Romaniei" va trimite imediat Unitatii de Implementare a Proiectului pe baza unui Proces Verbal toate contestatiile inregistrate. Art. 6. Dupa primirea contestatiilor, Unitatea de Implementare a Proiectului va verifica daca elementele de forma ale fiecarei contestatii sunt indeplinite cumulativ, astfel: - daca este depusa pana la data limita anuntata public; - daca este adresata Comisiei pentru Bursa Speciala "Guvernul Romaniei"; - daca vizeaza un dosar de candidatura depus si evaluat; - daca este redactata si semnata de catre candidat sau de o persoana imputernicita de acesta; - daca contine justificarea solicitarii; - daca respecta formatul publicat. Art. 7. In cazul in care o contestatie nu indeplineste conditiile prevazute la articolul 6, cu aprobarea Comisiei, Unitatea de Implementare a Proiectului va respinge contestatia si, in termenele stabilite, va comunica contestatarului rezolutia Comisiei. Art. 8. Daca elementele formale sunt respectate, dosarele de candidatura in legatura cu care sunt formulate contestatiile sunt reanalizate de catre alti doi evaluatori decat cei ce au evaluat initial. Repartizarea dosarelor catre evaluatori pentru reevaluare in urma contestatiilor se realizeaza de catre Unitatea de Implementare a Proiectului printr-un sistem de alocare aleatoare. Art. 9. Contestatiile privind punctajele acordate in urma evaluarii, vor fi respinse daca in baza reevaluarii dosarelor de candidatura punctajul initial nu se modifica cu mai mult de 10 puncte. In caz contrar, dosarele de candidatura vor primi punctajul rezultat in urma reevaluarii. Art. 10. In conformitate cu rezultatele contestatiilor aprobate de Comisie, Unitatea de Implementare a Proiectului va modifica lista candidatilor admisi la etapa a doua a CN 2005, interviul. Art. 11. Comisia mandateaza Unitatea de Implementare a Proiectului sa comunice candidatilor care au depus contestatii, in termen de 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea contestatiilor, raspunsul privind evaluarea contestatiei depuse. De preferinta, comunicarea se va face in format electronic, in cazul in care se impune comunicarea prin posta, se va lua in considerare data de inregistrare a scrisorii.

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: S.C. SANADOR S.R.L.
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2022-01-18 00:00:00 - 2022-02-04 00:00:00