BURSELE ERASMUS - CUM SE CANDIDEAZA?
calendar_month 25 Aug 2006, 00:00
Carta Universitara Erasmus (EUC- ERASMUS UNIVERSITY CHARTER)ncepnd cu anul academic 2003/2004, EUC este noua forma a Contractului Institutional. Aceasta schimbare s-a produs pentru a face fata cerintelor provenite din descentralizarea activitatii OM (Organizarea Mobilitatilor) si pentru a simplifica administrarea programului. EUC se depune la Comisia Europeana pentru aprobare. Aceasta Carta reprezinta cadrul general al tuturor activitatilor de cooperare europeana desfasurate n cadrul programului ERASMUS, oferind universitatii dreptul de a participa n program o data ce este aprobata. Dupa aprobare, universitatea are dreptul de a candida la A.N.P.C.D.E.F.P. n vederea obtinerii de fonduri pentru actiuni descentralizate (SM, TS, OM, ECTS) si la Comisia Europeana, pentru activitati centralizate (CD - Curriculum Development Projects, IP - Intensive Programmes).Daca este aprobata, EUC este valabila pe toata perioada programului Socrates II, pna la sfrsitul anului academic 2006/2007. Aceasta poate fi totusi retrasa n cazul n care universitatea nu-si ndeplineste obligatiile stabilite, de exemplu: neraportarea folosirii granturilor sau violarea principiilor Cartei. n cazul n care universitatile au aprobata Carta doar pentru un singur an academic, o noua candidatura trebuie depusa. Candidatura pentru o EUC poate fi depusa de catre toate tipurile de institutii de nvatamnt superior eligibile pentru Erasmus din tarile participante la program. EUC trebuie trimisa la SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office (TAO) - Biroul de Asistenta Tehnica (BAT). n prealabil, universitatea trebuie sa depuna candidatura on-line. Lista universitatilor carora li s-a aprobat EUC va fi publicata pe serverul Europa si pe pagina web a TAO: www.socleoyouth.be Formularul de candidatura include asa-numita „declaratie de politica europeana" (EPS - European Policy Statement) si acopera toate activitatile de cooperare europeana pe care le propune institutia respectiva. El este trimis n numele universitatii si nu al facultatilor sau departamentelor. Datele privind activitatile facultatilor sunt centralizate de coordonatorul ERASMUS n aceeasi candidatura. Trimiterea mai multor candidaturi diferite din partea aceleiasi universitati atrage dupa sine respingerea tuturor acestora. Formularul de candidatura trebuie trimis la TAO n doua exemplare tiparite, plus o discheta. Un al treilea exemplar se trimite la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare n Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Toate cele trei exemplare trebuie sa fie semnate de catre Rector si stampilate n original. Nerespectarea acestei conditii este un motiv de respingere a candidaturii. Formularele de candidatura pot fi obtinute de la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare n Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (din momentul n care aceasta le primeste de la TAO) sau de pe pagina web a TAO.Instructiuni detaliate privind modul n care se completeaza formularele sunt incluse n formularul nsusi. Al doilea pas este ncheierea de acorduri de colaborare cu universitatile partenere. Aceste acorduri pot fi anuale sau multianuale (maximum 3 ani), bilaterale sau multilaterale, mono- sau pluridisciplinare. Acordurile sunt semnate de Rectorii institutiilor partenere si reprezinta, n primul rnd, angajamentul oficial al acestora de a coopera n cadrul programului ERASMUS. n al doilea rnd, ele definesc activitatile n care se doreste cooperarea si precizeaza cteva date preliminare (numarul de studenti si profesori ce vor participa la mobilitati, domeniul de studiu, nivelul de studiu, etc.), ce vor fi incluse apoi n formularul de candidatura.Asistenta tehnica si consiliere pot fi obtinute de la Departamentul ERASMUS - Agentia Nationala pentru Programe Comunitare n Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.