BURSELE ERASMUS - DECLARATIA DE POLITICA EUROPEANA (EPS- EUROPEAN POLICY STATEMENT)
calendar_month 25 Aug 2006, 00:00
n EPS, universitatea si descrie planul general de dezvoltare institutionala strategica pe termen mediu si si stabileste strategia pe termen scurt si mediu pentru cooperare europeana. Declaratia de politica europeana functioneaza ca punct de referinta pentru evaluarea consistentei strategiei globale a activitatilor propuse pentru finantare, ca si a coerentei ntre activitatile nsesi. EPS cuprinde, de asemenea, politica institutiei privind masurile de asigurare a recunoasterii academice a perioadelor de studii efectuate n cadrul programului ERASMUS, a implementarii procesului Bologna, asigurarea egalitatii sanselor n functie de: sex, rasa, etnie, arii de studiu, nevoi speciale sau alte aspecte deosebite.Tipurile de activitati pentru care se poate solicita finantare n cadrul acestei Actiuni sunt urmatoarele: 1: Proiecte pentru dezvoltarea de curriculum (CD - Curriculum Development Projects)("Noile" proiecte CD)Anual se finanteaza un numar mic de proiecte, finantarea fiind de aproximativ 50.000 EURO-an-proiect (n functie de durata si tipul proiectului, fondurile solicitate etc.)Ele pot fi:- Proiecte multianuale:doi ani: proiecte MOD (European Modules)trei ani: proiecte PROG (curriculum development programmes) - Proiecte de diseminare (DISS - Dissemination Projects ). Aceste proiecte care au fost initial o sub-actiune separata, acum sunt parte integranta a proiectelor CD.