ERASMUS - REGULI GENERALE DE PROCEDURA PENTRU MOBILITATI STUDENTESTI
calendar_month 25 Aug 2006, 00:00
•n cadrul Programului SOCRATES/ERASMUS sunt posibile urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:- ntre doua state membre ale UE;- ntre o tara cu statut de asociat la UE si un stat membru al UE;•Mobilitatile ntre doua state cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile;•Pot participa la programul ERASMUS studentii care au absolvit primul an de studiu;•Studentii ERASMUS sunt scutiti de plata taxelor de studii la universitatea gazda•Creditele academice obtinute n urma mobilitatilor sunt recunoscute de catre universitatile din care provin studentii;•Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu n strainatate;•Durata studiilor n strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi n programul de mobilitate este de minimum 3 luni si de maximum 12 luni. Pentru perioade de studiu mai mari de 3 luni pot fi prevazute si stagii de practica, n continuarea perioadei de studii;•Un student poate fi selectat pentru o bursa ERASMUS o singura data n cadrul unui ciclu de studii (universitar + postuniversitar), pentru o perioada de maximum un an universitar;•Institutiile implicate n schimbul de studenti trebuie sa convina, cu fiecare student n parte, asupra unui program de studiu bine determinat (n vederea asigurarii recunoasterii academice a studiilor efectuate), naintea nceperii perioadei de mobilitate;•La sfrsitul fiecarei perioade de studiu n strainatate studentii trebuie sa solicite institutiei gazda atestarea realizarii programului convenit, ca si o foaie matricola cu rezultatele obtinute;•n cazul n care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune supune spre aprobare A.N.P.C.D.E.F.P.•Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa n contract, de alte burse sau alocatii, de orice natura, prin alte programe comunitare ale UE;•Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).Procesul de selectie a studentilor este realizat de catre universitati, pe baza unor criterii, proceduri si termene stabilite la nivelul fiecarei institutii de nvatamnt superior. n acest proces universitatile vor tine cont de criteriile si procedurile stabilite de Consiliul National pentru Programe Comunitare n Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Conditiile pentru participarea studentilor la selectie trebuie anuntate din timp la avizierele ERASMUS, pentru asigurarea deplinei transparente. Cuantumul granturilor ERASMUS este stabilit de universitati, tinnd cont de Planul National de Actiune anual si nu poate depasi 500 EURO/luna.Universitatea de origine va ncheia cu fiecare student ERASMUS un contract n care se vor stipula: nivelul grantului, durata mobilitatii, programul de studii (learning agreement), carta studentului ERASMUS, obligatia studentului de a realiza integral programul de studii stabilit (fapt care va fi certificat de catre institutia gazda). In Contract se va mentiona explicit ca nendeplinirea de catre student a obligatiilor contractuale va atrage obligatia de rambursare a bursei.Contractul dintre student si universitate va fi n mod obligatoriu semnat de ambele parti (din partea universitatii, de catre Rector).