GRANTURILE DE MOBILITATE PENTRU STUDENTI ERASMUS
7/7552
calendar_month 19 Feb 2008, 00:00
Intrucat finantarea acordata in cadrul programului ERASMUS Actiunea 2 de catre Comisia Europeana acopera doar partial costurile aferente mobilitatii, ea trebuie suplimentata prin alte contributii.
Finantarea complementara poate fi obtinuta dintr-o varietate de surse, din interiorul sau exteriorul universitatii, din surse nationale sau regionale, publice sau private.

Grantul alocat lunar studentilor este calculat in functie de bugetul total ERASMUS disponibil la nivel national si de numarul studentilor selectionati pe baza deciziei universitatilor; el nu poate acoperi decat o mica parte din cheltuielile de transport si de subzistenta (cazare, masa, taxe de folosire a unor facilitati in cadrul universitatilor gazda,etc.).

Statutul de "bursier ERASMUS" excepteaza insa pe beneficiarii de mobilitati de plata taxelor de curs. Dar asigurarea tuturor cheltuielilor directe implicate de desfasurarea unei perioade de studiu intr-o universitate gazda reclama cu necesitate suplimentarea grantului ERASMUS . Suplimentarea poate proveni din resursele proprii ale beneficiarului, prin contributia propriei universitati, de la alti sponsori (intreprinderi, institutii din tara si din strainatate) sau prin cumul al mai multor surse.

Consiliul National pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (care in Romania reprezinta un organism de coordonare a implementarii programului) a recomandat tuturor universitatilor participante sa considere asigurarea conditiilor financiare ale studentilor pe perioada studiilor la un nivel decent drept o cerinta esentiala a unei bune organizari a mobilitatilor. S-a recomandat de asemenea punctelor de contact ERASMUS dezvoltarea unui sistem de "atragere de fonduri" din partea potentialilor sponsori locali (intreprinderi, banci, firme) care pot fi co-interesati in desfasurarea cu bune rezultate a mobilitatilor unora dintre studenti.

Pe de alta parte, statutul de student ERASMUS nu presupune in mod obligatoriu acordarea unui grant. O parte din studentii selectati pot sa isi acopere integral din surse complementare de finantare cheltuielile implicate de perioada de studiu in strainatate. Ei beneficiaza insa de toate celelalte drepturi ale unui student ERASMUS (exceptarea platii taxelor de studiu la universitatea-gazda, recunoasterea perioadei de studiu in strainatate, etc.) Acesti studenti sunt desemnati in terminologia formala a Actiunii :"zero-grant ERASMUS students".

Reguli generale de procedura pentru mobilitati studentesti ERASMUS
a In cadrul Programului LLP/ERASMUS sunt posibile urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:
- Intre doua state membre ale UE;
- Intre o tara cu statut de asociat la UE si un stat membru al UE;
a Mobilitatile intre doua state cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile;
a Pot participa la programul ERASMUS studentii care au absolvit primul an de studiu;
a Studentii ERASMUS sunt scutiti de plata taxelor de studii la universitatea gazda
a Creditele academice obtinute in urma mobilitatilor sunt recunoscute de catre universitatile din care provin studentii;
a Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu in strainatate;
a Durata studiilor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate este de minimum 3 luni si de maximum 12 luni. Pentru perioade de studiu mai mari de 3 luni pot fi prevazute si stagii de practica, in continuarea perioadei de studii;
a Un student poate fi selectat pentru o bursa ERASMUS o singura data in cadrul unui ciclu de studii (universitar + postuniversitar), pentru o perioada de maximum un an universitar;
a Institutiile implicate in schimbul de studenti trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de studiu bine determinat (in vederea asigurarii recunoasterii academice a studiilor efectuate), inaintea inceperii perioadei de mobilitate;
a La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate studentii trebuie sa solicite institutiei gazda atestarea realizarii programului convenit, ca si o foaie matricola cu rezultatele obtinute;
a In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune supune spre aprobare A.N.P.C.D.E.F.P.
a Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte burse sau alocatii, de orice natura, prin alte programe comunitare ale UE;
a Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).