La intoarcerea in tara
1/16457
calendar_month 28 Apr 2010, 00:00
La finalul stagiului ERASMUS, va veti prezenta la Biroul Relatii Internationale sau ERASMUS al universitatii gazda pentru a vi se completa data incheierii stagiului pe certificatul de final de stagiu, acelasi cu cel trimis initial (Formularul 1), pe care solicitati sa il trimita prin fax la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS).


In cazul in care nu vi se va elibera foaia matricola cu rezultatele obtinute (note si credite) la universitatea gazda, solicitati Biroului Relatii Internationale sau ERASMUS sa va completeze si sa semneze Transcript of Records (Formularul 5) cu rezultatele obtinute.

In termen de 5 zile de la intoarcerea in tara, veti depune la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) urmatoarele documente confirmand perioada de studii in strainatate, in original:

a) contractul de studii Learning Agreement (si eventualele modificari aduse acestuia, adica foaia Changes)semnat(e) de coordonatorul departamental si coordonatorul institutional din universitatea gazda;
b) situatia scolara (note si credite obtinute), alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator a activitatii desfasurate de catre doctorand/masterand) sau Transcript of Records;
c) certificatul de confirmare a inmatricularii la universitatea gazda si de incheiere a stagiului (Formularul 1), semnat de universitatea gazda (de la Facultate sau de la Relatii Internationale), respectand perioada angajata prin Contractul Financiar incheiat intre dv. si Universitatea din Bucuresti.
d) biletele de calatorie (inclusiv tichetele de imbarcare);
e) chitantele de cazare / contract de inchiriere;
f) un raport asupra activitatii desfasurate pe perioada de studii (Anexa C la Contractul Financiar - chestionar);
g) declaratie pe propria raspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinantare/sponsorizare).