LANSAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSEI DE STUDII POSTUNIVERSITARE 'THEODOR AMAN'
3/3134
calendar_month 04 Iul 2007, 00:00
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin Centrul National pentru Burse de Studii in Strainatate (CNBSS) anunta lansarea concursului national pentru acordarea bursei de studii postuniversitare `Theodor Aman` in domeniul artelor plastice, pentru anul universitar 2007-2008.

Bursa se adreseaza absolventilor de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta, de masterat sau studii aprofundate sau studentilor la programele de master/cursantilor la studii aprofundate, doctoranzilor la institutii de invatamant superior organizatoare de scoli doctorale din Romania/doctorilor in arte plastice, artistilor consacrati, cadrelor didactice titulare la institutii de invatamant superior de stat sau particular acreditate, din reteaua Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, membrilor Uniunii Artistilor Plastici.


Pot aplica persoanele care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: sunt cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania, provin din institutii de invatamant universitar de profil din Romania, unosc cel putin o limba de circulatie internationala si fac dovada acceptarii la studii postuniversitare din partea unor institutii de invatamant superior din strainatate. Pentru obtinerea acceptului candidatii fac demersuri personale, direct la institutiile din strainatate, prin trimiterea unei scrisori de intentie in care isi exprima dorinta de a studia, solicitand un acord de primire la studii. Participarea la concursul national are ca scop obtinerea unei finantari pentru efectuarea stagiului de studii postuniversitare in strainatate la care au fost acceptati.

Cuantumul bursei se stabileste anual, in functie de tara pentru care a fost obtinuta bursa si in functie de cheltuielile estimate, in limita bugetului aprobat. Bursa este destinata asigurarii cheltuielilor de intretinere in perioada stagiului de studii in strainatate (hrana, cazare, transport international, viza de intrare in tara respectiva daca e cazul, procurarii de carti si rechizite, si, eventual, platii unor taxe scolare).

Detalii despre componenta dosarului de inscriere la concurs, precum si alte informatii utile se gasesc pe site-ul CNBSS, http://www.roburse.ro/. Dosarul de candidatura complet se depune sau se transmite cu confirmare de primire la Registratura MECT din strada Spiru Haret, nr. 10, sect. 1, Bucuresti, pana la data de 27 iulie 2007 (data postei).