REGULI GENERALE DE PROCEDURA PENTRU MOBILITATILE ERASMUS ALE CADRELOR DIDACTICE
calendar_month 25 Aug 2006, 00:00
Finantarea acordata de catre Comisia Europeana prin intermediul contractului dintre universitate si Agentia Nationala pentru Programe Comunitare n Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale va fi utilizata pentru implementarea programului SOCRATES, ERASMUS Actiunea 2 (granturi de mobilitate pentru cadrele didactice ERASMUS), cu respectarea urmatoarelor conditii: •Mobilitatea cadrelor didactice trebuie sa se realizeze catre sau dinspre institutii partenere eligibile, din alte tari dect cea a Beneficiarului; •n cadrul Programului SOCRATES/ERASMUS sunt permise urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:•ntre doua state membre ale UE;•ntre o "tara asociata" la programul Socrates si un stat membru al UE;Mobilitatile ntre doua state ambele cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile. •Institutiile implicate n schimbul de personal didactic universitar trebuie sa fi ncheiat n prealabil un acord bilateral cu fiecare dintre institutiile partenere, care sa specifice att numarul cadrelor didactice care se vor deplasa, ct si numarul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat;•Institutiile implicate n schimbul de personal didactic universitar trebuie sa cada de acord, cu fiecare cadru didactic n parte, asupra unui program de predare bine determinat, nainte de plecarea n strainatate a acestuia. La sfrsitul fiecarei perioade de predare, institutia gazda trebuie sa furnizeze cadrului didactic si institutiei sale de origine un certificat care sa ateste ca programul convenit a fost realizat; •n cazul n care cadrul didactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze n totalitate fondurile primite ca bursa de mobilitate ERASMUS; Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune aprobarii A.N.P.C.D.E.F.P.;•Conditiile de acordare a granturilor nu prevad plata unor taxe legate de desfasurarea programului de mobilitati n institutia gazda. Universitatea gazda poate solicita totusi beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale si facilitati diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) n conditii identice celor aplicate cadrelor didactice locale. •Cadrul didactic beneficiar al grantului de mobilitate TS trebuie sa fie angajat permanent al institutiei de origine;•Grantul acordat cadrului didactic nu urmareste sa acopere n totalitate costurile de deplasare, subzistenta, etc. la universitatea partenera, ci doar o parte a acestora;•Grantul maxim este de 800 euro pe saptamana, el neputnd depasi 5000 euro pentru un an academic;