Stagiul ERASMUS in strainatate
1/16454
calendar_month 28 Apr 2010, 00:00
Dupa ce ati participat la selectia organizata in facultate si va regasiti pe lista studentilor admisi, trebuie sa parcurgeti urmatoarele etape:

INFORMATII DESPRE UNIVERSITATEA GAZDA:
Accesati diversele informatii despre universitatea gazda pe site-ul universitatii respective sau la www.unibuc.ro, la rubrica ERASMUS, respectiv:
Adresa postala a Biroului de Relatii Internationale / ERASMUS, numere de telefon si fax, persoana de contact ERASMUS;
Durata anului academic (semestre si sesiuni de examene);
Existenta unor formulare de inscriere si/sau cazare, termene limita de primire a formularelor si eventual de inscriere on-line. Daca la universitatea respectiva exista inscriere on-line pentru studentii ERASMUS (exchange students sau incoming students), inscrieti-va imediat;
Cursuri oferite de facultatea respectiva si numarul de credite aferent;
Contactati direct (prin mail sau telefon) universitatea gazda (facultatea respectiva si Biroul ERASMUS) pentru a obtine si alte informatii utile. Solicitati-le detalii privind cazarea. In cazul in care pe site-ul universitatii gazda gasiti formulare de cazare, completati-le si trimiteti-le de urgenta la adresa indicata.

OFERTA DE CURSURI:
Stabiliti cursurile pe care le veti urma acolo, cu ajutorul responsabilului ERASMUS din facultate si al profesorului(lor) care au incheiat acordul de colaborare cu universitatea gazda. Acestea trebuie sa corespunda – in general – cursurilor pe care le urmati aici. In acest mod, se asigura si o deplina recunoastere a stagiului. Cursurile alese trebuie sa insumeze un numar minim de credite, astfel: pentru un sejur de 3 luni - minim 20 ECTS, pentru 1 semestru – 30 ECTS si pentru un an academic – 60 ECTS.

FORMULARE:
Completati formularul ECTS - Learning Agreement al Universitatii din Bucuresti, in 3 exemplare originale (conform modelului afisat la panoul alaturat Biroului pentru Programe Comunitare /ERASMUS), precum si pe cel al universitatii gazda, daca acesta exista pe site-ul universitatii gazda. Formularele ECTS vor fi semnate de Decan.
- solicitati, prin intermediul Responsabilului ERASMUS din facultate, declaratia de recunoastere a cursurilor alese (semnata de Decan), care va asigura recunoasterea integrala a rezultatelor obtinute in cadrul stagiului ERASMUS.

Toate consecintele institutionale (recunoasterea examenelor si creditelor, promovare) deriva din documentul numit Learning Agreement, semnat de responsabilii la nivel de facultate si de universitate. El nu este o simpla formalitate, ci reprezinta un contract de studii, fiind actul care reglementeaza calatoria dv. de studiu.

DEPUNEREA DOSARULUI ERASMUS (TERMEN LIMITA – 31 MAI, pt. ambele semestre):
Depuneti la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) din Universitate (Rectorat, et. II, cam. 301, tel 307.73.23 sau 307.73.24, intcoop@unibuc.ro), de luni pana joi, intre 11.00 si 13.00, urmatoarele:
- formularele ECTS, semnate de Decan, in 3 exemplare,
- declaratia de recunoastere a Decanului,
- situatia scolara a anilor precedenti,
- o traducere (nelegalizata) a situatiei scolare,
- CV (intr-o limba straina),
- o scrisoare de intentie (intr-o limba straina),
- atestat de cunostinta a unei limbi straine (sau o recomandare din partea unui profesor),
- copie dupa buletinul sau cartea de identitate.