ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA - UNIVERSITATEA DE VEST
calendar_month 19 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Timisoara
Universitatea: Universitatea de Vest
Facultatea: de Matematica si Informatica
Contact: Bd. C. Coposu, nr. 4
Telefon: 0256/59.21.55

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Inscrierea candidatilor se va face in perioadele: 7 - 11 iulie 2008, 14 - 16 iulie 2008, respectiv 15 - 19 septembrie 2008.
Admiterea la doctorat , pentru anul univ. 2008 / 2009 va avea loc in 17 iulie 2008, respectiv in 22 septembrie 2008, ora 8.00, dupa cum urmeaza:
- domeniul Matematica, sala 128,
- domeniul Informatica, sala 050A.

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


a. fisa de inscriere a candidatului ;
b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;
c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;
d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;
e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata) ;
g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie) ;
h. certificatul de competenta lingvistica ;
i. curriculum vitae ;
j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE


Concursul de admitere va consta din:
- Dezvoltarea unei teme din tematicele conducatorilor de doctorat, teme propuse de comisie;
- Interviu care va contine:
- realizari si preocupari ale candidatului;
- prezentarea unui proiect posibil de studiu conform cu domeniul de interes.

Numarul de locuri este urmatorul:
Matematica: 6 locuri la zi finantate de la buget (din care 1 cu bursa), 4 locuri la zi cu taxa, 6 locuri la ff cu taxa.
Informatica: 5 locuri la zi finantate de la buget, 4 locuri la zi cu taxa, 6 locuri la ff cu taxa.

Vezi si : taxe de scolarizare doctorat