studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI STIINTE ALE COMUNICARII - UNIVERSITATEA DE VEST

ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI STIINTE ALE COMUNICARII - UNIVERSITATEA DE VEST

calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Timisoara
Universitatea: Universitatea de Vest
Facultatea: de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
Contact: B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
Email:secr_polsci@polsci.uvt.ro

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


- Perioada de inscrieri: 5-12 septembrie 2008, la sediul Facultatii de Stiinte politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii, B-dul V. Parvan, nr.4, et.II, secretariat. Pentru detalii privind actele necesare, metodologia si desfasurarea admiterii va rugam consultati Regulamentul de admitere 2008
- Locuri admitere:
6 locuri bugetate la forma cu frecventa, din care 1 cu bursa;
5 locuri cu taxa la forma fara frecventa.
- Data examen admitere: 17 septembrie, ora 10-13, scris
- Afisarea rezultatelor: 18 septembrie
- Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale: 19 septembrie

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar cu sina cu urmatorul text pe coperta:
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
Domeniul fundamental: STIINTE UMANISTE
Domeniul de doctorat : FILOSOFIE
Numele, initiala tatalui, prenumele: ....
Numarul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul desfasurarii concursului (fix sau/si mobil): ...
Dosarul cuprinde urmatoarele documente:
a. fisa de inscriere a candidatului ;
b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;
c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;
d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;
e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata) ;
g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie) ;
h. certificatul de competenta lingvistica ;
i. curriculum vitae ;
j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE


DOMENII:
- Metafizica si Ontologie
- Epistemologie si Filosofia stiintei
- Filosofia comunicarii si Filosofia limbajului
- Filosofia culturii si Filosofia religiei
- Filosofia mentalului
- Filosofia dreptului si a statului