ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA
calendar_month 25 Aug 2008, 00:00
Structura concursului de admitere la studii universitare de doctorat
Admiterea la doctorat organizata in luna octombrie 2008, va avea urmatoarea structura si mod de desfasurare a concursului:
I. Doctorat cu frecventa nebursieri
1. Probele de concurs
a)CV stiintific
b)Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifica (intocmit dupa modelul anexat ), in relatie cu tema cadru oferita de conducatorul de doctorat si cunostintele actuale din domeniu (interviu)
c)Certificarea cunoasterii a cel putin o limba de circulatie internationala - calificativ: admis / respins
2. Modalitatea de desfasurare a concursului
Concursul se sustine cu o comisie propusa de conducatorul de doctorat, formata din acesta (presedinte) si doua cadre didactice cu gradul de cel putin conferentiar universitar; se declara reusit candidatul (candidatii) cu cel mai inalt punctaj.
II. Doctorat cu frecventa cu taxa si doctorat fara frecventa (exclusiv cu taxa)
1. Probele de concurs
a) CV stiintific si profesional
b) Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifica (intocmit dup modelul anexat ), in relatie cu tema cadru oferita de conducatorul de doctorat si cunostintele actuale din domeniu (interviu)
c) Certificarea cunoasterii a cel putin o limba de circulatie international - calificativ: admis / respins
2. Modalitatea de desfasurare a concursului
Concursul se sustine cu o comisie propusa de conducatorul de doctorat, formata din acesta (presedinte) si doua cadre didactice cu gradul de cel putin conferentiar universitar; se declara reusit candidatul (candidatii) cu cel mai inalt punctaj.
ACTELE NECESARE
1. Fisa de inscriere tip. Se completeaza la inscriere.
2. Copii legalizate, dupa:
- certificat de nastere
- certificat de casatorie (daca este cazul,pentru doamne) sau de schimbare a numelui
- diploma de bacalaureat sau echivalenta
- diploma de invatamant superior (sau echivalenta) + foaia matricola
- diploma de masterat (daca este cazul)
3. Curriculum vitae:
- date personale biografice
- activitatea profesionala
- activitatea stiintifica cu precizarea domeniilor de interes
4. Lista cu titlurile lucrarilor stiintifice elaborate:
a) lucrari publicate, distinct:
- In extenso (reviste stiintifice)
- In rezumat (congrese, conferinte, simpozioane)
b)monografii (cursuri si caiete de lucrari practice): - autor unic; - coautor;
5. Proiect de cercetare stiintifica (intocmit dup modelul anexat)
6. Adeverinta de medic rezident (unde este cazul)
7. Adeverinta de angajat al UMF "Iuliu Hatieganu" (unde este cazul)
8. Chitanta pentru taxa de inscriere si testul de limba
9. Dosar cu sina
MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT
1. In acest an universitar, concursul de admitere la doctorat se va desfasura intre 20-31 octombrie 2008. Inscrierile se vor face in perioada 6 - 10 octombrie a.c. la Prorectoratul Cercetare-Evaluare Stiintifica, str. Emil Isac nr.13, etaj II, camera 23. Depunerea si rezolvarea contestatiilor: 31 octombrie 2008.
Taxe admitere:
- pentru candidatii din afara UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca: 500 RON
- pentru candidatii din UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca (cadre didactice): 100 RON
- pentru candidatii medici rezidenti: 100 RON
- taxa pentru testul de limba: 40 RON
Taxa de inscriere si taxa pentru testul de limba se vor plati la caseria universitatii din str. Emil Isac nr.13.
2. Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii invatamantului universitar de lunga durata (5 - 6 ani) cu diploma de licenta, respectiv absolventii invatamantului universitar cu durata de 3 - 4 ani, cu diploma de licenta si diploma de master.
3. Admiterea la doctorat va fi precedata de un test privind cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala, propusa de candidat. Testul de limba este eliminatoriu. Examenul de competenta lingvistica se sustine la catedra de limbi straine a universitatii. Daca un candidat a obtinut in ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competenta lingvistica cu recunoastere internationala, examenul de competenta lingvistica nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o proba scrisa (intelegerea unui text inregistrat pe caseta, rezumatul unui articol medical, exercitii lexicale medicale) si o proba orala (curriculum vitae, interviu pe tema proiectului tezei de doctorat).
Testul de limba va avea loc la sediul catedrei de limbi moderne, str. Avram Iancu nr. 31, in zilele de:
pentru limba engleza: 6, 7 si 8 octombrie 2008, orele 9,00
pentru limba franceza: 7, 8 si 9 octombrie 2008, orele 9,00
Taxa pentru testul de limba se va plati impreuna cu taxa de inscriere.