ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA
calendar_month 25 Aug 2008, 00:00
Perioada de inscriere: 10-15 septembrie
Examenul de competenta lingvistica: 16 septembrie, ora 9.
Proba de specialitate: 16-18 septembrie
Afisarea rezultatelor: 19 septembrie
Absolventii specializarilor care functioneaza in baza Legii 288/2004 (Bologna) se vor putea inscrie la doctorat numai dupa absolvirea studiilor universitare de masterat
Nota minima de inscriere, pentru locurile de buget, calculata ca medie generala de absolvire (media anilor de studii cu media licentei) este 7,50.
Taxa inscriere: 120 RON
Taxa examenul de competenta lingvistica: 60 RON
Taxa scolarizare doctorat fara frecventa pentru anul universitar 2008/2009:
- 2.200 RON (Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Biotehnologii)
- 2.700 RON (Medicina Veterinara)
Dosarul de inscriere la doctorat va contine:
1. Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
2. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca exista schimbare de nume);
3. Copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
4. Copie legalizata dupa diploma de licenta sau echivalentul acesteia si xerox dupa foaia matricola;
5. Copie legalizata dupa diploma de master, unde este cazul si xerox dupa foaia matricola;
6. Cererea de inscriere
7. Curriculum vitae;
8. Lista lucrarilor publicate;
9. Chitanta privind achitarea taxei de inscriere.
10.Dosar plic
Dosarele de inscriere se depun la secretariatul scolii doctorale, cladirea rectoratului, mansarda, camera 14.
Informatii supimentare: tel:596384 int. 149