studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

ADMITERE DOCTORAT 2008 - 2009 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

calendar_month 19 Aug 2008, 00:00
- Pentru participare la concurs, candidatii trebuie sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala

Localitatea: Timisoara
Universitatea: Universitatea Politehnica
Contact: Pta Victoriei no. 2
Email:rector@rectorat.upt.ro
Telefon:0256/40.30.00

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Colocviu de admitere la doctorat: I
- 1.09.2008 - 5.09.2008 inscriere candidati
- 8.09.2008 - 11.09.2008 Concurs
Colocviu de admitere la doctorat: II (pentru locurile ramase disponibile in urma colocviului de admitere la doctorat I)
- 22.09.2008 - 26.09.2008 inscriere candidati
- 29.09.2008 - 30.09.2008 Concurs

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


Doua dosare cu urmatoarele acte: (dosarele se ridica de la Compartimentul Doctorat in momentul inscrierii)
DOSARUL 1
- chitanta de achitare a taxei de inscriere;
- cerere tip - se ridica de la Compartiment Doctorat, Rectorat ;
- fise de inscriere - se ridica de la Compartiment Doctorat, Rectorat ;
- 2 ex. xerocopie diploma studii superioare - din care 1 ex. legalizat la Notariat;
- 2 ex. xerocopie diploma bacalaureat - din care 1 ex. legalizat la Notariat ;
- 2 ex. xerocopie certificat nastere - din care 1 ex. legalizat la Notariat ;
- 2 ex. xerocopie certificat casatorie (numai doamnele) - din care1 ex. legalizat la Notariat;
- 2 ex. certificat schimbare nume (daca e cazul) - din care 1 ex. legalizat la Notariat;
- 2 ex. xerocopie diploma studii aprofundate - din care 1 ex. legalizat la Notariat;
- 1 ex. xerocopie foaie matricola – legalizata la Notariat;
- certificat de competenta lingvistica.

DOSARUL 2
- fisa de inscriere
- copii NELEGALIZATE dupa urmatoarele acte:
- 1 ex. xerocopie diploma studii superioare;
- 1 ex. xerocopie diploma de bacalaureat;
- 1 ex. xerocopie foaia matricola;
- 1 ex. xerocopie diploma studii aprofundate;
- 1 ex. xerocopie certificat de nastere.

* inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat intr-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul de formare initiala a candidatilor.
Pentru absolventii programelor de invatamant superior universitar anterioare celor organizate in sistemul Bologna, inscrierea la doctorat nu este conditionata de absolvirea unor studii aprofundate sau masterale.
Pentru absolventii programelor de invatamant superior universitar organizate in sistemul Bologna, inscrierea la doctorat este conditionata de absolvirea ciclului de master.

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE


* Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 100 RON pentru candidatii care se inscriu la forma de invatamant cu frecventa si fara frecventa. Personalul din UPT este scutit de taxa de inscriere.
Taxa pentru studiile universitare de doctorat, la forma de invatamant fara frecventa si respectiv cu frecventa in regim cu taxa, pentru candidatii inscrisi in anul universitar 2008/2009 este de 3000 RON.
Testul pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica se sustine la Facultatea de Constructii, Catedra de Limbi Moderne, et.III, sala 303.
Taxa pentru testul de limba va fi achitata la Catedra de Limbi Moderne, Facultatea de Constructii.
Taxa de inscriere la doctorat se va achita la Caseria Rectoratului U.P.T.