studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  ADMITERE SI CONDITII DE INSCRIERE DOCTORAT 2008 STIINTE ECONOMICE CU FRECVENTA - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

ADMITERE SI CONDITII DE INSCRIERE DOCTORAT 2008 STIINTE ECONOMICE CU FRECVENTA - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

calendar_month 19 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Bucuresti
Universitatea: Academia de Studii Economice
Contact: Bld. Dacia nr.41, sector 1, cod 010404
Email: rectorat@ase.ro, comunicare@ase.ro
Telefon: 021-319.19.00/ 021-319.19.01
Domeniu: Stiinte economice

In conformitate cu prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 4890/1999, Academia de Studii Economice din Bucuresti este acreditata sa organizeze doctoratul pentru doua domenii fundamentale si zece domenii de doctorat:
Stiinte Economice: Administrarea afacerilor, Cibernetica si statistica economica,
Contabilitate, Economie, Economie si afaceri internationale. Finante, Informatica
economica, Management, Marketing.
Stiinte Juridice: Drept.
CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
1 - 5 septembrie: inscrierea candidatilor
11 septembrie: examen de competenta lingvistica
12 septembrie: afisarea rezultatelor la examenul de competenta lingvistica
13 septembrie: contestatii
15 septembrie: afisarea rezultatelor la contestatii
16 - 19 septembrie: sustinerea probei de specialitate
22 septembrie: afisarea rezultatelor admiterii
23 - 26 septembrie: plata taxei de scolarizare aferenta primei transe (2.000 lei) si depunerea diplomelor de licenta in original
27 septembrie: Afisarea finala a candidati admisi care si-au confirmat admiterea prin plata taxei de scolarizare sau depunerea diplomelor de licenta in original
1 octombrie: data inmatricularii candidatilor admisi
INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
Locuri buget: 100
Locuri taxa: 55
Conditii de admitere:
La concursul de admitere la doctorat au dreptul sa participe absolventii programelor de
licenta de patru (cinci) ani. Absolventii programelor de licenta de trei ani pot candida numai
dupa absolvirea programelor de masterat de aprofundare (incepand cu anul universitar 2010-
2011).
1. Inscrierea candidatilor la concursul de admitere a se face centralizat (sala va fi anuntata la inceperea concursului); la inscriere, candidatii prezinta dosarul de concurs si primesc fisa de inscriere si legitimatia de concurs, editate de calculator.
2. La inscriere, candidatii pot opta pentru forma de invatamant si forma de finantare.
Acte necesare pentru inscrierea la concurs:
Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar cu sina cu urmatorul text pe coperta:
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Domeniul fundamental: Stiinte economice / Stiinte juridice
Domeniul de doctorat: …………(a se vedea art. 2.)
Limba straina la care sustin testul-grila: ……..
(engleza, franceza, germana)
Numele, initiala tatalui, prenumele: ……….
Numarul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul desfasurarii concursului (fix sau/si mobil): …….
Dosarul cuprinde urmatoarele documente:
-fisa de inscriere a candidatului, editata automat de calculator;
-certificatul de nastere (copie legalizata);
-certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata);
-diploma de bacalaureat (copie legalizata);
-diploma de licenta (copie legalizata);
-foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata);
-diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an (copie legalizata), daca este cazul;
-certificatul de competenta lingvistica pentru nivelurile minimale aprobate anual de catre Biroul Senatului ASE, la propunerea catedrelor de limbi straine (daca este cazul);
-declaratie pe propria raspundere prin care doctorandul se angajeaza ca va urma la forma cu finantare de la buget doar un singur program de studii universitare in ASE sau in alte universitati, precum si declaratia ca nu urmeaza un alt program de doctorat in ASE;
-curriculum vitae;
-chitanta de achitare a taxei de inscriere.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.
Taxa de inscriere la concursul de admitere s-a stabilit de catre Senatul ASE, la nivelul sumei de 200 lei. Salariatii ASE sunt scutiti de la plata taxei de inscriere.
PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE
1. Comisia de organizare a admiterii va afisa, cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea inceperii probei scrise de concurs, listele nominale ale candidatilor inscrisi, ordonate alfabetic si programul desfasurarii acesteia, indicandu-se: data si ora inceperii probei scrise de concurs; repartizarea pe sali a candidatilor. Candidatii au obligatia sa verifice exactitatea datelor inscrise in listele afisate si sa sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele neconcordante cu datele reale.
2. Proba scrisa de competenta lingvistica se desfasoara sub forma testului-grila, pe o durata de 21 ore si cuprinde intrebari din tematica prezentata.
3. La intrarea in sala unde se sustine proba scrisa, candidatii prezinta buletinul/cartea de identitate si legitimatia de concurs. Pe parcursul desfasurarii probei scrise, candidatii vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate si legitimatia de concurs. In sala se procedeaza la verificarea identitatii candidatilor, se consemneaza prezenta acestora in lista nominala, se distribuie candidatilor materialele de concurs si se prezinta modul de completare a acestora.
4. Candidatii care nu vor fi prezenti in sala in momentul distribuirii caietului cu intrebari pierd dreptul de a sustine proba scrisa. Dupa distribuirea grilei cu intrebari, candidatii nu pot parasi temporar sala, indiferent de motiv.
5. Pentru sustinerea probei scrise, candidatul primeste: teza-grila si caietul de examen (care contine formularul de autocontrol, setul cu intrebari si ciornele). Formularul de autocontrol va fi luat de catre candidat la predarea caietului de examen, pentru a se putea autoevalua dupa afisarea baremurilor de corectare. Este interzisa intrarea in sala unde se sustine proba scrisa cu dictionare, telefoane mobile, calculatoare, agende electronice sau alte materiale si aparatura.
6. Intrebarile din testul-grila sunt cu raspuns unic. Raspunsurile se consemneaza pe tezele-grila. Pe ele se scrie cu pasta (nelichida) de culoare albastru inchis sau negru. In teza grila nu se admit semne distinctive, care pot conduce la anularea ei. De asemenea, nu se admit stersaturi sau raspunsuri multiple la o intrebare si nici modificari cu pasta corectoare. Aceste greseli anuleaza raspunsul la intrebarea respectiva.
7. Marcarea raspunsului corect se face numai prin umplerea completa a cerculetului din grila, fara a depasi circumferinta acestuia. Orice alt mod de marcare duce la anularea raspunsului. In cazul in care nu se cunoaste raspunsul sau s-a gresit si nu mai este timpul necesar completarii altei teze-grila, se anuleaza randul corespunzator cu o linie orizontala.
8. Frauda sau tentativa de frauda, inclusiv discutia cu alti candidati, se sanctioneaza cu excluderea din concursul de admitere.
9. Comisia de organizare a admiterii va afisa baremurile de corectare in termen de 24 de ore de la sustinerea probei scrise.
10. Examenul oral de specialitate se organizeaza cu subiecte trase la sorti, prin care se urmareste stabilirea nivelului de cunoastere a problematicii de baza din subdomeniul de doctorat ales. Tematica si bibliografia vor fi stabilite de catre catedrele de specialitate si afisate la adresa
www.ase.ro /doctorat.Vezi si taxe scolare pentru doctorat.